Pedagogisk Kurs

Velg Kategori

Fant 93 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Barnehageassistent

Nettbasert kurs 1 semester 13 500 kr
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og få kompetanse til å legge til ... Les mer

Bachelor i Pedagogikk (nettstudium)

Nettstudier 0 kr
Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv. Les mer

Barn med særskilte behov

Nettstudier 4 semester 0 kr
Studiet gir deg praktiske kunnskaper om psykiske og sosiale vansker, forsinket utvikling, atferdsvansker, språk og lærevansker og migrasjonsrelaterte utfordringer. Les mer

Sentrale emner i voksenpedagogikk

Nettbasert kurs 7 100 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Tvang og makt i skolen

Hele landet 6 timer 1 000 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen Les mer

Veileder- og mentorutdanning Modul 2 - Profesjonsutvikling

Trondheim 0 kr
Studiet skal bidra til kvalifisering av den aktuelle målgruppa til praksislærere for lærerstudent... Les mer

Musikkdesign

2 år 0 kr
Ved hjelp av lyd og musikk kan du lokke frem følelser og sinnsstemninger, bidra i historiefortellingen og være med på å styrke en merkevare. Les mer

Spesialpedagogikk - nettbasert kunnskapskurs uten eksamen

Nettbasert kurs 4 500 kr
Nettkurs eller brevkurskombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Les mer

Smart klassemiljøutvikling

Sandnes 1 dag 7 500 kr
Smart kompetanse tilbyr nå dagskurs i Smart klassemiljø! Dette er en dag sammen med klassen hvor vi jobber målrettet med etablering og fremming av et godt klassemilj... Les mer

GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 2 semester 35 000 kr
Førskolelærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på 1.- 4.trinn i grunnskolen. Les mer

Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

Nettbasert kurs 7 550 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Voksenpedagogikk

Nettstudier 1 semester 21 500 kr
Dette er utdanningen for deg som har eller vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring for voksne. Få tryggheten du trenger for å opptre som en god o... Les mer

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... Les mer

Smart klasseledelse

Hele landet 990 kr
Kurs i Smart klasseledelse tar for seg hvordan man ved hjelp av styrkebasert tilnærming og ressursfokus kan bygge et anerkjennende læringsmiljø. Les mer

Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn

Nettbasert kurs 1 semester 13 600 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker faglig kompetanse for å jobbe med barn og unge. Du lærer å legge til rette for barn og unges utvikling gjennom kreativ lek og ... Les mer