Pedagogisk Kurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... Les mer

Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A

Trondheim 13 500 kr
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... Les mer

Voksenpedagogikk

Nettstudier 1 semester 21 500 kr
Dette er utdanningen for deg som har eller vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring for voksne. Få tryggheten du trenger for å opptre som en god o... Les mer

Web 2.0 og coaching for lærere etter vitae metoden

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Lage egen blogg på nett, coaching, oversikt over diverse lærings- og undervisningsstiler samt finne ut hvor din stil passer inn. Teknologi og verktøy for læring på n... Les mer

Take Credit! Del III - Språk og samfunn

Trondheim 5 500 kr
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekst... Les mer

Tidstyver i barnehagen

Oslo 7 timer 1 250 kr
Lær deg metoder for å bistå barnehager med å identifisere og fjerne tidstyver. Ansatte opplever at de får frigjort mer tid til barna. Les mer

Barnehageassistent

Nettbasert kurs 1 semester 13 500 kr
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og få kompetanse til å legge til ... Les mer

Sakkyndig vurdering og forvaltning

Trondheim 15 000 kr
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men ka... Les mer

Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B

Trondheim 13 500 kr
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... Les mer

Sentrale emner i voksenpedagogikk

Nettbasert kurs 7 100 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Rådgiving og veiledning for PPT modul 1 (SEVU-PPT)

Trondheim 12 000 kr
Studiet rådgivning og veiledning, modul 1 legger vekt på veiledning og rådgivning i et samfunn i ... Les mer

Læringsmiljø og gruppeledelse modul 1 (SEVU-PPT)

Trondheim 10 000 kr
Dette studiet vil gi deg teoretisk og forskningsbasert kunnskap om gruppeledelse og læringsmiljø i... Les mer

Pedagogikk

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 9 500 kr
Hvordan motiverer du andre til å yte ekstra på jobben eller i en fotballkamp? Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å gjennomføre endringer enn andre? Svaret er ped... Les mer

Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

Nettbasert kurs 7 550 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT)

Trondheim 0 kr
Studietilbudet er på 30 studiepoeng og går over tre semestre.Lederopplæringen er spesielt ti... Les mer