Økonomikurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Økonomi og regnskap

Nettbasert kurs 1 år 35 850 kr
Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse innen økonomi og regnskap, og kvalifiserer deg til å jobbe innenfor er rekke sentrale fagområder i enhver bedrifts ... Les mer

Ny skatteforvaltningslov - hva betyr den for deg og dine kunder

1 dag 3 100 kr
Regjeringen har fremmet forslag om ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov. Les mer

Prosjekt- og Lønnsomhetsanalyse

Oslo 1 dag 3 700 kr
BEDRIFTSOPPLÆRING. Du lærer å vurdere lønnsomheten til bedriftens foreslåtte investeringer, som eksempelvis varmepumpe, bygg for utleie, produksjonsmaskin osv. Eksem... Les mer

Røde flagg i regnskapet

Nettbasert kurs 1 700 kr
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere (potensielle eiere, kunder, leverandører mv.). Les mer

Pensjon i privat og offentlig sektor

1 dag 3 100 kr
Pensjonssystemet er under kontinuerlig utvikling. Det blir stadig mer fokus på ulike pensjonsløsninger, og både media og fagforeningene er på banen. Les mer

God regnskapsføringsskikk

1 dag 3 100 kr
Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Les mer

RF-regelverket 2016 – nyheter og ofte stilte spørsmål

1 dag 3 100 kr
Alle autoriserte regnskapsførere som i næring fører regnskap for andre, må oppfylle de kravene i regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk. Les mer

Tilrettelegging til årsoppgjøret

1 dag 3 100 kr
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Les mer

Verdivurderinger

Oslo 1 dag 6 500 kr
Ved å delta på denne fagkonferansen lærer du å beregne hva som er riktig kjøps- eller salgsverdi. Les mer

Grunnmodul - Executive MBA

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 18 dager 69 000 kr
Grunnmodulen består av tre emner: Emnene er ledelse, økonomi og strategi. Les mer

Energiøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert 6 dager 23 000 kr
Kurset har som mål å utvikle forståelse for økonomiske sider ved verdens energisituasjon, markedsutsikter for ulike energibærere, med spesiell oppmerksomhet på olje... Les mer

Økonomi og administrasjon

Nettbasert kurs 2 år 70 800 kr
Dette er starten på din høgskoleutdanning innen økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. Gjennom denne allsidige utdanningen danner du grunnlaget for videre... Les mer

MBA - Master of Business Administration

Nettbasert kurs 0 kr
MBA - Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet. Les mer

Adferdsøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse... Les mer

Engineering economics

25 000 kr
The course covers profitability analysis of investment projects, cost of capital, processes for mana... Les mer