Kurs: Ledelse og lederskap, Lederskolen, nettbasert kurs
CoachTeam as - House of Leadership