Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere 50t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter