IT-kurs
Systemutvikling
Python
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 4 dager 20 900 kr
02 Feb
13 Apr
29 Jun
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. [+]
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. You'll learn how to write OO and functional code, define and consume REST services and web sockets, implement multithreaded code, use popular Python data science libraries, implement Big Data solutions, and more. The course assumes you are happy with core Python concepts and syntax.   What you'll learn: Object-oriented Python programming Functional Python programming REST services and web sockets Defining and using decorators Asynchronous programming Python data science techniques Python Big Data and PySpark   Course outline: Recap Essential Python Features Language Fundamentals Functions Data Structures Defining and Using Packages Additional Techniques   Object-Oriented Programming Essential Concepts Defining and Using a Class Class-Wide Members Additional Object-Oriented Techniques A Closer Look at Attributes Implementing Special Methods Inheritance XML Processing XML Essentials Reading XML Data in Python Locating Content using XPath Updating XML Data in Python Using the Lxml Library Functional Programming Functional Programming in Python Higher Order Functions Additional Techniques Web Processing Python Web Servers Python Rest Services Python Web Sockets Decorators Getting Started with Decorators Additional Decorator Techniques Parameterized Decorators Asynchronous Processing in Python Getting Started with Asynchrony in Python Creating Tasks to Run in Different Threads Additional Task Techniques Getting Started with Python Data Science and NumPy Introduction to Python Data Science NumPy Arrays Manipulating Array Elements Manipulating Array Shape NumPy Techniques NumPy Universal Functions Aggregations Broadcasting Manipulating Arrays using Boolean Logic Additional Techniques Getting Started with Pandas Introduction to Pandas Creating a Series Using a Series Creating a DataFrame Using a DataFrame Pandas Techniques Universal Functions Merging and Joining Datasets A Closer Look at Joins Working with Time Series Data Introduction to Time Series Data Indexing and Plotting Time Series Data Testing Data for Stationarity Making Data Stationary Forecasting Time Series Data Scaling Back the ARIMA Results Introduction to Big Data Setting the Scene Introduction to Hadoop Hadoop Components Getting Started with PySpark Introduction to Spark Spark Architecture Application Execution Using the Python Spark Shell Using the PySpark API Essential Concepts Creating an RDD Working with RDDs RDD Operations RDD Transformations RDD Transformations on Key-Value Pairs Actions Caching Spark Jobs - The Big Picture   [-]
Les mer
Oslo 4 dager 20 900 kr
26 Jan
06 Apr
22 Jun
This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. [+]
Python is a powerful and popular object-oriented scripting language. This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. The course also explores some of Pythons powerful APIs and techniques, including file handling, XML processing, object serialization, and Web services.   What youll learn: Writing clean Python code Working with functions and objects Working with text and regular expressions Handing exceptions Manipulating files and XML data Working with web services   Course outline: Getting Started with Python Overview of Python Installing Python Getting ready to develop Python Language Fundamentals Overview of core Python syntax rules Simple data types and variables Object essentials Flow control Working with Functions The benefit of functions Writing and calling functions Passing parameters Exception Handling Overview of exceptions in Python Handling exceptions Raising exceptions Design issues Collections Overview of collections in Python Lists Tuples Sets Dictionaries Strings and Regular Expressions Overview of strings in Python Basic string manipulation Introduction to regular expressions Using regular expressions in Python Classes and Iterators Defining classes Instance variables Iterators Creating and initializing objects File Handling Overview of file handling in Python Reading and writing text files Working with binary files Streaming and serializing Python objects XML Processing XML essentials Parsing XML documents Searching for XML content Generating XML data Web Services Overview of Web services Implementing Web services using Python Caching Compression Handling redirects [-]
Les mer
Nettkurs 1 semester 6 000 kr
Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. [+]
Faglig innhold: Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. Overordnet sett, skal man kunne definere og programmere egne funksjoner og kalle disse, være i stand til å tyde feilmeldinger for å vite hvor, og hva, enkle feil i et script er, samt ha forståelse av typer. Elementer som gjennomgås er variabler, kontrollstrukturer, betingelser, utskrift med formatering, arrays og lister, dictionaries, requests, og filbehandling. Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER Studenten: - kan forklare hva et script er - har kunnskap om anatomien til et script og kjennskap til python-miljøet - har praktisk kunnskap om hvordan man kan løse oppgaver ved scripting - har innsikt i hvordan nettverksbasert kommunikasjon fungerer fra et script - har innsikt i hvordan filbehandling gjøres fra et script FERDIGHETER Studenten: - kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Python-script på egen PC - kan lage strukturert og oversiktlig programkode - kan skrive egne funksjoner og kalle disse, samt benytte tredjepartsbiblioteker - kan tyde feil i programmer og korrigere disse - kan gjøre nettverksbaserte kall og tolke svar - kan skrive til og lese fra filer GENERELL KOMPETANSE Studenten: - kan ta en informert avgjørelse om Python er et godt verktøy for å løse et problem eller automatisere en oppgave - kan bruke Python til å løse enkle, praktiske oppgaver [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.