Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kleppestø 1 dag 2 150 kr
05 Jun
16 Jun
02 Jul
Grunnleggende fallsikring Kurs i grunnleggende fallsikring. Opplæringen er rettet mot de som arbeider i høyden, med fokus på bruk av fallsikringsutstyr som personlig vern... [+]
Kursets innhold: •          Lover og regler•          Bruk og valg av riktig fallsikringsutstyr•          Fallteori•          Forankringsmetoder•          Kartlegging av farer og risikovurdering•          Brukerkontroll og vedlikehold av utstyr•          Avsluttende teoretisk prøve Gjennomføring:Kurset gjennomføres med en teoretisk del og en avsluttende teoretisk prøve. Gjennomført kurs kvalifiserer for kursbevis og utstedt kompetansebevis. [-]
Les mer
Nettkurs 2 600 SEK
Med ljuspunktur och magnetterapi     Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok (hand- och fot­aku­punktur fr&arin... [+]
Med ljuspunktur och magnetterapi     Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok (hand- och fot­aku­punktur från Sydkorea). Hur meri­dia­nerna kan användas både för hälsoanalys och be­hand­ling. Behandlingar kan göras med ljus, tryck, färg och magneter. Dessutom ingår hur man kopplar energi­systemet till näring och hur man kan påverka energisystemet med hjälp av kost och näringstillskott. Den här kursen gör du via internet. Det är en utökad version av kursen Kroppens Energisystem. Du får en kurspärm och annat kursmaterial med posten. Därefter gör du övningar och lyssnar på föreläsningar via vår kursportal. Bland annat ingår följande avsnitt: Yin och yang Treursprung – modernisering av yin och yang Meridiansystemet, de tolv viktigaste meridianerna Överskott och underskott – hur man tolkar symptom Känslor och mentala uttryck med kopplingar till meridianer Fem element enligt traditionell kinesisk medicin Sex Ki, en vidareutveckling av teorin om de fem elementen Känslor och mentalitet enligt Sex Ki. Näring, förstå behovet av näring ur ett Sex Ki-perspektiv Meridianbehandlingar, hur man använder kunskaper om meridia­nernas balans för att göra behandlingar med hjälp av tryck, ljus och magneter och ge kost­re­kom­men­da­tio­ner. Tack vare logiska analysredskap (Treurpsrung och Sex Ki) kan man göra individuellt anpassade analyser och behandlingar. Ljuspunktur enligt Treursprung och ljuspunktur enligt Sex Ki Under kursen kommer du att få lära gemensamma teoretiska grunderna för den traditionella kinesiska medicinen och Su Jok samt det som är specifikt för Su Jok. Kursen kan med fördel kompletteras med kursen Su Jok - Grundläggande sambandssystem. Kurspärm och föreläsningar Pärmen innehåller 9 kapitel med steg för steg-instruktioner och ett stort antal färgillustra­tioner. I kursportalen finns komplet­te­ran­de föreläsningar. I kursportalen gör du även övnings­uppgifter, har möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra elever. Övningsuppgifterna besvaras skriftligt i kurs­portalen och i vissa fall genom att kom­plet­tera med ett fotografi. Support Hjälp med kursen ges i första hand i kursportalen. Du kan också kontakta oss via telefon, e-post eller skype. Fallstudier Förutom lösningarna på övningsuppgifterna ska man lämna in 10 dokumenterade fallstudier. Studietakt Du kan själv avgöra studietakt, du har två år på dig att göra klart kursen. Diplom Efter att ha godkänts på övningsuppgifter, frågor och fallstudier erhålls ett diplom. Magneter För att påverka meridianerna kan man använda starka magneter. 10 starka magneter (15 mm i diameter) och 10 små magneter (6 mm i diameter) ingår i kursen. Ljuspenna Komplettera kursen med ljuspenna som används för ljuspunktur­behand­ling. Den kostar 1 560 kr inkl moms (normalpris 2 100 kr). Den drivs av batteri och har 6 olika fär­­ger och tre blinkhastigheter. Ljuspennan kan också användas till kursen Su Jok - Grundläggande sambandssystem och till öronakupunktur. Pris: 2 600 kr inkl moms. Komplettera med en ljuspenna för 780 kr [-]
Les mer
Kleppestø 3 dager 5 150 kr
08 Jun
G11 stropp og anhuker. Grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap til kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere. [+]
Kursinnhold: Modul 1.1 (SAK – Sikkerhet, ansvar og kontroll) – 8 timer (1 dag) Innledning Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Ytre miljø Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr Farlig gods, merking og håndtering Skriftlig teoretisk prøve Modul 2.3 – 16 timer (2 dager) Innledning Løfteredskap Løfteredskapstabeller Signaler og tegn Øvingsoppgaver Praktisk bruk av løfteredskap Skriftlig teoretisk prøve Gjennomføring:Bestått teoretisk prøve kvalifiserer til kompetansebevis på klasse G11 stropp og anhuker. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 850 kr
04 Jun
17 Jun
03 Jul
Farlig småverktøy Kurs og opplæringen i farlig småverktøy skal gi kursdeltaker/ bruker en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlig småverktøy. [+]
Opplæringen er gitt i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Eksempler på farlig småverktøy kan være diverse håndholdte verktøy som; boltepistol, kappsag, spikerpistol, vinkelkutter osv. Kursets innhold: •          Lover og forskrifter•          Oppbygging og bruksegenskaper•          Bruk og vedlikehold•          Kartlegging av farer og risikovurdering•          Bruk av egnet verneutstyr Gjennomføring:Kurset gjennomføres med en teoretisk del.Gjennomført kurs kvalifiserer for kursbevis og utstedt kompetansebevis. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 250 kr
Kurset er gjennomført i regi av Norsk Brannvernforening, og etter lov om krav og opplæring i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider, forankret i Lo... [+]
Det er et intervall på 5 år mellom hver gang sertifikatet skal fornyes. Kandidaten må da ta hele kurset på nytt. Sertifikatet fra Danmark, Finland og Sverige er gyldig for bruk i Norge.   Kursinnhold: •          Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider•          Gjeldende regelverk•          Brann- og slukketeori•          Risiko av utførelse av varme arbeider•          Praktisk slukking•          Avsluttende teoretisk prøve   Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til utstedt sertifikat fra Norsk Brannvernforening i varme arbeider. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 250 kr
Varme arbeider Kurset er gjennomført i regi av Norsk Brannvernforening, og etter lov om krav og opplæring i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider,... [+]
Det er et intervall på 5 år mellom hver gang sertifikatet skal fornyes. Kandidaten må da ta hele kurset på nytt. Sertifikatet fra Danmark, Finland og Sverige er gyldig for bruk i Norge. Kursinnhold: •          Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme                  arbeider•          Gjeldende regelverk•          Brann- og slukketeori•          Risiko av utførelse av varme arbeider•          Praktisk slukking•          Avsluttende teoretisk prøve Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til utstedt sertifikat fra Norsk Brannvernforening i varme arbeider. [-]
Les mer
Kleppestø 1 dag 2 250 kr
18 Jun
02 Jul
Personløfter Vi tilbyr kurs og opplæring i sikker bruk av personløfter, på klassene A, B og C. Kurset skal gi deg teoretisk og praktisk kunnskap i betjening av manuelt dr... [+]
Formålet er for å redusere fare og risiko for ulykker med disse, når man benytter personløfter som midlertidig arbeidsplattform. Kursets innhold: •          Lover og forskrifter•          Brukerens ansvar og kvalifikasjoner•          Oppbygging, oppstilling og virkemåte•          Kjøring og stabilitet•          Sikkert arbeid•          Forflytting langs vei•          Rutinekontroll•          Ulykker, risiko og faremomenter•          Avsluttende teoretisk prøve Teorikurset gir opplæring på følgende klasser: Klasse A – tilhengermontert eller manuelt dreven personløfterKlassa B – selvgående personløfterKlasse C – bilmontert personløfter   Gjennomføring:Etter å ha fullført teoretisk del må deltaker gjennomføre praktisk opplæring på aktuell personløfter klasse. Opplæringen kan tas sammen med en kompetent person/ fadder i egen bedrift gjennom 25 timer/50 timer, eller hos Industrikompetanse på 4/6 timer. Praksis dokumenteres av arbeidsgiver på aktuell personløfterklasse. Gjennomført teoretisk og praktisk del kvalifiserer til kursbevis og utstedt kompetansebevis på gjeldende lift-klasse.   [-]
Les mer
4 timer
Førstehjelpskurs i grunnleggende livredning Førstehjelpskurs i grunnleggende livredning, inkludert hjerte og lungeredning. [+]
Det vil bli fokusert på relevante risikofaktorer innen aktuell yrkesgruppe. Kurset gir deg også en innføring i bruk av hjertestarter.   Kursinnhold: ·       Akutt førstehjelp ·       Varsling av ulykke ·       Aktuelle risikofaktorer ·       Forebygging av ulykker ·       Praktiske øvelser hjerte og lungeredning ·       Praktisk innføring i bruk av hjertestarter Gjennomføring:Gjennomført kurs kvalifiserer til diplom/ kursbevis for gjennomført kurs i førstehjelp og grunnleggende livredning. [-]
Les mer
Nettkurs 2 timer 3 438 kr
Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i g... [+]
Informasjon Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a.: Nytteverdi av systematisk HMS arbeid Lov og regelverk Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet HMS faktorer Kartleggingsmetoder Dokumentasjon og systematikk [-]
Les mer
Nettkurs 10 timer 1 995 kr
Videobasert grunnleggende kurs i oljehydraulikk der målet er å gi kunnskap som reduserer antall problemer og forlenger levetiden på hydrauliske komponenter. [+]
Det er et stort gap mellom mengde hydraulikk i industrien og undervisning i faget på norske skoler. Meningen med dette kurset er å gi en grunnleggende forståelse av komponenter, system og energi. Målet er at deltakeren forstår hva som skal til for å ha maskiner uten problemer og med komponenter som varer lenge. På nettsiden kan du se eksempelvideoer. www.oljehydraulikk.no [-]
Les mer
Nettkurs 2 semester
01 Sep
Kunnskap studenten tilegner seg i studiet er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barns livsmestring og helse [+]
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen         [-]
Les mer
Nettkurs 15 timer 599 kr
AOF Norge tilbyr i samarbeid med Norsk helseinformatikk en kurspakke på nett for deg som jobber med mennesker ved sykehjem, sykehus eller andre institusjoner der pleie er... [+]
Jobber du som pleieassistent? AOF Norge tilbyr i samarbeid med Norsk helseinformatikk en kurspakke på nett for deg som jobber med mennesker ved sykehjem, sykehus eller andre institusjoner der pleie er en viktig arbeidsoppgave.     Kurspakken inneholder flere kurs som er relevante for deg som jobber med eldre og syke mennesker. Du får god innføring i ulike deler av jobben, og lærer om viktige tema fokusområder i ditt arbeid.    Følgende kurs får du tilgang til:  Kurset Innføring i omsorgsyrket:   Kurset gir en innføring for å sikre at pleieassistenter og medhjelpere uten relevant helsefaglig utdanning og erfaring, vet hvilke forventninger som stilles til dem når de trer inn i omsorgsrollen: - Kursdeltakeren får innsikt og kompetanse på hvilke verdier og holdninger som må ligge til grunn og styre helsepersonellets adferd i pasientnært arbeid - Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskap om stell og omsorgsoppgaver - Kursdeltakeren får informasjon om at de ikke skal påta seg oppgaver de ikke har kompetanse for, men rapportere og innhente hjelp fra kvalifisert personell når situasjonen tilsier det.   Kurset: Basale smittevernsrutiner Kurset har som formål å sikre og dokumentere at helsepersonell har nødvendig kompetanse om basale smittevernrutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter og beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte.   Kurset: Nye koronavirus, innføring og råd til helsepersonell Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Det er også et mål at kursdeltakeren skal skal få erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra myndighetene, og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som gjelder til en hver tid, i deres arbeidssituasjon.   Kurset: Observasjonkompetanse Kurset har som mål å oppøve observasjonskompetanse hos kursdeltakeren. Med observasjonskompetanse mener vi oppmerksom iakttagelse av pasienten i den hensikt å innhente data om helsetilstanden. Hvis en konkret observasjon skal si noe om helsetilstanden til pasienten, må den kobles sammen med fagkunnskap.   Kurset: BHLR Kurset skal gi deltakeren en teoretisk innføring i basal hjerte-lunge redning    Kurset : Legemiddelhåndtering Kurset skal gi deltakeren innsikt og kompetanse på hvilket ansvar som ligger i det å dele ut og håndtere medisiner til pasienter. Du jobber som assistent (medhjelper) i hjemmetjenesten eller ved et sykehjem og skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Hva innebærer det å ha slikt ansvar? Hvilke situasjoner og problemstillinger kan du møte? Hva er viktig å rapportere, og når må du tilkalle hjelp?   NB! Bekreftelse pålogging maks 24 timer. [-]
Les mer
Bergen Og 4 andre steder 2 dager 14 000 kr
11 Jun
11 Jun
10 Sep
In this course, the students will design various data platform technologies into solutions that are in line with business and technical requirements. [+]
In this course, the students will design various data platform technologies into solutions that are in line with business and technical requirements. This can include on-premises, cloud, and hybrid data scenarios which incorporate relational, No-SQL or Data Warehouse data. They will also learn how to design process architectures using a range of technologies for both streaming and batch data. The students will also explore how to design data security including data access, data policies and standards. They will also design Azure data solutions which includes the optimization, availability and disaster recovery of big data, batch processing and streaming data solutions. This course, together with DP-200, will help you prepare for the new Azure Data Engineer Associate certification.   Course content Module 1: Data Platform Architecture Considerations Core Principles of Creating ArchitecturesDesign with Security in MindPerformance and ScalabilityDesign for availability and recoverabilityDesign for efficiency and operations Module 2: Azure Batch Processing Reference Architectures Lambda architectures from a Batch Mode PerspectiveDesign an Enterprise BI solution in AzureAutomate enterprise BI solutions in AzureArchitect an Enterprise-grade Conversational Bot in Azure Module 3: Azure Real-Time Reference Architectures Lambda architectures for a Real-Time PerspectiveArchitect a stream processing pipeline with Azure Stream AnalyticsDesign a stream processing pipeline with Azure DatabricksCreate an Azure IoT reference architecture Module 4: Data Platform Security Design Considerations Defense in Depth Security ApproachIdentity ManagementInfrastructure ProtectionEncryption UsageNetwork Level ProtectionApplication Security Module 5: Designing for Resiliency and Scale Adjust Workload Capacity by ScalingOptimize Network PerformanceDesign for Optimized Storage and Database PerformanceIdentifying Performance BottlenecksDesign a Highly Available SolutionIncorporate Disaster Recovery into ArchitecturesDesign Backup and Restore strategies Module 6: Design for Efficiency and Operations Maximizing the Efficiency of your Cloud EnvironmentUse Monitoring and Analytics to Gain Operational InsightsUse Automation to Reduce Effort and Error Certification [-]
Les mer
Nettkurs 2 semester
01 Sep
Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barnehagens digitale praksiser er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn. [+]
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier. Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon:     [-]
Les mer
Nettkurs 4 semester
01 Sep
Fagskoleutdanningen, Kreftomsorg og lindrende pleie, gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. [+]
  Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.  Fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 uker (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.  Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudie. Finansiering Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Se nettsiden til studie for mer informasjon: https://medlearn.no/finn-ditt-studium/kreftomsorg-og-lindrende-pleie/     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.