Kurs: Årsstudium i kommunikasjon og livssyn
Mediehøgskolen Gimlekollen