Kurs: Ledelse og coachende lederskap - nettbasert kurs
CoachTeam as - House of Leadership