Ledelse og strategi
Risikovurdering og risikostyring
Du har valgt: Hordaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

9 treff ( i Hordaland ) i Risikovurdering og risikostyring
 

Oslo 5 dager 27 900 kr
09 Sep
09 Sep
04 Nov
ISO 22301 Lead Implementer [+]
ISO 22301 Lead Implementer [-]
Les mer
Oslo 5 dager 27 900 kr
07 Oct
07 Oct
02 Dec
ISO/IEC 27001 Lead Auditor [+]
ISO/IEC 27001 Lead Auditor [-]
Les mer
Oslo Bergen 3 dager 20 900 kr
26 Aug
26 Aug
11 Nov
ISO 27005 Risk Manager Course [+]
ISO 27005 Risk Manager Course [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 4 300 kr
Bli med på en oppdateringsdag innen risikofaget. Få med deg nyheter, og en oppfriskning på enkelte teknikker. [+]
Kurset ISO 31000 Risk Management- standarder og teknikker er lagt til rette for dere som allerede har en del kunnskap og erfaring med risikoledelse, og egner seg godt som en oppdateringsdag. I dette kurset gjennomgår vi de viktigste endringene i ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines. Kursleder vil også demonstrere praktiske løsninger for etablering av rammeverk for risikostyring og gjennomføring av risikovurderinger i henhold til standarden. Og det legges opp til gode diskusjoner om temaet. Siden det i så å si alle ledelsesstandarder er lagt mer fokus på risikobasert tilnærming, så skal vi se på sammenhengen av risikoledelse opp mot disse standardene, spesielt ISO 9001:2015. Se detaljert agenda og omtale av kursleder på KRN Academy kurssider A3.4 Risk oppdateringsdag   Kursleder er Ayse Nordal, se gjerne egen omtale om Ayse på KRN Academy, www.qrn.no Vi som underviser hos KRN er personer med et sterkt engajsement for det vi underviser i, og det merkes når du er på kurs. Det gjør innholdet levende og interessant. Du kan gjerne få referanser fra oss.  [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 4 800 kr
På dette kurset så vil vi gjennomgå enkle metoder for risikovurderinger og -analyser, som er første trinn for å komme i gang med risikoarbeid i en bedrift/organisasjon. [+]
Innføring i Risikoledelse (Risk Management Basics) På dette kurset så vil vi gjennomgå enkle metoder for risikovurderinger og -analyser, som er første trinn for å komme i gang med risikoarbeid i en bedrift/organisasjon. Her er noen av temaene vi skal innom: Introduksjon til risikobegrepet Nasjonale og internasjonale standarder for risikostyring Lover og forskrifter Menneskets rolle i risikostyring Statistikk og sannsynlighet Dersom du tenker deg en sertifisering som risikoleder, så dekker dette kurset pensum for første dag i kurs for Risikoledelse (og skal ikke tas på nytt).   Kursleder er Ayse Nordal, se gjerne egen omtale om Ayse på KRN Academy, www.qrn.no Vi som underviser hos KRN er personer med et sterkt engajsement for det vi underviser i, og det merkes når du er på kurs. Det gjør innholdet levende og interessant. Du kan gjerne få referanser fra oss.  [-]
Les mer
Oslo Trondheim Og 2 andre steder 2 dager 14 500 kr
27 Jun
27 Jun
16 Sep
ISO/IEC 27001 Foundation [+]
ISO/IEC 27001 Foundation [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 900 kr
29 Aug
29 Aug
31 Oct
ISO 22301 Foundation [+]
ISO 22301 Foundation [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 4 dager 18 000 kr
Bli kjent med bredden av verktøy og tankesettet som hører hjemme i risikofaget, og samtidig kvalifiser deg til sertifisering som risikoleder. [+]
På dette kurset i risikoledelse så skal vi gå gjennom risikoteamet fra ulike vinkler; de ulike nivåene risiko ligger på, metoder for å identifiser og analysere risiko, beslutningsprosesser, krisehåndtering, osv. Vi skal innom flere standarder, som ISO 31000:2018, NS 5814 og COSO. Selvsagt er lovverket også en viktig ramme for risikotenking. Etter kurset skal du sitte igjen med forståelsen som er nødvendig for å mestre rollen som risikoleder, både i små og store organisasjoner. Du skal ha med deg en verktøykasse som gir deg valgmuligheter når du skal involvere andre i risikoanalyse. Da kan du finne frem det verktøyet som prater best med de som skal bruke det.   Kurstemaer Siden det er et kurs som dekker kravene for dere som skal sertifisere dere som risikoleder, så er det et ganske omfattende pensum. Her er noen av temaene som vi skal gjennom: Grunnleggende konsepter for risikostyring og risikoledelse Operasjonell risikostyring Praktisk risikoanalyse Safety versus security Introduksjon til forskjellige metoder for risikoanalyse og oppfølging av tiltak Integrering av risikoledelse i styringssystemer Statistikk og sannsynlighetsteori Risikostyring i prosjekter Risiko og den menneskelige faktoren Informasjonssikkerhet Omdømmerisiko Finansiell risiko GDPR Krisehåndtering og business continuity   Kursleder er Ayse Nordal, se gjerne egen omtale om Ayse på KRN Academy, www.qrn.no Vi som underviser hos KRN er personer med et sterkt engajsement for det vi underviser i, og det merkes når du er på kurs. Det gjør innholdet levende og interessant. Du kan gjerne få referanser fra oss.  [-]
Les mer
Oslo Trondheim Og 3 andre steder 5 dager 27 900 kr
17 Jun
01 Jul
01 Jul
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [-]
Les mer