Kurs: Videregående Sikkerhetsopplæring 80t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter