Kurs: Empatisk kommunikasjon
Scintillo Karine Skinner