Alle kategorier
Du har valgt: Maritime kurs og shipping
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Maritime kurs og shipping

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nordkapp 24 timer 12 700 kr
05 Apr
31 May
Nordkapp maritime fagskole tilbyr kurs for mannskaper som skal tjenestegjøre om bord i hurtigbåt. Kurs holdes på forespørsel fra våre kunder. [+]
Form: Klasserom/Simulator Varighet: 3 DAGER For navigatør, maskinist og øvrige Kurset tilfredsstiller internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 68, jfr. § 9-3 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.   Kurset tilfredsstiller de krav det er satt til brobesetningen på hurtiggående fartøy (forskrift av 090503 nr.4§9-3 ( 2 )   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III, og Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, § 65om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs. BRM: Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og praktisere god ledelse på bro. ERM: Kandidatene skal ha kompetanse som gjør dem skikket til å vurdere og opprettholde skipets sjødyktighet. Opplæringen gjennomføres som forelesninger og praktiske øvelser i simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning og beslutningsprosesser.   [-]
Les mer
Nordkapp 4 dager 12 000 kr
27 Mar
03 May
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1. [+]
Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1. Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. [-]
Les mer
Time 8 timer 1 500 kr
02 Apr
07 May
Vi tilbyr kurs med dyktige instruktører med høy maritim bakgrunn. Trivelige lokaler med kaffi og vann til alle våre kunder [+]
Båtførerkurs på en dag med eksamen etter kurset. Dyktige instruktører med høy maritim bakgrunn. Er du uheldig å ikke består får du neste kurs gratis av oss å må da kun betale kurs avgiften til Norsk test på 361,- for forsøk 2. Pensumet til båtførerprøven består av fire emner: - Sjømannskap m.v.- Lover og regler- Navigasjon og kartlesing- Spesielt viktige emner- Spesielt viktige emner er en oppsummering av det viktigste fra emne 1-3. Dette er kunnskap som kandidatene må ha for å kunne føre en båt med et minimum av sikkerhet. Spørsmål fra spesielt viktige emner vil bli vektlagt mer enn de øvrige emnene, og kandidater som har mindre enn 80% rett på spesielt viktige emner får ikke bestått selv om de har en total score over 80% rett. Vi avslutter dagen med eksamen som består av 50 spørsmål, avkrysning på data. Vi tilbyr kurs med dyktige instruktører med høy maritim bakgrunn. Trivelige lokaler med kaffi og vann til alle våre kunder. Ta kontakt om du lurer på noe. [-]
Les mer
Vikna 2 dager 0 kr
04 May
21 Jun
Etter kurset skal kursdeltaker kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av sikkerhetsrelatert arbeide, i henhold til minimumskrav i STCW kode... [+]
SSO (Ship Security Officer) Etter kurset skal kursdeltaker kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av sikkerhetsrelatert arbeid, i henhold til minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/5. Krav til forkunskap: For å kunne delta på kurset må deltaker ha 12 måneders fartstid som offiser på ISPS fartøy. Læremål:Etter kurset skal kursdeltaker kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av sikkerhetsrelatert arbeid, i henhold til minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/5. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 2 dager. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  Hotell fra 890,- per døgn ink. frokost   [-]
Les mer
Kristiansund 2 uker 20 000 kr
Kursinformasjon: Ressurssenteret i Kristiansund, RiK, tilbyr kurs i GOC/GMDSS, for betjening... [+]
Kursinformasjon: Ressurssenteret i Kristiansund, RiK, tilbyr kurs i GOC/GMDSS, for betjening av GMDSS radioutstyr om bord i fartøyer i radiodekningsområdene A1, A2, A3 og A4. Målgruppe: Radiooperatører om bord i GMDSS-pliktige fartøyer med radioutstyr i alle radiodekningsområdene A1 – A4. Forkunnskaper: Fylt 18 år, grunnleggende engelskkunnskaper og noe datakunnskaper. Innhold: Kurset gir en grundig innføring i operasjonell og prosedyremessig bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satelittbaserte systemer som Inmarsat B og C. Bruk og sjekk av bærbartnødradioutstyr samt nødbatterier blir også sterkt vektlagt. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radiooperatør på skip og offshore over hele verden. Prosedyrer for nød, haster, trygging og rutine- Bærbart nødradioutstyr Navtex Satelittsystemer VHF, MF, HF m/DSC Frekvenser Kraftforsyning Teknikk og antenner Reglement Radiovakthold Gyldighet: Sertifikatet er gyldig i 5 år fra utskrivingsdato. Oppmøte: Fagskolen, bygg 2, 4. etasje. Start 08:30. Skolens adresse: Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund. Varighet: 2 uker (140 timer). Eksamen: GOC- eksamen er tredelt og består av både en skriftlig og en praktisk /muntlig eksamen samt minimum tre SAR- øvelser. Viktig informasjon: Vi tar forbehold om nok påmeldte deltakere til å kunne gjennomføre kurs. Dersom et kurs blir avlyst grunnet for få påmeldte, vil mail bli sendt ut i forkant av kursstart. Avbestilling må skje 10 dager før oppstart av kurs. Hvis ikke vil det bli fakturert full kursavgift. Kursbevis/ sertifikat blir utstedt når kursavgift er betalt. Parkeringsbevis fås i skolens administrasjon eller på kontoret til Ressurssenteret. [-]
Les mer
Kristiansund 4 dager 10 000 kr
GOC fornying- General Operators Certificate ved Ressurssenteret i Kristiansund Oppdateringskurs med innlagte SAR øvelser. [+]
    Kurset gir gjenoppfriskning i operasjonell og prosedyremessig bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satellittbaserte systemer som Inmarsat B og C. Bruk og sjekk av bærbart nødradioutstyr samt nødbatterier blir også vektlagt. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radiooperatør på skip og offshore over hele verden. Målgruppe: Kurset er beregnet på deg som ønsker å fornøye ditt sertifikat. Fornying gjelder for dem som har hatt full opplæring og sertifikat på GOC fra tidligere, men at sertifikatet er utgått. Kurset er også beregnet på deg som ikke har tilstrekkelig fartstid de siste 5 år. Et GOC sertifikat utgått for mer enn 5 år siden, vil fornyes på basis av fullført og bestått godkjent kurs (fornyingskurs). Det nye sertifikatet får gyldighetsdato tilsvarende dato når sertifikatet blir utstedt. Sertifikatet vil ikke bli fornyet selv om det er opparbeidet tilstrekkelig med tjenestetid innenfor sertifikatets gyldighetstid, jfr §19-4 a i Forskrift om kvalifikasjoner for sjøfolk. Et GOC sertifikat utgått for mindre enn 5 år siden, vil fornyes (forlenges) på basis av tilstrekkelig opptjent fartstid. Fartstiden må være opptjent i sertifikatets gyldighetstid. Det nye sertifikatet får gyldighetsdato tilsvarende dato når sertifikatet blir utstedt. Tilstrekkelig fartstid er:    Opparbeidet over 12 måneder i løpet av de siste 5 år. Dersom du har nok fartstid har du også muligheten til å fornye ved direkte å kontakte Telenor Maritime Radio. Se da fremgangsmåte på deres nettsider. Innhold: Prosedyrer for nød, haster, trygging og rutine- Bærbart nødradioutstyr Navtex Satelittsystemer VHF, MF, HF m/DSC Frekvenser Kraftforsyning Teknikk og antenner Reglement Radiovakthold Fornyingskurset tilpasses kursdeltakernes nåværende kunnskapsnivå. Gyldighet: Sertifikatet må fornyes hvert 5 år, og er gyldig fra utskrivningsdato. Oppmøte: Fagskolen, bygg 2, 4. etasje. Start 08:30. Skolens adresse: Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund. Varighet: 4 dager (32 timer). Eksamen: Muntlig eksamen med sensor fra Telenor Maritime Radio Viktig informasjon: Vi tar forbehold om nok påmeldte deltakere til å kunne gjennomføre kurs. Dersom et kurs blir avlyst grunnet for få påmeldte, vil mail bli sendt ut i forkant av kursstart. Avbestilling må skje 10 dager før oppstart av kurs. Hvis ikke vil det bli fakturert full kursavgift. Kursbevis/ sertifikat blir utstedt når kursavgift er betalt. Annet: Kandidaten skal ha fylt 18 år for å få utstedt GOC sertifikat. Kandidaten skal gjøres oppmerksom på at han/hun, for å kunne mønstre på skip, plattform e.l. ha tilfredsstillende helseattest fra godkjent helsemyndighet. [-]
Les mer
Nordkapp 1 dag 3 000 kr
08 May
24 May
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1. [+]
kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1. Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. [-]
Les mer
Ålesund 1 dag 2 990 kr
08 Apr
VHF/SRC sertifikat VHF/SRC-sertifikat gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne betjene VHF-radioen og bruke tjenester som Telenor Kystradio tilbyr. Ved riktig bruk... [+]
Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs. Å tilegne seg kunnskap om riktig bruk av VHF-radioen og de tjenestene du kan bruke, er avgjørende for din trygghet til sjøs, ikke minst i nød- og assistansesituasjoner. VHF-radioen gir deg ellers også nytte til sjøs, og du lærer både hvordan en VHF-radio fungerer samt hva du kan bruke den til, inkludert tjenester ytt av Kystradio.  VHF/SRC-eksamen er lagt opp like mye som en læringsprosess som en eksamen. Det viktigste for Telenor Kystradio og Trygg Sektor AS er at du erverver deg gode kunnskaper om riktig bruk, slik at du får mest mulig kunnskap om hvordan du kan bruke VHF-radioen. Trygg Sektor AS er godkjent av Telenor Kystradio til å holde VHF/SRC Kurs og avholde eksamen. Se Listen over godkjente kurstilbydere og steder finner du på http://kystradio.no/privat/sertifikat/kurstilbydere/ Gjennom å ta VHF/SRC-kurset, lærer du blant annet om følgende;  Hvordan du varsler hvis du kommer i nød eller har behov for assistanse Hvordan du kan motta vær- og navigasjonsvarsler Hvordan du kontakter Kystradio for ulike behov, for eksempel ringe gratis til alle norske fast- og mobiltelefoner, bruke "Meld fra hvor du drar"-tjenesten, spørre om hvor det er bunkringsmuligheter etc Hvordan du holder kontakt med andre på sjøen Hvordan du kan få bistand fra 24/7/365 legeteam ved akutte skader/sykdommer og oppfølging i forhold til dette Bruk av andre varslingsløsninger som EPIRB og SART. Eksamensinformasjon   EKSAMEN BESTÅR AV: 35 avkrysningsspørsmål. 5 spørsmål som skal besvares via en enkel VHF-simulator. Du får kun svare én gang pr spørsmål. Du må fullføre besvarelsen innen 60 minutter Du kan velge mellom norsk og engelsk eksamen. GJENNOMFØRING Du har totalt 2 forsøk på deg til å gjennomføre eksamen. Når eksamen er gjennomført, blir svarene automatisk evaluert av systemet, og du får umiddelbart vite om du har bestått eller ikke. Velger du å ikke fullføre ny eksamen innen 30 dager, eller ikke består andre eksamen, må du bestille og betale for ny VHF-eksamen hvis du ønsker å prøve på nytt. Består du eksamen, vil du etter noen dager motta ditt nye sertifikat i posten.   [-]
Les mer
Nordkapp 12 timer 24 200 kr
08 Jun
Radiokurs som fører fram til generelt radiooperatørsertifikat. [+]
Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppearbeider og individuelle oppgaver. [-]
Les mer
Nordkapp 40 timer 16 200 kr
15 Jun
Radiokurs som fører fram til begrenset radiooperatørsertifikat. 5 års gyldighet. Kurset kjøres ved forespørsel [+]
Kurset dekker STCW-kravene til opplæring og sertifisering. Kurset blir forelest på norsk. Noe kveldsarbeid må påregnes. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppearbeider og individuelle oppgaver. Bl.a. så gjennomgås: GMDS-systemoppbygging Radioprosedyrer med vekt på nød-, haster-, og tryggingsituasjoner Korrekt apparatbehandling Nødradioutstyret og radiobatterier SAR-øvelser i simulator [-]
Les mer
Trondheim 12 dager 18 600 kr
27 Mar
Fører og styrmenn av fritidsbåter opp til 24 meter i stor kystfart Fiskeskipper Klasse C , fartøyer mellom 10,67-15 meter [+]
  For å få fritidsskippersertifikatet må du være fylt 18 år og oppfylle tre krav: bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet, gyldig helseerklæring fra lege og dokumentert godkjent fartstid  Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen. Ved oppfylt fartstid og sikkerhetsopplæring er gir sertifikat rett til Fiskeskippersertifikat klasse C.   Innhold/moduler: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy [-]
Les mer
Kristiansund 3 dager 24 000 kr
08 May
Kurset er beregnet for studenter som skal bli navigatører, styrmenn, overstyrmenn, kapteiner, loser og andre som har sitt arbeid på skipsbroen og i maskinrom. [+]
Kursinformasjon: BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM) ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (ERM) Kurset tar for seg sikker etterlevelse av regelverkets krav til sikker vakt og god ledelse på bro og i maskinrom. Målgruppe: Kurset er beregnet for studenter som skal bli navigatører, styrmenn, overstyrmenn, kapteiner, loser og andre som har sitt arbeid på skipsbroen og i maskinrom. Forkunnskaper: Minimum utdanning som kreves for nautisk sertifikat. Det kreves også grunnleggende dataferdigheter og grunnleggende kunnskap i engelsk. Innhold: Kurset baserer seg på IMO Modell kurs 1.22 – 2010 og emneplan BRM/ERM fra Sjøfartsdirektoratet. STCW konvensjonen inkludert Manila endringene. Avsnitt A-II/1, A-II/, A-VIII/1 og A-VIII/2. Kurset tar for seg regelverkets krav til sikkert vakt og god ledelse på bro.  Sikker brovakt  Lederskap og lagarbeid  Vaktholdsordninger og vaktholdsprosedyrer  Nødsituasjoner  Samordning av søk og redningsoperasjoner Simulatortrening: Mesteparten av undervisningen foregår i skolens skipssimulator. Oppmøte: Fagskolen, bygg 2, 4. etasje. Start 08:30. Skolens adresse: Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund. Viktig informasjon: Vi tar forbehold om nok påmeldte deltakere til å kunne gjennomføre kurs. Dersom et kurs blir avlyst grunnet for få påmeldte, vil mail bli sendt ut i forkant av kursstart. Avbestilling må skje 10 dager før oppstart av kurs. Hvis ikke vil det bli fakturert full kursavgift. Kursbevis blir utstedt når kursavgift er betalt. [-]
Les mer
Vikna 12 dager 0 kr
02 May
Kurset gir opplæring i henhold til kravene for GOC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). [+]
GMDSS – GOC (General Operator’s Certificate) Kurset gir opplæring i henhold til kravene for GOC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). GOC kreves av alle vaktansvarlige navigatører om bord i radiopliktige skip og installasjoner i radiodekningsområde A2, A3 og A4. Det legges vekt på regelverk, prosedyrer og operativ bruk av maritimt radioutstyr som VHF, MF og HF med DSC, NAVTEX, satelittsystemene Inmarsat B og C, diverse bærbart nødradioutstyr samt nødbatterier. I tillegg gjennomgås minst tre søk- og redningsøvelser (SAR). Det kreves tilfredsstillende engelskkunnskaper og normal hørsel og syn for å delta på kurset. Krav til forkunnskap: Tilfredsstillende engelskkunnskaper.. Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne benytte det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS) . Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 111 timer fordelt på 2 uker. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Ålesund 2 dager 4 990 kr
08 Apr
VHF-sertifikatet for yrkes og handelsflåten VHF/SRC-sertifikat gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne betjene VHF-radioen og bruke tjenester som Telenor Kystrad... [+]
Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs. Å tilegne seg kunnskap om riktig bruk av VHF-radioen og de tjenestene du kan bruke, er avgjørende for din trygghet til sjøs, ikke minst i nød- og assistansesituasjoner. VHF-radioen gir deg ellers også nytte til sjøs, og du lærer både hvordan en VHF-radio fungerer samt hva du kan bruke den til, inkludert tjenester ytt av Kystradio.  VHF/SRC-eksamen er lagt opp like mye som en læringsprosess som en eksamen. Det viktigste for Telenor Kystradio og Trygg Sektor AS er at du erverver deg gode kunnskaper om riktig bruk, slik at du får mest mulig kunnskap om hvordan du kan bruke VHF-radioen. Trygg Sektor AS er godkjent av Telenor Kystradio til å holde VHF/SRC Kurs og avholde eksamen. Se Listen over godkjente kurstilbydere og steder finner du på http://kystradio.no/privat/sertifikat/kurstilbydere/ Gjennom å ta VHF/SRC-kurset, lærer du blant annet om følgende;  Hvordan du varsler hvis du kommer i nød eller har behov for assistanse Hvordan du kan motta vær- og navigasjonsvarsler Hvordan du kontakter Kystradio for ulike behov, for eksempel ringe gratis til alle norske fast- og mobiltelefoner, bruke "Meld fra hvor du drar"-tjenesten, spørre om hvor det er bunkringsmuligheter etc Hvordan du holder kontakt med andre på sjøen Hvordan du kan få bistand fra 24/7/365 legeteam ved akutte skader/sykdommer og oppfølging i forhold til dette Bruk av andre varslingsløsninger som EPIRB og SART. [-]
Les mer
Sør-Varanger 5 dager 16 200 kr
27 Mar
Radiokurs som fører fram til begrenset radiooperatørsertifikat. 5 års gyldighet. Kurset kjøres ved forespørsel [+]
Kurset dekker STCW-kravene til opplæring og sertifisering. Kurset blir forelest på norsk. Noe kveldsarbeid må påregnes. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppearbeider og individuelle oppgaver. Bl.a. så gjennomgås: GMDS-systemoppbygging Radioprosedyrer med vekt på nød-, haster-, og tryggingsituasjoner Korrekt apparatbehandling Nødradioutstyret og radiobatterier 2 SAR-øvelser [-]
Les mer