Alle kategorier
Du har valgt: Pedagogikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

94 treff i Pedagogikk

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Bærum 8 dager 13 990 kr
04 Sep
ART (Aggression Replacement Training) er et virkningsfullt evidensbasert program, som består av trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. ... [+]
Et ART-trenerkurs gir deltakerne en grundig innføring i hvor viktig sosial kompetanse er for at barn og unge skal kunne fungere godt i samspill med andre og takle utfordringer de møter i hverdagen. Videre lærer man hvordan trening av sosial kompetanse kan organiseres, gjennomføres og tilpasses ulike målgrupper.   ART (Aggression Replacement Training), nå AART (Adapted Aggression Replacement Training) har de siste 15 årene blitt implementert i en lang rekke barnehager, skoler og institusjoner i Skandinavia. Programmet består av trening i henholdsvis sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering - en kombinasjon som har dokumentert svært god effekt på klassemiljø og har bidratt til økt sosial kompetanse hos enkeltelever, samt reduksjon av utfordrende atferd. ART-trenerkurset gir en innføring i sentrale begreper som aggresjon, moral, sosial kompetanse, motivasjon og ikke minst generalisering og implementering på deres respektive arbeidsplasser.    I AART er programmet oppdatert ut fra nyere forskning og tilpasset den skandinaviske hverdagen Programmet er blant de best validerte evidensbaserte programmene på sitt område, og har blitt brukt både som primærforebyggende tiltak og som tiltak overfor personer med omfattende atferdsvansker.    Ved å ta ART-trenerkurs, blir du ART-trener med sertfiseringsbevis fra PREPSEC Norge (den norske interesseorganisasjonen for ART i Norge).    Smart Kompetanse har opparbeidet seg en solid erfaring med utdanning av ART-trenere og har levert trenerkurs over hele Norge i over 10 år. [-]
Les mer
Trondheim 5 500 kr
04 Sep
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekst... [+]
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekster er fokuset på språkvariasjon og språkendring og hvordan dette henger sammen med faktorer som alder, kjønn, klasse og sosiale nettverk.  I forhold til to- og flerspråklige språkkontekster belyses spesielt pidginspråk og kreolspråk, kodeveksling, språklige valg og valg av språk. Andre temaer er språkbruk knyttet til kjønn og seksualitet, endringer i engelske dialekter, diskursanalyse, og holdninger til uttale og talemål. I tillegg anvendt sosiolingvistikk, i form av språkpolitikk og språkplanlegging, og forensisk lingvistikk – bruk av sosiolingvistiske metoder i rettsvesenet.Nettbasert kurs [-]
Les mer
Oslo Stjørdal 6 timer 1 990 kr
Et praktisk dagskurs for skoleansatte om integrering i skolen. [+]
Noen barn og unge som kommer til Norge, sliter med å finne seg til rette i skolemiljøet. Andre savner tilhørighet i et nytt lokalsamfunn, og vi opplever radikalisering blant ungdom. Vi ser stadig at fremmedfrykt kommer til uttrykk. Men fremfor alt er det mange som blir godt integrert, og finner sin plass i et flerkulturelt skolesamfunn. Hva skiller skolene som lykkes fra de som mislykkes? Her er noen av temaene vi tar for oss:- Hvilken skolemodell for integrering bør velges? - Hvem bør være med i et faglig nettverk? - Hvordan bli oppmerksom på flerkulturelle utfordringer? - Hvordan styrke samarbeidet mellom skole og hjem? - Hvordan fange opp elever med en traumatisk bakgrunn?   Vi tilbyr et praktisk kurs, der vi også åpner opp for å dele erfaringer.Trygve Ebbesvik er kursholder. Han har vært opptatt av integreringsspørsmål i 30 år. Han har bakgrunn som teolog og krisehåndterer, og er faglig ansvarlig for Kriseportalen.no.Les mer her [-]
Les mer
Oslo 11 995 kr
06 Jun
Lær effektive metoder og verktøy for å styrke din rolle som rådgiver og fagekspert. Du får metoder og teknikker du vil ha stor nytte av. [+]
  [-]
Les mer
Sør-Varanger Bodø 6 timer 1 500 kr
23 Oct
25 Oct
30 Oct
Jobber du i skolen? Trenger du å øke din kunnskap om lovverket og forebygging av bruk av tvang og makt? [+]
Lovverket Kursene starter med en gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. For skolene vil det si Menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, Straffeloven, Opplæringsloven, Barneloven og Arbeidsmiljøloven. Tvang og makt Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Tar utgangspunkt i forarbeidene og gjeldende forskrifter til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 i tillegg til de ovennevnte lover. Det man gjør skal være juridisk, etisk og faglig forsvarlig. Hvordan bli god på utøvelse av skjønn i det daglige arbeidet med elevene. Praktiske eksempler gjerne fra deltagernes egne erfaringer. Hva er selvbestemmelse? Har alle reell mulighet for selvbestemmelse? Hvordan kan de ansatte hjelpe elevene i utviklingen av reell selvbestemmelse. Eksempler og diskusjoner. Forebygging Gjennomgang av ulike forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt. Kartlegging av elevene, holdninger hos personalet, kommunikasjon, struktur og sosiale ferdigheter. Praksisnært Kurset er praksisnært. Lover og teori belyses ved hjelp av mange eksempler og case fra skolehverdagen for elever og lærere/miljøarbeidere. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5 ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5 ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 nettbasert kurs med kursstart i uke 35 2017.   [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller ... [+]
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.Studieplan B for lærere: Del 1 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5 ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5 ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5 ENG6022 Tverrfaglig emne (vår) 7,5 [-]
Les mer
Oslo 5 595 kr
30 Mar
Den årlige møteplassen for ledere i SFO. Konferansen ny gir deg kunnskap og inspirasjon til å lede dine medarbeidere enda bedre. [+]
Velkommen til Ledelse og utvikling av SFO/AKS 2017!   For 12. året på rad arrangeres konferansen, og agendaen er superaktuell. SFO- og AKS-ledere fra hele landet har gitt sine innspill, og programmet gjenspeiler temaene som lå på toppen av ønskelisten. Den røde tråden er samarbeidet skole/SFO, med ledelse som hovedtema.   Møt de beste foredragsholderne på sitt felt! Vi er så heldige å ha fått samlet de fremste fagpersonene innenfor blant annet:  Relasjonsledelse Sykefraværsarbeid Vanskelige samtaler Lojalitet og arbeidsglede Fremtidens skole og SFO  Hvem lykkes og hvorfor? Gode og inkluderende arbeidsplasser lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet, ledelse og med kjerneoppgaven. En av grunnene til dette er følgende:   De har engasjerte og motiverte medarbeidere! Gå ikke glipp av anledningen til å lære mer om hvordan du kan få enda mer engasjerte medarbeidere! Benytt muligheten disse to dagene til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre ledere. Årets konferanse er etter ønsker fra målgruppen lagt inntil helgen. Kanskje det er på tide å planlegge en Oslotur?   Meld deg på i dag!   Årets foredragsholdere: Solveig Hvidsten Dahl, leder i Skolelederforbundet Eli Gundersen, tidligere skolesjef i Stavanger kommune Marit Onshuus Lysebo fra Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus Anita Fevang, sosiolog med mange års erfaring innen ledelse, organisasjon & endring, samt HR Management.   [-]
Les mer
Oslo 7 timer 1 250 kr
Lær deg metoder for å bistå barnehager med å identifisere og fjerne tidstyver. Ansatte opplever at de får frigjort mer tid til barna. [+]
Kvalitet i barnehage har vært en prioritert satsing for myndighetene i flere år. Ansatte i barnehager utvikler ny kompetanse og deltar i ulike faglige satsinger. Mange opplever at en ikke får tatt i bruk ny kunnskap. Samtidig øker den dårlige samvittigheten. Vi forstår mer, ser mer, men klarer ikke endre praksis. “Vi har ikke tid!”, svarer mange, alt for ofte. Vi har utviklet metoder for å bistå barnehager med å identifisere og fjerne tidstyver. Ansatte opplever at de får frigjort mer tid til å være i direkte samspill med barn, og de bruker mer tid til det som er viktig og som bidrar til barnas utvikling. Mange ser verdien av eget arbeid i et helt nytt lys etter at får øye på tidstyvene. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.  Del 2 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap (høst) 7,5 ENG6021 Litteratur II (høst) 7,5 ENG6013 Fagskriving og genre (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 Nettbasert kurs med kursstart i uke 35-36 2017. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... [+]
MålgruppeKurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne. OpptakskravGodkjent lærerutdanning. Opptak på bakgrunn av realkompetanse vil også bli vurdert. InnholdStudiet består av 5 moduler:* Voksnes læring i et teoretisk perspektiv, 5 stp* Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk, 10 stp* Kartlegging og testing (Ekstra tilbud om Logos-sertifisering), 5 stp* Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne, 5 stp* Voksnes læring i praksis - didaktikk og veiledning, 5 stp OrganiseringStudiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium, og organisert slik at det tas hensyn til at studentene kan komme fra ulike steder i landet. Det er beregnet til sammen 2 hele dager samling pr 5 studiepoeng. Studentene må delta på alle samlingene. VurderingHver modul vurderes på forskjellige måterHele studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen med en av faglærerne og eksten sensor. Denne eksamenen teller 50% av endelig karakter. [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
12 Sep
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (r... [+]
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (re)habilitering av mennesker med synshemming. Synspedagogisk metodikk og tilrettelegging for synshemmede med og uten tilleggsvansker er sentralt. Kurset gir også kunnskaper om lover og retningslinjer som gir føringer for opplæring og (re)habiliteringsarbeid.Kursinnhold Sentrale tema i kurset: • Sansenes betydning for utvikling og læring  • Hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede  • Synsstimulering og synstrening  • Egenferdighet i sansekompenserende fag: punktskrift, mobilitet og IKT • Metodikk i lese- og skriveopplæring, visuell skrift og punktskrift • Metodikk i sentrale skolefag og sansekompenserende fag  • Tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming • Lover, retningslinjer og hjelpeapparat, relatert til opplæring og (re)habilitering av synshemmede   Læringsformer og aktiviteter To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager. Godkjente refleksjonsoppgaver Godkjent emneoppgave Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave kan være relevant. Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Tre ukers praksis skal tas i løpet av de to semestrene. Én av disse ukene kan tas i andre semester i første studieår.   Format for innleveringer: Times New Roman 12, linjeavstand 1,5, standard marger 2,5cm. Innholdsfortegnelse, referanseliste (APA standard) og eventuelle vedlegg kommer i tillegg til oppgitt sidetall.   Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og praksisrapport blir gjennomgått i fellessamlingene.   Kan inngå i masterprogram Kurset (emnet PED6667) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette kurset erstatter de tidligere to emnene PED6656 - Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv  og PED6657 - Synspedagogisk (re-)habilitering. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammetKurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo Første samling: uke 37 - 12. - 15. september  2017Andre samling: uke 3 - 16. - 19. januar 2018 Deltakere må selv ordne overnatting. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
28 Aug
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men ka... [+]
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men kan også tas som et frittstående videreutdanningskurs. Primær målgruppe er ansatte i PP-tjenesten, disse har fortrinnsrett ved opptak.Masterprogrammet skal styrke de ansatte i PP-tjenesten i utøvelse av sine kjerneoppgaver. Målet er å bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge. Kurset skal bidra til å sikre god forvaltningspraksis knyttet til sakkyndighet og kunnskap om systemer og sentrale lovverk. KursinnholdTema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole (3 dager) Veileder for spesialundervisning/spes.ped.-hjelp Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering Arbeid med sakkyndighetsmal Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning Systemrettet arbeid Tema 2: Lovverk, forvaltning og etikk (3 dager) Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid Opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og forvaltningsloven Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument Taushetspliktregulering Brukermedvirkning Fra bekymring til handling - etiske utfordringer Tema 3: PPTs rolle og identitet (2 dager) Profesjonskunnskap PPTs profesjon og identitet  Hva er PP-rådgiverens rolle? PPTs rolle i forhold til systemarbeid på barnehagene og i skolene, kompetanse i krysspress? Helhetlig tenkning i kommunen Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet Individet i system. Læringsmål Etter å ha fullført emnet Sakkyndig vurdering og forvaltning skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper: Studentene har kunnskap om PPTs rolle, funksjon og identitet. Studentene har kunnskap om sakkyndighet, relevante bestemmelser i lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage. Studentene har kunnskap om sammenhengen mellom skolens forvaltningsområde og PPTs veilednings- og sakkyndighetsarbeid Ferdigheter: Studenten har utviklet profesjonsidentitet og profesjonsetikk Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPTs profesjonsutøvelse knyttet til sakkyndighetsarbeidet. Studentene må ha observasjons- og kartleggingskompetanse. Studentene kan anvende kunnskap om sakkyndighet, lovverk og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage Generell kompetanse: Studentene kan bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å videreutvikle og opprettholde tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø. Studentene kan utrede, analysere, planlegge og begrunne relevante tiltak sett i lys av ordinær opplæring/utvikling og spesialundervisning/spes.ped.-hjelp. Studenten kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling ut over grunnleggende kunnskap innen relevant lovverk, forvaltning og sakkyndig arbeid. Studenten har økt kompetanse i utøvelse av PP-tjenesten sine kjerneoppgaver på sakkyndighetsområdet.  Inngår i masterprogram Kurset inngår som et obligatorisk emne i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning og som en del av en videreutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving   Arbeidskrav og eksamensbeskrivelse Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal. Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på itslearning. Det inngår tre arbeidskrav i emnet: arbeidskrav: man sender inn en sakkyndig tilråding før første samling (forkrav) Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling Innsendt sakkyndig tilråding tilbakemeldes i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal. arbeidskrav: Man sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen. arbeidskrav: Man leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to. Disse tre arbeidskravene inngår i en mappevurdering som utgjør 40 % av karakteren. I tillegg skal studentene gjennomføre en hjemmeeksamen over tre dager og levere en oppgave på 10-12 sider. Denne utgjør 60% av karakteren. Studenten må ha deltatt på minst 80 % av forelesningene. Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves.    Forelesere Arne Tveit, Institutt for pedagogikk og livslang læring Anne Sofie Samuelsen, Institutt for pedagogikk og livslang læring Helene BargelTre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim høsten 2017: Første samling: 28. - 30. august. Andre samling: 2. - 4. oktober. Tredje samling: 6. - 7. november.  [-]
Les mer
Tromsø 6 timer 1 000 kr
Praktisk spesialpedagogikk for assistenter, miljøarbeidere og lærere som jobber med barn og unge med utviklingshemming. [+]
Kursdeltakerne får kursing temaer og som gjør dem bedre i stand til å gi barn og elever med utviklingshemming god oppfølging i skole, barnehage og avlastning/hjemme. Innføring i : Utviklingshemming Autisme Downs syndrom Generelle lærevansker   Hva er læring og hvordan lærer man? Hvordan legge til rette for mestring og utvikling hos mennesker med lærevansker? Det finnes ulike metoder og å tilrettelegge for læring, det skal vi se på. Strukturering av læringsmiljø. Hvordan kan vi hjelpe de vi jobber med til å få oversikt over livet og hverdagen sin? Kommunikasjon. Hvordan kan man sikre seg at man forstår de man jobber med og de forstår deg? Tilrettelegging for mestring og utvikling. Vi skal se på hvordan vi kan få de vi jobber med til å utnytte alle sine ressurser og litt til.   Med utgangspunkt i at tilbudet som gis til de man jobber med skal være av faglig, etisk og juridisk god kvalitet. Vi skal se på hvordan man kan sikre at den jobben man gjør oppfyller disse kriteriene.   Kurset er både praktisk og teoretisk. Fordelen med dette kurset er at du får tips om konkrete tiltak og praktiske eksempler du kan bruke i jobben din. Det er rom for å bygge på det dere allerede kan fra før.     [-]
Les mer
Sarpsborg 10 uker 4 500 kr
18 Sep
Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre. [+]
Start:                mandag 13.02.2017 slutt: 15.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:      10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                 Askim, Holmestrand, Oslo, Trondheim Start:                tirsdag 14.02.2017 slutt: 02.05.2017 Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:      10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                 Fredrikstad Start:                onsdag 15.02.2017 slutt: 03.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:     10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                Sandefjord  Start:                torsdag 16.02.2017 slutt: 04.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:     10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                Bergen, Tønsberg Kursavgift:       kr. 4.500,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger. Kursets innhold: Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Lærebok: Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205361188, Olden/Rygvold, Gyldendal Akademiske Forlag 2008. Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte. Er du organisert: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema eller på tlf. 91358038. [-]
Les mer