Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kleppestø 1 dag 2 250 kr
Varme arbeider Kurset er gjennomført i regi av Norsk Brannvernforening, og etter lov om krav og opplæring i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider,... [+]
Det er et intervall på 5 år mellom hver gang sertifikatet skal fornyes. Kandidaten må da ta hele kurset på nytt. Sertifikatet fra Danmark, Finland og Sverige er gyldig for bruk i Norge. Kursinnhold: •          Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme                  arbeider•          Gjeldende regelverk•          Brann- og slukketeori•          Risiko av utførelse av varme arbeider•          Praktisk slukking•          Avsluttende teoretisk prøve Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til utstedt sertifikat fra Norsk Brannvernforening i varme arbeider. [-]
Les mer
Nettkurs 2 600 SEK
Med ljuspunktur och magnetterapi     Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok (hand- och fot­aku­punktur fr&arin... [+]
Med ljuspunktur och magnetterapi     Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok (hand- och fot­aku­punktur från Sydkorea). Hur meri­dia­nerna kan användas både för hälsoanalys och be­hand­ling. Behandlingar kan göras med ljus, tryck, färg och magneter. Dessutom ingår hur man kopplar energi­systemet till näring och hur man kan påverka energisystemet med hjälp av kost och näringstillskott. Den här kursen gör du via internet. Det är en utökad version av kursen Kroppens Energisystem. Du får en kurspärm och annat kursmaterial med posten. Därefter gör du övningar och lyssnar på föreläsningar via vår kursportal. Bland annat ingår följande avsnitt: Yin och yang Treursprung – modernisering av yin och yang Meridiansystemet, de tolv viktigaste meridianerna Överskott och underskott – hur man tolkar symptom Känslor och mentala uttryck med kopplingar till meridianer Fem element enligt traditionell kinesisk medicin Sex Ki, en vidareutveckling av teorin om de fem elementen Känslor och mentalitet enligt Sex Ki. Näring, förstå behovet av näring ur ett Sex Ki-perspektiv Meridianbehandlingar, hur man använder kunskaper om meridia­nernas balans för att göra behandlingar med hjälp av tryck, ljus och magneter och ge kost­re­kom­men­da­tio­ner. Tack vare logiska analysredskap (Treurpsrung och Sex Ki) kan man göra individuellt anpassade analyser och behandlingar. Ljuspunktur enligt Treursprung och ljuspunktur enligt Sex Ki Under kursen kommer du att få lära gemensamma teoretiska grunderna för den traditionella kinesiska medicinen och Su Jok samt det som är specifikt för Su Jok. Kursen kan med fördel kompletteras med kursen Su Jok - Grundläggande sambandssystem. Kurspärm och föreläsningar Pärmen innehåller 9 kapitel med steg för steg-instruktioner och ett stort antal färgillustra­tioner. I kursportalen finns komplet­te­ran­de föreläsningar. I kursportalen gör du även övnings­uppgifter, har möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra elever. Övningsuppgifterna besvaras skriftligt i kurs­portalen och i vissa fall genom att kom­plet­tera med ett fotografi. Support Hjälp med kursen ges i första hand i kursportalen. Du kan också kontakta oss via telefon, e-post eller skype. Fallstudier Förutom lösningarna på övningsuppgifterna ska man lämna in 10 dokumenterade fallstudier. Studietakt Du kan själv avgöra studietakt, du har två år på dig att göra klart kursen. Diplom Efter att ha godkänts på övningsuppgifter, frågor och fallstudier erhålls ett diplom. Magneter För att påverka meridianerna kan man använda starka magneter. 10 starka magneter (15 mm i diameter) och 10 små magneter (6 mm i diameter) ingår i kursen. Ljuspenna Komplettera kursen med ljuspenna som används för ljuspunktur­behand­ling. Den kostar 1 560 kr inkl moms (normalpris 2 100 kr). Den drivs av batteri och har 6 olika fär­­ger och tre blinkhastigheter. Ljuspennan kan också användas till kursen Su Jok - Grundläggande sambandssystem och till öronakupunktur. Pris: 2 600 kr inkl moms. Komplettera med en ljuspenna för 780 kr [-]
Les mer
Kleppestø 3 dager 5 150 kr
08 Jun
G11 stropp og anhuker. Grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap til kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere. [+]
Kursinnhold: Modul 1.1 (SAK – Sikkerhet, ansvar og kontroll) – 8 timer (1 dag) Innledning Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Ytre miljø Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr Farlig gods, merking og håndtering Skriftlig teoretisk prøve Modul 2.3 – 16 timer (2 dager) Innledning Løfteredskap Løfteredskapstabeller Signaler og tegn Øvingsoppgaver Praktisk bruk av løfteredskap Skriftlig teoretisk prøve Gjennomføring:Bestått teoretisk prøve kvalifiserer til kompetansebevis på klasse G11 stropp og anhuker. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 250 kr
28 May
Kurset er gjennomført i regi av Norsk Brannvernforening, og etter lov om krav og opplæring i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider, forankret i Lo... [+]
Det er et intervall på 5 år mellom hver gang sertifikatet skal fornyes. Kandidaten må da ta hele kurset på nytt. Sertifikatet fra Danmark, Finland og Sverige er gyldig for bruk i Norge.   Kursinnhold: •          Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider•          Gjeldende regelverk•          Brann- og slukketeori•          Risiko av utførelse av varme arbeider•          Praktisk slukking•          Avsluttende teoretisk prøve   Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til utstedt sertifikat fra Norsk Brannvernforening i varme arbeider. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 250 kr
02 Jun
18 Jun
02 Jul
Personløfter Vi tilbyr kurs og opplæring i sikker bruk av personløfter, på klassene A, B og C. Kurset skal gi deg teoretisk og praktisk kunnskap i betjening av manuelt dr... [+]
Formålet er for å redusere fare og risiko for ulykker med disse, når man benytter personløfter som midlertidig arbeidsplattform. Kursets innhold: •          Lover og forskrifter•          Brukerens ansvar og kvalifikasjoner•          Oppbygging, oppstilling og virkemåte•          Kjøring og stabilitet•          Sikkert arbeid•          Forflytting langs vei•          Rutinekontroll•          Ulykker, risiko og faremomenter•          Avsluttende teoretisk prøve Teorikurset gir opplæring på følgende klasser: Klasse A – tilhengermontert eller manuelt dreven personløfterKlassa B – selvgående personløfterKlasse C – bilmontert personløfter   Gjennomføring:Etter å ha fullført teoretisk del må deltaker gjennomføre praktisk opplæring på aktuell personløfter klasse. Opplæringen kan tas sammen med en kompetent person/ fadder i egen bedrift gjennom 25 timer/50 timer, eller hos Industrikompetanse på 4/6 timer. Praksis dokumenteres av arbeidsgiver på aktuell personløfterklasse. Gjennomført teoretisk og praktisk del kvalifiserer til kursbevis og utstedt kompetansebevis på gjeldende lift-klasse.   [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 850 kr
04 Jun
17 Jun
03 Jul
Farlig småverktøy Kurs og opplæringen i farlig småverktøy skal gi kursdeltaker/ bruker en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlig småverktøy. [+]
Opplæringen er gitt i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Eksempler på farlig småverktøy kan være diverse håndholdte verktøy som; boltepistol, kappsag, spikerpistol, vinkelkutter osv. Kursets innhold: •          Lover og forskrifter•          Oppbygging og bruksegenskaper•          Bruk og vedlikehold•          Kartlegging av farer og risikovurdering•          Bruk av egnet verneutstyr Gjennomføring:Kurset gjennomføres med en teoretisk del.Gjennomført kurs kvalifiserer for kursbevis og utstedt kompetansebevis. [-]
Les mer
4 timer
Førstehjelpskurs i grunnleggende livredning Førstehjelpskurs i grunnleggende livredning, inkludert hjerte og lungeredning. [+]
Det vil bli fokusert på relevante risikofaktorer innen aktuell yrkesgruppe. Kurset gir deg også en innføring i bruk av hjertestarter.   Kursinnhold: ·       Akutt førstehjelp ·       Varsling av ulykke ·       Aktuelle risikofaktorer ·       Forebygging av ulykker ·       Praktiske øvelser hjerte og lungeredning ·       Praktisk innføring i bruk av hjertestarter Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til diplom/ kursbevis for gjennomført kurs i førstehjelp og grunnleggende livredning. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 150 kr
05 Jun
16 Jun
02 Jul
Grunnleggende fallsikring Kurs i grunnleggende fallsikring. Opplæringen er rettet mot de som arbeider i høyden, med fokus på bruk av fallsikringsutstyr som personlig vern... [+]
Kursets innhold: •          Lover og regler•          Bruk og valg av riktig fallsikringsutstyr•          Fallteori•          Forankringsmetoder•          Kartlegging av farer og risikovurdering•          Brukerkontroll og vedlikehold av utstyr•          Avsluttende teoretisk prøve Gjennomføring:Kurset gjennomføres med en teoretisk del og en avsluttende teoretisk prøve. Gjennomført kurs kvalifiserer for kursbevis og utstedt kompetansebevis. [-]
Les mer
Nettundervisning 6 timer 1 600 kr
08 Jun
Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig ... [+]
Webinar - FSE L for instruert personell med førstehjelp   Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.  Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte. Ref. Internkontrollforskriften.   Kursinnhold:  Elsikkerhet - hvorfor så viktig Betjening av vern Risikovurdering Ulykker med strøm Melding av ulykker Bruk av verneutstyr Viktigheten av å følge instrukser 2 t førstehjelp med spesiell fokus på strømskader Kurset inkluderer ikke kartlegging og instruering ved bedriftens sikringsskap. Dette gjøres normalt av kundens huselektriker og er et krav for at personen skal kunne utnevnes Instruert personell. Kursbevis og alle relevante dokumenter til bruk i bedriftens IK-system vil bli overlevert kursdeltager etter kurset.   Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 2 850 kr
24 Jun
I dette kurset går vi mer detaljert til verks både mer planlegging og ressurskontroll. [+]
Vi tilpasser kalendere til vårt behov og holder styr på når ressurser er tilgjengelige og til hvilken pris. Vi skreddersyr rapporter og ser på smarte måter å følge opp. Vi lager også enkle maler og makroer. Kursinnhold Håndtere kalendere Avansert planlegging Avansert ressurs og kostnadshåndtering Tilpasning av tabeller og visninger WBA nummerering Rapportbygging Maler og makroer Det er fordelaktig å ha to skjermer - en til å følge kurset og en til å gjøre det kursholder demonstrerer.Kurset gjennomføres i sanntid med nettundervisning via Teams. Det blir mulighet for å stille spørsmål, ha diskusjoner, demonstrasjoner og øvelser. Du vil motta en invitasjon til Teams fra kursholder. [-]
Les mer
Nettundervisning 6 timer 1 500 kr
18 Jun
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i a... [+]
Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer - Derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i alle typer EKOM nett. For å få dette til så henviser de til bruk av standarder i sine forskrifter. Standarden det henvises til er NEK 700 serien. Utbyggere, entreprenørselskap og rådgivende ingeniører henviser også til NEK 700 i sine beskrivelser og forventninger til hvordan EKOM nettet er planlagt og utført. NEK 700 inngår også stort sett alltid i kontraktsunderlaget for leveransen. Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning og forståelse av NEK 700 serien. Alle viktige punkter som kan påvirke kvalitet og kostnadene i en leveranse blir gjennomgått. Temaer som omhandles er systemforståelse, planlegging og utførelse av EKOM nett strukturer, feil som kan inntreffe, og forståelse av standardene. Kursinnhold: NKOMs lover og forskrifter Oppbygging og struktur i NEK 700 serien Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet Oppbygging av fordelere Krav til jording og elsikkerhet EMC forståelse Krav til installasjon og kvalitetssikring Innføring og testing og krav til dokumentasjon Målgruppe:Kurset passer for alle som jobber med planlegging, installasjon og drift av EKOM nett i alle typer bygg [-]
Les mer
Nettkurs 4 semester
01 Sep
Fagskoleutdanningen, Kreftomsorg og lindrende pleie, gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. [+]
  Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.  Fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 uker (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.  Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudie. Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: https://medlearn.no/finn-ditt-studium/kreftomsorg-og-lindrende-pleie/     [-]
Les mer
Tønsberg Drammen Og 2 andre steder 2 semester 24 800 kr
25 Aug
25 Aug
25 Aug
Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge. [+]
Innhold/temaer helsefremmende arbeid kommunikasjon og samhandling yrkesutøvelse For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no. Gjennomføring Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid en gang i uken. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Eksamen Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb. Hva må til for å få fagbrev Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven. Lånekassestøtte Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no For mer informasjon klikk her. Krav til utstyr Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen. [-]
Les mer
Nettundervisning 4 timer 1 200 kr
04 Jun
Riktig utførelse av jordingsanlegg er viktig for personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet. [+]
Riktig utførelse av jordingsanlegg er viktig for personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet. Jordingssystem skal være tilpasset fordelingssystemet som er valgt for hele eller deler av et anlegg, slik at det ikke oppstår farlig strømgjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning eller brann.   Kursinnhold Kurset tar for seg planlegging av jordingssystemer, utførelse, krav til jordelektrode, samt dimensjonering avbeskyttelsesledere og utjevningsforbindelser. Hvorfor jorder vi? Definisjoner – terminologi Jordingsoppbyggning ved forskjellige fordelingssystemer Utkobling av jordfeilstrøm Dimensjonering av jordledere Jordingsutførelse/kobling Metoder for måling av overgangsmotstand og kontinuitet i jordledere Varighet 4 timer   [-]
Les mer
Sentrum Storhaug Og 2 andre steder 3 timer 990 kr
22 Oct
03 Nov
11 Nov
I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer utfordrende atferd enn andre? [+]
På dette kurset får du grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer skal du se etter, og hva kan være årsaken?  Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men også formes av traumatiske opplevelser? Og hvordan kan vi som voksne hjelpe barn med følelsesregulering?  Når er barnet tilgjengelig for tiltak som bidrar til trygghet, tilknytning og relasjon?   Kursholder gir tips og råd om enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet med selvregulering. Du får også kunnskap om hvordan du som voksen kan være motivator og samarbeidspartner i barnets hverdag.  Kursholder  Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har lang erfaring fra Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling, og jobber nå i Interkommunalt Ressursteam. Hun har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, førstelinjetjeneste, barnehage, skole og kursvirksomhet. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.