Kurs: Ikkevolds kommunikasjon (IVK 2)- Kontaktskapende kommunikasjon
Scintillo Karine Skinner