Alle kategorier
Du har valgt: Juridiske kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

55 treff i Juridiske kurs
 

1 dag 4 450 kr
Lær å sette opp juridisk holdbare kontrakter i en korrekt språkform. [+]
  Kontraktsjus   Lær å sette opp juridisk holdbare kontrakter i en korrekt språkform Lær hvordan du kan unngå de vanligste fallgruvene og spare din bedrift for store tap. Du vil lære hvordan du planlegger og gjennomfører en god kontraktsprosess, samt hvordan du kan vurdere og fordele risiko ved inngåelse av avtaler. Stoffet blir presentert på en levende og engasjerende måte med en rekke praktiske eksempler. Kursleder vil gå nærmere inn på formkrav og språkform for gode avtaler, samt gi råd om hva avtalen bør inneholde. Til slutt vil du også få en innledning i tolkningsprinsipper for hvordan avtaler vil bli tolket ved eventuelle rettsoppgjør. Få grunnleggende juridisk forståelse, og reduser risikoen for din bedrift ved fremtidige inngåelser av avtaler.   Varighet: 1 dag Annet: Positiv Opplæring vil søke Advokatforeningen om godkjenning av kurset som obligatorisk etterutdanning for jurister. Søknaden sendes i etterkant av kurset.         Kursleder Kristoffer Aasebø Kristoffer Aasebø er partner i advokatfirma Bull&Co. Han bistår i hovedsak med rådgivning innen fast eiendom, restrukturering, konkurs, transaksjoner, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Har vært sentral i en rekke transaksjoner som har involvert større eiendommer og eiendomsselskaper       Skreddersydd kurs etter deres ønske? Er dere flere fra samme bedrift som har behov for opplæring innen Kontraktsjus, kan det lønne seg å gjennomføre opplæringen som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for forslag og et godt tilbud.       [-]
Les mer
Oslo Trondheim Og 2 andre steder 4 timer 3 600 kr
13 Mar
20 Mar
06 Apr
Har du oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler? Har du databehandleravtaler med dine kunder? Hvordan sendes for eksempel lønnsslipper? [+]
Nye personvernregler - hva betyr dette for ditt regnskapsbyrå Snart kommer nye regler om personvern som stiller strenge og omfattende krav til regnskapsbyråenes behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan medføre høye bøter. Du som regnskapsfører behandler personopplysninger i stor grad og må derfor være oppdatert på dette!   Strengere krav til behandling av personopplysninger EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. Lovverket er mer detaljert og mer omfattende enn tidligere. Regnskapsførere behandler hver dag personopplysninger og sensitive opplysninger gjennom sitt arbeid for sine kunder. Regnskapsførere må derfor tenke personvern i alle oppgaver for å sikre at de overholder lovverket.   Har du oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler? Har du databehandleravtaler med dine kunder? Hvordan sendes for eksempel lønnsslipper? Hvor lenge kan du lagre lønnsslipper og sykmeldinger? Hvordan mottar du personopplysninger? Hvem må ha personvernombud og hva innebærer denne rollen?   Ikke regnskapsfører? Se kurset Nye personvernregler - hva betyr dette for din virksomhet?   For fordypning i og spesielt fokus på risikostyring i forhold til personvernkonsekvensene, se Risikovurdering ved nye personvernregler. Innhold Innføring personvern Hva blir nytt med ny personvernforordning? Behandling og sikring av personopplysninger Databehandleravtaler Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering Utlevering av personopplysninger Personvernombud   Autorisasjon Regnskapsfører: 4 timer rettslære Revisor: 4 timer annet   Kursholder(e) Rådgivere fra Sticos AS [-]
Les mer
Trondheim Bergen Og 8 andre steder 6 timer 5 500 kr
15 Dec
12 Jan
19 Jan
Dagskurs i Grunnleggende avtalerett - For alle som driver med salgsarbeid. [+]
Tema for kurset Hver eneste dag oppstår det uenigheter og konflikter i næringslivet i forbindelse med avtaleinngåelser, som fører til at bedrifter ikke får avtalt betaling for tjenester eller varer som de yter til sine kunder. Dette på grunn av uklare avtaler, muntlig avtaler som ikke kan dokumenteres i ettertid og mangel på skriftlighet omkring betaling av tilleggsbestillinger mv. Dette påfører mange bedrifter økonomisk tap og unødvendig tidsbruk. Dette i forbindelse med oppfølging av saker hvor det er uenighet om hva som skal betales. De fleste av disse sakene kunne vært unngått med bedre kunnskaper om grunnleggende avtalerett og bedre rutiner for dokumentasjon av inngåtte avtaler. Dette kurset skal hjelpe din bedrift og din salgsavdeling med å unngå unødvendige tvistesaker med kundene om hva de skal betale for de tjenestene eller varene som dere har levert ut til dem.   Kursinnhold Avtaleloven og grunnleggende prinsipper for avtaleinngåelse Muntlige og skriftlige avtaler Fallgruber ved avtaleinngåelser Hvordan unngå uklare avtaler Hvordan unngå tvistesaker Hvordan unngå ufrivillige avtaleinngåelser Ugyldige avtaleinngåelser Fullmakts overskridelser Avtaleinngåelser i aksjeselskaper - utfordringer Unngå uklare partsforhold - Foretaksnavneloven Kjøpsloven av 1988 Forbrukerkjøpsloven Husleieloven – leie/utleie av husrom og næringslokaler Arbeidsrettslige konsekvenser for den ansatte ved dårlige avtaleinngåelser Avtaleinngåelser i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd Regler for avtaleinngåelser i aksjeselskaper – daglig leder og styrets avtalefullmakter Hvordan sikre seg mot manglende betaling i kontraktsforhold? 10 gode råd om avtalesinngåelser og 10 «fallgruber» Hvem passer kurset for? Alle innen offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/ eller med gjennomføring og avslutning av avtaler, fakturering og inkasso. Kursavgift og info: Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer
Oslo Skedsmo Og 22 andre steder 7 timer 3 300 kr
18 Dec
19 Dec
20 Dec
Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriftene til loven TEK10 og SAK10 er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. N... [+]
Plan- og Bygningslov 2017 - Hvilke krav stilles? Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. Den nye loven, forskriftene og veiledningene medfører til dels store endringer på mange områder i forhold til tidligere lov. Det gjelder krav om universell utforming og strengere forbud mot bygging i strandsonen. Utvidet søknadsplikt, melding forsvinner og alle tiltak krever søknad. Mindre tiltak som i dag tilsvarer melding skal dog få en enklere behandling. Innføring av obligatorisk ferdigattest. Ansvarsperiode for prosjektering og utførelse forlenges betydelig.  Skjerpet kontroll med obligatorisk uavhengig kontroll for visse typer saker. Krav til sentral godkjenning for kontrollforetak (uavhengig kontroll). Økte strafferammer og bøter for overtredelse av lov og forskrifter. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse, prosjektering, utførelse og kontroll. Emneoversikt: Innledning – introduksjon av lovens systematikk og begrepsbruk Noen relevante endringer i plandelen Endringer i bygningsdelen generelt Nytt søknadssystem - oversikt over noen av de nye søknadsblankettene Ansvarlig søker - roller og oppgaver Ansvarlig prosjekterende - roller og oppgaver Ansvarlig utførende - roller og oppgaver Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver Egenkontroll og uavhengig kontroll Er rehabilitering/ombygging av våtrom i eksisterende bolig søknadspliktig? Saksbehandling i kommunen – nye frister mm. Ferdigstillelse og dokumentasjon Sanksjoner ved overtredelse av loven – Strafferammer og bøter Ny TEK-17 og veiledning TEKV-17 Ny SAK17 og veiledning SAKV-17 Kursavgiften dekker materiell, kurshefte, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te. Kursbevis kan brukes til å dokumentere kompetanse innen Plan- og bygningsloven ved søknad om lokal eller sentral godkjenning. Oppgi gjerne dine ønsker for tema på kurset i kommentarfeltet ved påmelding. [-]
Les mer
2 dager 6 700 kr
Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. [+]
Velkommen til et spennende kurs med praktisk og teoretisk skåblikk på bruk av jus på arbeidsplassen! Kurset kan også arrangeres internt i bedriften, ta kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for tilbud. Kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist» skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. Etter å ha gjennomført kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist»  forventes du å ha god kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Du skal ha blitt tryggere i å kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og kunne løse praktiske rettsspørsmål på arbeidsplassen. I løpet av kurset vil du lære følgende: Hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp Grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett Aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver Arbeidsmiljø Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett Arbeidstakers lojalitetsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen Arbeidstid Ansettelse og opphør av arbeidsforholdet Ferie Arbeidsmiljøsenteret ble stiftet allerede i 1936 av partene i arbeidslivet.  Organisasjonen er en sterk aktør og viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.   [-]
Les mer
Oslo 3 timer 2 900 kr
Er du klar for den nye personvernsloven? [+]
Introduksjonskurs for deg som har et operativt ansvar og ønsker å lære mer om de nye reglene under GDPR, samt hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at bedriften opererer i henhold til de krav som stilles til bedrifter gjennom den nye personvernforordningen (GDPR). Dette introduksjonskurset egner seg for ledere og mellomledere som har ansvar for å sørge for at bedriftens rutiner og databehandling har nødvendig IT-støtte i forbindelse med innføring av ny personvernforordning (GDPR). Kurset er også en god innføring for de som har planer om å jobbe som prosjektansvarlig GDPR og dermed ha ansvaret for å styre organisasjonen gjennom en omlegging for å være i samsvar med GDPR. Introduksjonskurset gir deg en innføring i hvorfor GDPR krever endringer, og hva bedriften må foreta seg for å være i henhold til personvernforordning (GDPR). Etter introduksjonskurset vil du sitte igjen med følgende: 1) Overordnet forståelse av GDPR, samt krav og konsekvenser   2) Overordnet forståelse av hvilke tiltak din bedrift må gjøre for å være i henhold til kravene Introduksjon til GDPR Hvorfor kommer denne reguleringen og hva er omfanget? Hva betyr reguleringen i praksis, både for min bedrift og meg som privatperson Hvilke konsekvenser får det å ikke gjøre noe? Hvilke tiltak må gjøres? Hva behandler bedriften? Hva må jeg ha kontroll på? Innebygget personvern Hvilke rutiner og prosesser må implementeres? [-]
Les mer
3 timer 1 750 kr
Seminar om markedsføringsloven. Unngå feilene - utnytt mulighetene [+]
Mange virksomheter investerer store beløp i markedsføring. Disse investeringene kan imidlertid gå tapt dersom Forbrukerombudet stanser reklamekampanjen fordi den er i strid med markedsføringsloven.   Tilsiktet goodwill og salgsøkning kan vise seg å bli tap av omdømme i stedet. Det er derfor viktig å ha kjennskap til hvilke begrensninger markedsføringsloven setter.   Seminaret tar for seg emner som:   • Kort overblikk over begrensninger og muligheter • Når er markedsføring villedende/uriktig? • Sammenlignende reklame - ”best i test” • Konkurranser/utlodninger som markedsføring • Tilgift – få noe ekstra ”på kjøpet” • Ny lov på trappene – vær forberet!       Skjer avbestilling etter 22. februar må full pris betales   Spørsmål om seminaret kan stilles til advokat Jonas Madsø på tlf. 480 16 564 eller markedssjef Trygve Holtan-Hartwig på tlf. 480 16 616.   [-]
Les mer
2 timer 1 950 kr
Konsekvensen av lovendringene vil for norske virksomheter både kunne bli omfattende og kostbart. Seminaret gir svar på muligheter og begrensninger innenfor lovverket. [+]
Myndighetene varsler endringer i lovverket som blant annet medfører at all e-post til en ansatt må slettes når arbeidsforholdet opphører. Dette er dramatisk i en hverdag der mye viktig bedriftsinformasjon ligger lagret i den enkelte ansattes e-postkasse. Konsekvensen av lovendringene vil for norske virksomheter både kunne bli omfattende og kostbart. Seminaret gir svar på muligheter og begrensninger innenfor lovverket.     Noen punkter fra kursinnholdet:   Problemstillinger - overvåking av ansattes internett- og e-postbruk • Hvordan datalogger kan brukes • Regelverket om kontroll av e-post • Om web e-post (hotmail, gmail etc.)   Forslaget til nye regler • Hvorfor kommer nye regler? • Totalt forbud mot innsyn? • Innsyn ved fravær/lengre tids sykdom?   Hvorfor datainstruks blir avgjørende • Hva skal en god datainstruks inneholde? • Hvordan sikre at viktig e-post blir stilt til virksomhetens rådighet • Hvordan hindre at viktig informasjon må slettes når ansatte slutter Advokat Mette Borchgrevink i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har personopplysningsrett og IKT-rett som sine spesialområder. Hun er en hyppig brukt foredragsholder som formidler komplekse problemstillinger på en lett forståelig måte. Borchgrevink har blant annet vært juridisk rådgiver i  atatilsynet og er nå også blitt medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og  personvern. Av det anerkjente engelske ratingbyrået Legal 500 omtales hun som en av landets dyktigste advokater på sitt fagområde.     Skjer avbestilling etter fredag 7. mars må full pris betales   Spørsmål om seminaret kan stilles til advokat Mette Borchgrevink på tlf. 480 16 565 eller markedssjef Trygve Holtan-Hartwig på tlf. 480 16 616.   [-]
Les mer
2 timer 850 kr
Som arbeidsgiver/arbeidsgivers representant har du det samme ansvar etter loven overfor "dine" ansatte enten virksomheten er stor eller liten. [+]
Dette seminaret er rettet mot deg som enten sitter med personalansvar i din stilling, uavhengig av om du er leder av en større eller mindre virksomhet,  avdeling av virksomhet, eller for en liten bedrift med få ansatte. Som  arbeidsgiver/arbeidsgivers representant og stedfortreder på arbeidsstedet har du det samme ansvar etter lov og avtaleverk overfor “dine” ansatte; hva enten virksomheten er stor eller liten.   De problemstillinger som ledere med personalansvar vil komme ut for må derfor møtes - og løses – og vil derfor i mange sammenhenger være svært likeartede; de grunnleggende saksbehandlingsregler og vurderingsspørsmål vil i stor grad være felles uavhengig hva slags virksomhet du befinner deg i. De samme strenge krav til korrekt fremgangsmåte og saksbehandling ved håndtering av personalsaker vil arbeidsgiver alltid måtte forholde seg til; uavhengig av bedriftens størrelse og “profesjonalitet”. Seminaret setter fokus på behandling av personalsaker som kan utvikle seg til en rettslig konflikt.   De grunnleggende fokus vil bli satt på:   • Hvordan unngå å forebygge konflikter. • Saksbehandling - hvordan unngå vanlig forekommende feil. • Når kan det foreligge grunnlag for oppsigelse eller avskjed (hovedpunkter i stillingsvernet).   Vår erfaring med arbeid med arbeidsrettssaker over lang tid viser at mange virksomheter ikke er “flinke nok” når det gjelder behandling av ansatte; enten fordi ledere med personalansvar mangler kunnskap om fremgangsmåte, lover og regler, eventuelt ikke er tilstrekkelig bevisst i de situasjoner personalsaker “eskalerer”.     Bindende påmelding. [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Kurset passer for deg som eksempelvis arbeider med organisering av bedriftens tollhåndtering og strategisk arbeid, ledelse, innkjøp, salg og produktutvikling [+]
Dette kurset er for ledere og ikke-operativt personell. Innholdet er tilpasset deg som ikke arbeider operativt med tollhåndtering, men som har behov for en overgripende forståelse av tollregler og bestemmelser. Kurset gir deg svar på spørsmål som: • Hvilken tollkompetanse bør finnes i et foretak, og hvorfor• Hvor i foretaket bør tollkompetanse ligge • Hvordan legge til rette for at nødvendig tollkompetanse opprettholdes i bedriften • Alternativ tollhåndtering ved import og eksport • Lager kontra tollager – forskjellen, fordeler og konsekvenser • Hvordan anvendelse/bruk av varer påvirker valg av tollprosedyrer • Hvordan kunnskap om tollprosedyrer kan påvirke kostnadene • Tolldetaljer å tenke på ved valg av leverandør • Hva du tollmessig bør ta hensyn til ved kjøp og salg fra andre land (i og utenfor EU) • Leveransvillkårenes betydning fra kjøper og selgers perspektiv • Frihandelsavtalenes betydning ved import og eksport • Hvorfor kvalitetssikre foretakets tolldeklarasjoner og hvordan [-]
Les mer
3 timer 1 790 kr
Med utgangspunkt i konkrete tilfeller ser vi på utfordringer knyttet til disposisjoner mellom selskap og aksjonær [+]
[-]
Les mer
7 timer 2 995 kr
Utvalgte og aktuelle spørsmål ved kunderådgivning innen arv og arveavgift [+]
Rådgiverdagen Tid: 06.11.2012 09:00 - 15:45 Kurset tar for seg utvalgte og aktuelle spørsmål ved kunderådgivning til privatpersoner, og retter seg mot finansielle rådgivere, allmennpraktiserende advokater, økonomiske rådgivere og regnskapsførere. Det er lagt vekt på at kurset skal være praktisk og case-basert, og vi vil berøre rådgivers rolle og etiske spørsmål. [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Kurset passer for alle importvirksomheter, også nyoppstartede, som ønsker et bedre «grep» om tollregelverket og egne rutiner knyttet til import av varer. [+]
- Et praktisk rettet grunnkurs om tollregler og rutiner knyttet til norsk import. Importerer du varer til Norge? Lurer du på hva det er viktig å ha kontroll på i handelen med utlandet? Ønsker du bedre kontroll på kostnadene knyttet til importen? Vi inviterer deg til et nyttig og lærerikt heldagskurs om temaet, med kursmateriell og en deilig lunsj inkludert! Målet er å gi en grunnleggende innføring i de viktigste tollrutinene for norsk import, samt hvilke rutiner det er viktig å ha etablert i egen virksomhet. Kurset tar for seg de viktigste områdene innenfor tollregelverket og vil gi deg praktiske tips om: • Tolldeklarering og tollprosedyrer • Avgiftsberegning • Tollverdi og leveringsbetingelser • Tollregnskap • Opprinnelse og handelsavtaler • AEO (Autoriserte økonomiske operatører) • Klassifisering • Tollager • Merverdiavgift ved innførsel Kurset passer for alle importvirksomheter, også nyoppstartede, som ønsker et bedre «grep» om tollregelverket og egne rutiner knyttet til import av varer. [-]
Les mer
1 dag 4 450 kr
Kurset skal vise hvilke muligheter bedriften har til tross for økonomisk motgang, for eksempel ved å refinansiere gjelden, oppkapitalisere bedriften og beskytte bedrift... [+]
Omstilling i nedgangstider -Muligheter og fallgruver   Kurset retter seg mot styret, ledelse, og økonomiske ledere i bedrifter som er på vei mot eller har økonomiske utfordinger. Kurset skal vise hvilke muligheter bedriften har til tross for  økonomisk motgang, for eksempel ved å refinansiere gjelden, oppkapitalisere bedriften og beskytte bedriften mot kreditorpågang. Videre vil kurset vise hvilke fallgruver som foreligger, og hva styret og ledelse kan gjøre uten å få personlig ansvar.Blant de forholdene kurset vil ta opp er:   Refinansiering og oppkapitalisering av virksomheten Forhandlinger med banken Reforhandlinger av kontrakter Omorganisering av ansatte, eventuelt nedbemanning Styrets handleplikt Styreansvar og lederansvar Vern av bedriften mot kreditorpågang Gjeldsforhandlinger Restrukturering gjennom konkurs   Varighet: 1 dag         Kursleder Kristoffer Aasebø Kristoffer Aasebø er partner i advokatfirma Bull&Co. Han bistår i hovedsak med rådgivning innen fast eiendom, restrukturering, konkurs, transaksjoner, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Har vært sentral i en rekke transaksjoner som har involvert større eiendommer og eiendomsselskaper             [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;