Pedagogisk Kurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn

Nettbasert kurs 1 semester 13 600 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker faglig kompetanse for å jobbe med barn og unge. Du lærer å legge til rette for barn og unges utvikling gjennom kreativ lek og ... Les mer

Sentrale emner i voksenpedagogikk

Nettbasert kurs 7 100 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Voksenpedagogikk

Nettstudier 1 semester 21 500 kr
Dette er utdanningen for deg som har eller vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring for voksne. Få tryggheten du trenger for å opptre som en god o... Les mer

Musikkdesign

2 år 0 kr
Ved hjelp av lyd og musikk kan du lokke frem følelser og sinnsstemninger, bidra i historiefortellingen og være med på å styrke en merkevare. Les mer

Smart klassemiljøutvikling

Sandnes 1 dag 7 500 kr
Smart kompetanse tilbyr nå dagskurs i Smart klassemiljø! Dette er en dag sammen med klassen hvor vi jobber målrettet med etablering og fremming av et godt klassemilj... Les mer

Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-18 år

Trondheim 2 000 kr
Ønsker du å lære mer om psykiske vansker og lidelser hos barn og unge? Dette kurset vil gi deg ... Les mer

GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 2 semester 35 000 kr
Førskolelærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på 1.- 4.trinn i grunnskolen. Les mer

Spesialpedagogikk - nettbasert kunnskapskurs uten eksamen

Nettbasert kurs 4 500 kr
Nettkurs eller brevkurskombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Les mer

Barnehageassistent

Nettbasert kurs 1 semester 13 500 kr
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og få kompetanse til å legge til ... Les mer

Matematikkdidaktikk

Trondheim 4 000 kr
Kurset vil danne en del av det matematikkdidaktiske grunnlaget for matematikklærere i ungdomsskolen... Les mer

Bachelor i økonomi og ledelse - årsenhet 2

Nettbasert kurs 73 950 kr
Dette studiet gir deg økt kunnskap innen fagområder som organisasjon, ledelse,... Les mer

Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

Nettbasert kurs 7 550 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... Les mer

Testteoretisk kompetanse

Trondheim 18 000 kr
Foto Wavebreakmedia - yayimages.com Dette kurset vil gi økt inn... Les mer

SFO-lederkonferansen

Oslo 5 595 kr
Den årlige møteplassen for ledere i SFO. Konferansen ny gir deg kunnskap og inspirasjon til å lede dine medarbeidere enda bedre. Les mer