Alle kategorier
Du har valgt: Offshore-kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Offshore-kurs

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Stavanger 48 timer 12 500 kr
03 Apr
26 Jun
Modul O-2.2 og O-3.2, Teori og praksis [+]
Litt om kurset: Modul O-2.2 og O-3.2 Opptakskrav: 24 t stroppekurs   48 timer riggerkurs teori/praksis: Modul O 2.2, 16 timer teori - Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, Modul O 3.2, 32 t teori/praksis - Rigging,   Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer mandag-orsdag til kl. 1700, fredag til kl. 1530.   Emneliste- Fallsikringsutstyr- Travers- og søylesvingkraner- Håndtaljer, luft- og el-drevne taljer- Transportable vinsjer- Gjennomgang av bruksattest, bruk av hjelpeverktøy.- Bruk av verneutstyr under riggeroperasjoner- Praktiske øvelser i riggoperasjoner.- Bruksattestering og valg av riktig utstyr for operasjonene Modulene avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.   Læreplan finner du under opplæringsmoduler offshore   For mer informasjon se vår hjemmeside:  www.rogaland-kranskole.no   [-]
Les mer
Kristiansund Horten 2 dager 6 500 kr
04 Apr
10 Apr
18 Apr
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for b&... [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 12 500 kr
24 Apr
08 May
12 Jun
Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker, relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningene offshore. [+]
Målsetting: Når kurset er fullført skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker, relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningene offshore. I tillegg skal deltakerne ha fått ferdigheterlkunnskap i bruk av brann-/redningsutstyr, ferstehjelp og kjennskap til lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten. Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljø's betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.  Innhold: Teoretisk/praktisk brannvern. Teoretisk/praktisk redning. Forebyggende sikkerhets-/vernearbeid (teoretisk/praktisk). Teoretisklpraktisk førstehjelp. Redningsstrømpe (Selantic evakueringssystem). Helikopter evakuering Timeplan:  Dag 1  Oppstart Introduksjon dataE-læring Felles informasjon HMS – kultur/Forebyggende arbeid Dag 2 Sjøtrening Teori m/utstyrFaremomenter: Drukning, hypotermiKollektiv evakueringTeori: Helikopter, livbåt, redningsstrømpe, flåte.Alarm og mønstring til livbåt. FørstehjelpTeori: Livreddende førstehjelp.BLÅSBevissthetLuftveierÅndedrettSirkulasjonVarslingLivreddende førstehjelpUtføre HLRFrie luftveierStabilt sideleieDag 3 EvakueringOpphold – redningFlåte. Typer – virkemåte. Livbåt.Utstyr – mønstringSvømming i lenke/redningsdraktEntre livbåtEntre flåte SjøredningEvakueringsøvelseMønstringSøk – redning – førstehjelpEvakuering.Entring av livbåtEntring av flåteHelikopterredning Dag 4 Helikopter evakueringOppmøte kl 08.30 i svømmehallen på Solborg Personlige redningsmidlerDrakter/vesterHelikopterevakueringTeoriPraktiske øvelser Dag 5 HMS – adferdstreningPraktiske øvelserBrannvern teori BrannvernPraktiske øvelserHåndslukkerePulverSkumCO2SmultgryteEvakuering fra røykfylt [-]
Les mer
Kristiansund Horten 4 dager 10 500 kr
04 Apr
18 Apr
18 Apr
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for b&... [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Bergen Kristiansund 2 dager 6 000 kr
11 Apr
26 Apr
23 May
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for b&... [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 0 kr
28 Mar
26 Sep
IWCF Well Intervention level 2 [+]
The following certification options are provided and are made up of compulsory and optional components: Completion Operations (compulsory) Completion Equipment (compulsory) Coiled Tubing Operations (optional) Wireline Operations (optional) Snubbing Operations (optional) Candidates must attempt both compulsory components and one or more optional component in a combined certification programme. However, to obtain a combined certificate, candidates must pass each component they have been nominated for. [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 12 500 kr
15 May
12 Jun
The objective the course is to train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. [+]
Target group:For all personnel working offshore on the Norwegian Continental Shelf. Objective:To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment. Emphasis is placed on preventive measures that can avoid injuries to people, the environment and equipment. After completing the course, the participants will have basic knowledge and skills relating to: HSE culture and correct safety behaviour Prevention of work accidents Use of relevant fire/rescue equipment Lifesaving first-aid Collective means of evacuation Correct use of survival suit with emergency breathing system Helicopter evacuation (HUET) The course aims to create positive attitudes to the term “HSE culture”, as well as understanding for the social and physical working environment’s significance for life, health and values in work as well as recreational time. Prerequisite knowledge:E-learning course BST. Content: Introduction HSE culture and behaviour First-aid Collective evacuation Fire protection Sea rescue Helicopter evacuation Duration:5 days Price:12.500,- kr Course location:Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (check in Google Maps) For more information, contact:Unni P. Salte (51 50 03 31, us@sots.no). [-]
Les mer
Stavanger Esbjerg 5 dager 0 kr
18 Apr
18 Apr
08 May
This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam at level 2. A printed course manual and exercise book is provided... [+]
This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam at level 2. A printed course manual and exercise book is provided for all attendees. The IWCF exam is included in the course. The course has been made on basis of the recommendations for enhancements to well control training, issued by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP).   The course contains the following subjects:   Basic well control principles Basic geology Blow Out Preventers Associated well control equipment. Choke manifold and chokes Auxiliary equipment Barriers Testing BOP control systems Barrier concept Risk management Causes of kicks Kick warning signs and indicators Circulating systems Fracture pressure and maximum surface pressure Influx characteristics and behavior Shut in procedures Well control methods Kick preventions Shut in procedures Kill sheet calculations Practical simulator training Circulation methods IWCF written exam on the last day (Friday)   Practical information: Upon registration, a digital version of the course manual will be sent to the enrolled attendee by e-mail. A printed course manual and exercise book is provided for all attendees and will be handed out on the first day of the course. The IWCF exam is included in the course. Prior to the course, all course participants are given access to our self-developed e-learning solution. The extensive, fully voice narrated e-learning program includes animations and illustrations and covers the entire IWCF syllabus. A lot of exercises during the course are integrated in the e-learning course, as well as a test in the end of the program which will prove that the participants are ready for further training in the classroom. Lunch all days is included in the course fee.   [-]
Les mer
Bergen Haugesund 4 dager 19 550 kr
18 Apr
18 Apr
24 Apr
Dette kurset gjør deg rustet til jobb på helidekket offshore. Der har du blant annet ansvar for at folk kommer seg trygt til og fra helikopteret når de... [+]
Her lærer du hvordan du opptrer under nødssituasjoner på helidekket, og hvordan forebygge, gjenkjenne og takle vanskeligheter som kan oppstå. Du vil også få opplæring i hvordan assistere under vanlige operasjoner hvor du laster av og på last og personell. Brannteori, værrapportering og kommunikasjon står også på timeplanen. Du må ha godkjent GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere, og SRC/VHF-sertifikat. Undervisning og sertifisering Kurset går over 4 dager (32 timer) og avsluttes med skriftlig eksamen. Kurset er gyldig i 24 måneder før du må ta repetisjonskurset. Dette lærer du Brannteori og brannpraksis Om ulike helikoptertyper å utføre kontrollrutiner å assistere i lasteoperasjoner Meld deg på kurs hos oss! Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 16 500 kr
24 Apr
08 May
Kunnskaper og ferdigheter for å bekjempe branner med utstyr til brannbekjempelse og røykdykking på plattform og fartøy. [+]
Målsetting: Når kurset er fullført, skal deltakerne inneha kunnskaper og ferdigheter slik at de kan bekjampe branner med utstyr til brannbekjempelse og røykdykking på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksisskal deltakeren få en klar forståelse av utstyrets og egne begransinger. Innhold: Brannteori og lovverk. Eksplosjonsfare/områdeklassifisering. Faregraderte stoffer. Slukkemetoder i forskjellige anlegg. Taktikk, søk- lagsarbeid. Pressluftapparat. Gasser og farlige atmosfærer. Personlig verneutstyr. Ledelse og disiplin. Slukking av branner ute/inne. Brann i væsker under trykk. Røykdykking. Redningsarbeid under brann. Bruk av stasjonære anlegg. Gassbranner. Evt. opplæring i spesielle forhold som finnes på enkelte plattformer (brann i/lekkasje av: metanol, propan osv.) . Spesielle risikoområder. Kommunikasjon/utstyr. Menneskelig atferd under stress. Skadetransport/livreddende førstehjelp. [-]
Les mer
Nordkapp 3 dager 0 kr
03 May
CO-training - lukket kurs for ENI Co- training kurset gir en innføring i prosedyrer og planlagte operasjoner, som er avhengig av en koordinering mellom Goliat FPSO, sky... [+]
Innhold innbefatter blant annet: Prosedyrer for de forskjellige operasjoner Interne rutiner om bord Goliat, PSV og ST Effektiv kommunikasjon Motivasjon Teamutvikling Felles situasjonsforståelse Oppgavefordeling Tids- og ressursbegrensninger Sikkerhet- og risikovurdering Målet med kurset er: Gi en økt forståelse og innsikt i de operasjoner, handlinger og tid som går med ved utførelse av de ulike gjøremål ved de forskjellige operasjoner. Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende prosedyrer og arbeidsoppgavene til hverandre som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger. Forstå de menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team samt kunne være med på å forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer.   [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
02 May
Subsea completions are frequently used in field developments. Today, there are more than 500 subsea ... [+]
Subsea completions are frequently used in field developments. Today, there are more than 500 subsea wells in on the NCS. Prognosis suggests that about 80% of new wells on the NCS will be subsea wells. This course is an introduction to the main systems and components used in a subsea field development.The course addresses the following topics, in various degrees of depth and details: Field development: History of subsea, from single well tie-backs to stand-alone subsea developments Subsea production system architecture: Templates-configuration, installation, leveling, anchoring,  pipeline tie-ins Subsea production systems: Application of subsea systems. Christmas trees-configuration, connectors, installations, testing, operations. Subsea valves and valve actuators. Subsea separation. Subsea Control: Control and monitoring of seabed equipment. Production and workover control systems. Connectors. Control valves. Functional requirements. Production strategy and calculations of subsea wells and subsea fields: Effects of number of wells, well spread, flowline and pipeline size, field export strategy Flow assurance and flow management in subsea systems: Hydrate prevention and mitigation, erosion and corrosion, slugging, sand depositions, paraffin and asphaltene depositions SURF: Flowlines and risers, installation, commissioning, pigging, monitoring Metering: Multiphase and wet gas metering Subsea Processing & Boosting: Processing and Multiphase-inline boosting and compression Marine environment: Introduction to the marine environment-waves, currents, winds, mud-line (seabed) and marine geo-technology. Environmental data collection and seabed surveys Drilling and completion of subsea wells: Subsea well constructions-Drilling procedures from floating vessels, subsea drilling equipment (rig equipment, riser, BOP, mud processing), pressure control, Wellheads equipment-configurations, installation, sealing technology, casing hanging technology. casing/Liner, cementing and well completions Subsea well intervention Systems: Categories of subsea well intervention systems, Wireline, Coiled tubing, jointed pipes. Marine operations: Subsea installations, ROV capabilities and operations The course can be part of NTNU's Master of Sciece in  Oil and Gas Technology.Location and date Two compulsory sessions in Trondheim First session: 2 - 4 May, 2017 Second session: 9 - 11 May, 2017  The course will be lectured in English. [-]
Les mer
Haugesund 2 dager 12 200 kr
23 May
26 Jun
07 Aug
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for b&... [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 2 dager 7 900 kr
10 Apr
31 May
21 Jun
Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. [+]
Innhold:Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Frekvens:24 måneder. [-]
Les mer
Nordkapp 3 dager 0 kr
25 Apr
Crew on SECurus equipped units/Anvendt fjernmålingskurs [+]
Aptomar SECurus fjernmålingsutstyr OSD-radar (Rutter/Miros) Common Operation Picture/COP Tactical Collaboration Management System/TCMS Praktiske øvelser med radarindikasjon på mulig oljeutslipp og verifisering av radarvarslingen vha. SECurus Klassifisering av oljeutslipp vha. Bonn-koden Trening i å organisere effektive mottiltak Dispergering/kjemisk bekjempelse Mekanisk opptak av oljeutslipp Dag og natt øvelser i simulator HotellSkolen har avtalepris med Scandic Bryggen. Bruk reservasjonskode D000034698 på www.scandichotels.com eller telefon 78 47 72 50 Mat og kaffe Lunsj er inkludert i kursene som avholdes på skolen. Det samme gjelder to kaffepauser. Forøvrig er vår kantine normalt åpen.ParkeringDet er ingen parkering tilgjengelig på skolens område. Imidlertid er parkeringsplassen ved rådhuset åpen for alle og er i rimelig gåavstand til kurssenteret. Hotell Gåavstand til kurssenteret Påkledning Temperaturen på navigasjonssimulatoren er normalt på 20 – 23 grader. Normalt varme klær anbefales. [-]
Les mer