Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere 50t (STCW)
Bodin vgs. Sikkerhetssenteret