Økonomikurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Adferdsøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse... Les mer

Prosjekt- og Lønnsomhetsanalyse

Oslo Hele landet 1 dag 3 700 kr
Du lærer å vurdere lønnsomheten til bedriftens foreslåtte investeringer, som eksempelvis varmepumpe, bygg for utleie, produksjonsmaskin osv. Les mer

Grunnleggende årsoppgjør i praksis for AS

1 dag 3 100 kr
Kurset tar sikte på å gi deg en grunnleggende og god forståelse av utarbeidelse av ligningspapirer og selvangivelse for aksjeselskap ved bruk av næringsoppgave 2. Les mer

Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel

1 dag 3 100 kr
Alle næringslivsaktører bør ha et bevisst forhold til den økonomiske utviklingen i egen virksomhet. Det viktigste verktøyet i så måte er regnskapet. Les mer

Engineering economics

25 000 kr
The course covers profitability analysis of investment projects, cost of capital, processes for mana... Les mer

MVA 2016

Nettbasert kurs 1 dag 3 000 kr
Kursets innhold er basert på ulike spørsmål om MVA som rettes til Regnskap Norges fagsupport, og dekker således mange aktuelle områder innen MVA-faget. Les mer

Årsoppgjør for AS - del 4: God regnskapsskikk for små foretak

Nettbasert kurs 2 000 kr
Regnskapsloven har som forutsetning at utarbeidelsen av årsregnskapet skal gjøres i samsvar med god regnskapsskikk, men hva betyr dette egentlig? Les mer

Budsjett som styringsverktøy

Oslo 1 dag 4 950 kr
Få en grundig innføring i budsjett som styringsverktøy. Etter endt kurs skal du kunne bruke budsjettmodeller i styring av en virksomhets drift og likviditet. Les mer

Tilbudsarbeid

Oslo 1 dag 4 900 kr
Er du trygg på hvordan tilbudet skal utformes for å vinne anbudskonkurransen? Vi har erfarne kursholdere som gir deg kunnskapen du trenger. Les mer

Prosjektregnskap

Nettbasert kurs 1 dag 3 100 kr
Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikre... Les mer

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon

Nettbasert kurs 2 000 kr
Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å forholde deg til. Les mer

Markedskonsulent

Oslo Bergen 1 år 96 500 kr
Markedskonsulent er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salg eller merkevarebygging. Utdanningen vil gi deg en bred kunnskapsplattform innenfor ... Les mer

Regnskapsmedarbeider

Oslo Trondheim 1 semester 56 700 kr
Regnskapsmedarbeider er en kort praktisk utdanning med høy kvalitet som kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det moderne næringslivet. Les mer

Kontinuerlig regnskapsføring - fremtidens økonomifunksjon

Nettbasert kurs 1 700 kr
Ledelsen ønsker at økonomifunksjonen flytter fokus fra regnskapsproduksjon til å spille en større rolle i virksomhetens suksess. Dette gjøres ved å levere oppdatert... Les mer

Grunnmodul - Executive MBA

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 18 dager 69 000 kr
Grunnmodulen består av tre emner: Emnene er ledelse, økonomi og strategi. Les mer