IT-kurs
IT strategi
ITIL
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

52 treff ( i Oslo ) i ITIL
 

4 dager 21 150 kr
• Lær deg hvordan du skal styre tjenesteleveranser og hvordan du skal bygge opp kontraktene. • Forstå hvordan en skal håndtere kundekommunikasjon. [+]
Service Offerings & Agreements Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Service Portfolio Management, Service Catalogue Management, Service Level Management, Demand Management, Supplier Management, Financial Management og Business Relationship Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.   Mål Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Offerings & Agreements eksamen.   Hvem bør delta? Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Offerings & Agreements prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.   Faglige kvalifikasjoner Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.   Kurs struktur 4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Portfolio Management som sikrer at tjenester blir riktig faset inn og ut av porteføljen basert på foretningsmessige vilkår.Service Catalogue Management som er opptatt av produksjon og dokumentasjon av tjenestekatalog.Service Level Management som setter opp en Service Level Agreement (SLA) og sikrer at alle SLAs har en underliggende støttestruktur på plass.Demand Management som identifiserer forbruksmønstret i virksomheten.Supplier Management som sørger for alle partnere og leverandører styres i riktig retning og inkluderer kontraktsstyring.Financial Management som inkluderer og sikrer forståelse av tjenestens verdi samt styring av alle økonomiske forhold.Business Relationship Management som har ansvar for å håndtere kunder samt å sikre at tjenestekatalogen og porteføljen inneholder riktige tjenester.Operasjonelle aktiviteter og prosesser som dekkes i andre livssyklusfaser eller prosesser.Organisering av operasjonelle funksjoner som utføres innenfor tjenesteavtalene.Roller og ansvar innenfor fagområdet.Vurderinger rundt implementering og teknologi.Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer .CSI som en konsekvens av effektive tjenestavtaler. [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3-day course offers training towards the free-standing Service Operation qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualifica... [+]
Overview   This 3-day course offers training towards the free-standing Service Operation qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Operation and is based upon the ITIL v3 core book of the same name.   Key topics  • Introduction to Service Operation  • Common Service Operation Activities • Technology Considerations • This is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.  • Service Operation Processes • Organizing Service Operation Functions • Formal Examination  [-]
Les mer
4 dager 21 000 kr
Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre r... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, Demand Management og Risk Management prosesser som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Planning, Protection & Optimization prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager).Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• Service Management som praksis• Planning, Protection & Optimization i et livssyklus perspektiv• Capacity Management som bidrar til å sikre at en innehar korrekt kapasitetsnivå.• Availability Management som bidrar til å sikre at en kan levere korrekt tilgjengelighet.• IT Service Continuity Management som bidrar til å sikre tjenestene mot uforutsette alvorlige hendelser.• Information Security Management som sikrer informasjon med hensyn på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.• Felles aktiviteter knyttet til Planning, Protection & Optimization.• Organisering av driftsorganisasjon og beskrivelse av funksjoner skal utføres innenPlanning, Protection & Optimization.• Roller og ansvar innenfor Planning, Protection & Optimization.• Vurderinger rundt implementering og teknologi.• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• Kontinuerlig bruk forbedringsprogram som en konsekvens av effektive Planning, Protection & Optimization prosesser. [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3 day course offers training towards a free-standing Continual Service Improvement qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert... [+]
Overview   This 3 day course offers training towards a free-standing Continual Service Improvement qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Continual Service Improvement and is based upon the ITIL v3 core book of the same name. [-]
Les mer
3 dager 14 000 kr
This 3-day course introduces the concepts of IT Service Management (ITSM) based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). The IT Service Management Lifecycle. [+]
Overview This 3-day course introduces the concepts of IT Service Management (ITSM) based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). It describes the IT Service Management Lifecycle. It also provides a set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in the form of services.    Key topics   • Service Management as a Practice • ITIL introduction • Introduction of the lifecycle stages • Introduction to key principles, models and concepts • Service Strategy, Service Design • Continual Service Improvement • Architecture and technology to manage the IT Services • Revision and Mock Examination  • Introduction to IT Service Management • Service Lifecycle • Key Principles, Models and Concepts • Concepts, Roles and Functions • Service Transition, Service Operation • Technology and Architecture • ITIL® Qualification Scheme [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3-day course offers training towards the free-standing Service Transition qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualific... [+]
Overview   This 3-day course offers training towards the free-standing Service Transition qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Transition and is based upon the ITIL v3 core book of the same name.   Key topics   • Introduction to Service Transition • Service Transition Processes • Organisation for Service Transition  • Critical success factors and risks • This is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass. • Service Transition Principles  • Service Transition common operation activities • Technology for Service Transition • Summary, Exam Preparation & Directed Studies [-]
Les mer
Oslo Og 2 andre steder 4 dager 21 000 kr
30 Oct
06 Nov
Kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Release, Control & Validation innen Service Lifecycle... [+]
Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL. Kurset omfatter også Service Lifecycle, men kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Release, Control & Validation innen Service Lifecycle i ITIL. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Deltagerne får en ITIL Release, Control & Validation kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. Kurset går over 4 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår.   Kurset dekker følgende emner: Change Management Service Asset and Configuration Management Service Release and Deployment Management Service Validation and Testing Knowledge Management Service Evaluation Request Fulfillment Roles Technology   [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3 day course offers training towards a free-standing Service Strategy qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualificatio... [+]
Overview   This 3 day course offers training towards a free-standing Service Strategy qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Strategy and is based upon the ITIL v3 core book of the same name.   Key topics   • Service Strategy Principles • Conducting Strategic Assessments • Service Portfolio Management • Driving Strategy Through The Service Lifecycle • Revision and Mock Examination • This is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass. • Defining Services and Market Spaces • Financial Management • Managing Demand • Critical success factors and risks associated with Service Strategy • Formal Examination  [-]
Les mer
Oslo 4 dager 21 000 kr
30 Oct
Kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Planning, Protection & Optimization innen Service Lif... [+]
Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL. Kurset omfatter også Service Lifecycle, men kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Planning, Protection & Optimization innen Service Lifecycle i ITIL. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Deltagerne får en ITIL V3 Planning, Protection & Optimization kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. Kurset går over 4 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. Kurset dekker følgende emner: Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management IT Security Management Demand Management Challenges Roles and Responsibilities Technology [-]
Les mer
5 dager 25 000 kr
This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Operation phase of the IT Service Management Lifecycle, bas... [+]
Overview   This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Operation phase of the IT Service Management Lifecycle, based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). It is one of four “Service capability” Modules, which are role-based. They offer participants a balanced knowledge of ITIL best practices. The Service Capability series will be of interest to participants who wish to be certified in a deep-level of understanding of ITIL V3 with the primary focus on the process activities and execution throughout the Service Lifecycle.   Examination candidates should be aware that at least 12 hours of personal study are required. Key topics   • A brief refresher on IT Service Management • Service Operation Processes: Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management, Access Management • Service Operation Functions: Service Desk, Technical Management, IT Operations Management, Application Management • Service Operation organization structures • Implementation considerations • Revision and Mock Examination  • Service Operation summary • Common Service Operation Activities • Service Operation roles and responsibilities • Technology considerations • Challenges, critical success factors and risks  [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Introduksjon til ITIL v3 med utgangspunkt i tjenestelivssyklusmodellen. Gjennomgang av livssyklusfasene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadmini... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Av totalt 12 øvinger må 4 tekstbaserte øvinger og 4 flervalgstester (totalt 8 øvinger) være godkjent for å få gå opp til eksamen. Øvingene som blir godkjent må dekke et bredt spekter av de temaene som gjennomgås i emnet. Nærmere opplysninger ved studiestart. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig, individuell, 3 timer,  Ansvarlig: Knut Arne Strand Eksamensdato: 17.12.13 / 20.05.14         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten kan:- tegne opp og forklare livssyklusmodellen til ITIL versjon 3- gjengi suksessfaktorer knyttet til innføring av ITIL- forklare hva som menes med begrepene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadministrasjon og kontinuerlig tjenesteforbedring- beskrive utvalgte prosesser som inngår i ITIL-standarden og hvilke arbeidsoppgaver som utføres av de aktuelle prosessene FERDIGHETER:Kandidaten kan:- redegjøre for hvordan utvalgte ITIL-prosesser typisk kan implementeres og forvaltes i en gitt organisasjon- redegjøre for hvordan utvalgte prosesser fungerer sammen og hvilken informasjon som flyter mellom dem- lage en plan for innføring av utvalgte ITIL-prosesser i en konkret bedrift- implementere utvalgte deler av ITIL-standarden i en konkret bedrift GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten har:- grunnleggende forståelse av ITIL som beste praksis for drift av IT-systemer- forståelse for at ITIL kan implementeres i små trinn og med noen få prosesser, samt utvides til å være svært omfattende, med mange operative prosesser og funksjoner Innhold:Introduksjon til ITIL v3 med utgangspunkt i tjenestelivssyklusmodellen. Gjennomgang av livssyklusfasene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadministrasjon og kontinuerlig tjenesteforbedring med tilhørende prosesser og funksjoner.Les mer om faget herDemo: Her er en introduksjonsvideo for faget Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag ITIL v3 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
3 dager 16 150 kr
• Tilegne deg viktig kunnskap og metoder for å utvikle dine tjenester. • Lær hvordan du kan etablere en effektiv organisasjon for å sikre optimale tjenestelevera... [+]
Service Design   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). MålFormålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Design eksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs struktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: •De viktigste prinsipper og mål innen Service Design •Organisatoriske forhold innenfor Service Design •De fem aspektene innen Service Design – design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer •Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer. •Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design •Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design •Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Design Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor: •Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management [-]
Les mer
4 dager 21 150 kr
• Lær deg hvordan du bygger inn effektive prosesser i service desk eller kundesenter! • Forstå hvordan samspillet er mellom førstelinjeperspektivet og ekspert fu... [+]
Operational, Support & Analysis   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management og Access Management prosesser samt funksjonene Service desk, Technical Management, IT Operations Management og Application Management.   Mål Formålet med Operational Support & Analysis kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Operational Support & Analysis eksamen.   Hvem bør delta? Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Operational Support & Analysis prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.   Faglige kvalifikasjoner Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.   Kurs struktur 4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Management som praksis og Service Operation prinsipper.Event Management som definer og beskriver hvordan en skal håndtere ’meldinger’ fra infrastrukturen.Incident Management som skal sikre at tjenesten tilbakeføres til normal status så raskt som mulig eller i henhold til avtalt tjenestenivå.Request Fulfilment som effektuerer leveranse av standard tjenester.Problem Management som identifiserer og hindrer repeterende hendelser.Access Management som gir autoriserte brukere rett til å bruke en tjeneste.Operasjonelle aktiviteter i prosesser som Change Management, Configuration Management, Release and Deployment Management, Capacity Management, Availability Management og Knowledge Management.Financial Management for IT-tjenester.Felles operasjonelle aktiviteter knyttet til bruk i drift og støttefunksjoner.Roller og organisering av Service Operation & Support .Vurderinger rundt implementering og teknologi.Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer [-]
Les mer
5 dager 25 000 kr
This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Transition phase of the IT Service Management Lifecycle, ba... [+]
Overview This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Transition phase of the IT Service Management Lifecycle, based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). It is one of four “Service Capability” Modules, which are role-based. They offer participants a balanced Knowledge of ITIL best practices. The Service Capability series will be of interest to participants who wish to be certified in a deep-level of understanding of ITIL V3 with the primary focus on the process activities and execution throughout the Service Lifecycle.   Examination candidates should be aware that at least 12 hours or personal study are required. [-]
Les mer
3 dager 16 150 kr
• Tilegne deg kunnskap om hvordan en utvikler IT-strategi ! • Forstå hvordan service management kan brukes som et virkemiddel til å nå strategiske mål. [+]
Service Strategy   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker strategiske livstidsperspektivet for tjenesteleveranser samt styring og kontroll av virksomheten. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor de strategiske prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). I tillegg dekker kurset grenseflaten mellom Service Strategy og de andre fasene innenfor ITIL’s definerte livssyklus. Mål Formålet med Service Strategy kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon og gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset tar også sikte på å se på strategisk planlegging, gjennomføring og kontroll i service-baserte forretningsmodeller, og forståelse for begreper, prosesser, funksjoner samt aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Strategyeksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Strategy livssyklus: •IT leder •Teknologi leder •Service designere •IT Arkitekter •IT planleggere •IT rådgivere •IT revisorer •IT Sikkerhetsledere •ITIL instruktører •IT profesjonelle som arbeider med strategisk planlegging •Individer som ønsker å oppnå ITIL EXpert eller ITIL Master grad. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs struktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Strategy. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: •Introduksjon til service strategi •Service strategi prinsipper •Service strategi prosesser •Styring og kontroll prinsipper •Organisering av service strategi •Vurdering av teknologi •Implementering av service strategi •Utfordringer, suksessfaktorer og risiko [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;