Kurs: Påbygging fra Offshore Norge (GSK) til Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
Bodin vgs. Sikkerhetssenteret