Kurs: KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn (10 stp)
Mediehøgskolen Gimlekollen