Kurs: Kontaktskapende Kommunikasjon
Scintillo Karine Skinner