Kurs: Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer
Hovedorganisasjonen Virke