Ledelse og strategi
Teamledelse
Oslo
Du har valgt: Frogner
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Frogner ) i Teamledelse
 

3 dager 14 795 kr
Et team består av to eller flere mennesker. Team arbeide betyr at man jobber sammen - lær om hvordan du som leder utnytter ressursene for å oppnå felles mål. [+]
Å lede et team med mennesker krever andre ferdigheter enn å lede en individ. På et team er dynamikk, konformitet og gruppetenkning felles faktorer som kan hindre teamet i å lykkes. Gruppedynamikker er kraftfulle mekanismer som kan fremme fortreffelighet eller skape katastrofer. Det er gruppelederens jobb å arbeide med disse naturkrefter og kanalisere gruppens innsatser og energi mot teamets og organisasjonens mål. Hvis teamet er inspirert til å arbeide sammen mot felles formål og mål kan gruppen lykkes. Å andre siden, hvis den blir vanstyrt kan den også være skadelig i forhold til prestasjon, sikkerhet og kvalitet. De menneskelige faktorer på spill i en gruppe bør ikke undervurderes. Det er disse som utgjør forskjellen i ytelse i prestasjonen, sikkerheten og kvaliteten. Daglige oppgaver, som for eksempel møter og beslutningsprosesser kan gjennomføres på en mer engasjerende og involverende måte som skaper eierskap og ansvarliggjøring hvis det gjøres på den riktige måten. Vellykkede gruppeleder kan bygge team som støtter, utvikler og utfordrer hverandres atferd som kan skape bærekraftig prestasjon, sikkerhet og kvalitet. Gjennom å ha gruppe ledere som kan inspirere og motivere teamet til å arbeide sammen med produktive prosesser, tillater det Organisasjonen til å ha: Effektive høyt presterende team Team som kontinuerlig fokuserer på sikkerheten og kvaliteten i deres arbeid Prosesser som støtter at kommunikasjons flyter Effektive måter i hvordan grupperessursene utnyttes En mer produktive arbeids miljø Produktiv møte i praksis Høyere medarbeidertilfredshet En generasjon som arbeider etter "best practice" Å lede for å inspirere Team er workshopen som vil støtte den prosessen. Basert på vitenskapelige beviste teorier og metoder kommer denne 3-dagers workshopen lære deltakerne hvordan: Skape lagånd Utnytte gruppens ressurser Administrere gruppe dynamikk Ta gode beslutninger Kjøre effektive møter Håndtere konflikter Sikre lærdommer PSQI International har en tro på interaktive sesjoner hvor deltakernes engasjement og aktivitet er nøkkelen til suksess. Det betyr at workshopen er opplevelses basert og at deltakerne vil bygge reelle ferdigheter som varer.   [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i moderne medarbeidersamtale med Rune Semundseth. Lær nye grep for mer effektive medarbeidersamtaler. [+]
 Kurs i moderne medarbeidersamtale med Rune Semundseth.  Introduksjon Status i dag og hvorfor Medarbeidersamtalen 1.0 har fungert dårlig Nye, involverende grep som skaper noe annet De fire fasene i arbeidet med moderne medarbeidersamtaler Nye mål og ambisjoner for å lykkes med samtalen Sett av tid til å designe den nye samtalen MAT-praten og ferdighetskontrakten Co-creation: 10 spørsmål og den samskapte agendaen Andre forberedelser til samtalen Samtalens avgjørende øyeblikk Hva er å lytte? HELP-metoden for coachende samtaler Hvordan følge opp alle tiltakene Oppsummering ...fra pliktløp til moderne medarbeidersamtaler. Dette kurset tilbyr nye grep og metoder du kan bruke for å få mer ut av medarbeidersamtalene. Både forberedelser og oppfølging fungerer best når individet tas på alvor og alle forstår at det dreier seg om en medarbeidersamtale – og ikke en ledersamtale. Når disse nye og innovative prosessene i tillegg digitaliseres, vil det optimale samspillet mellom leder og medarbeider realiseres – både i forberedelser, selve samtalen og oppfølgingen. Medarbeidersamtalen 2.0 er det eneste samtalekonseptet i Norge som både er individtilpasset og som samtidig benytter moderne teknologi i både forberedelser og oppfølging av konkret output fra samtalene.   [-]
Les mer