Alle kategorier
Du har valgt: Offshore-kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Offshore-kurs

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Kristiansund 5 dager 18 200 kr
26 Jun
Kursinformasjon: Ressurssenteret i Kristiansund gjennomfører i samarbeid med Oss-nor ... [+]
Kursinformasjon: Ressurssenteret i Kristiansund gjennomfører i samarbeid med Oss-nor kurset Grunnkurs i ventiler. På dette kurset bruker vi instruktører fra Oss-nor. OLF Grunnkurs Ventiler retningsline 119. Målgruppe: Drift- og vedlikeholdspersonell, fagansvarlige planleggere, mekanikere fra kontraktør, prosjekt og innkjøpspersonell. Forkunnskaper: Det er ingen forhåndskrav til deltakelse. For å kunne bruke den kunnskapen som oppnås gjennom kurset til selvstendig arbeid på ventiler, forventes det imidlertid at Operatørselskapet stiller krav til fagbrev eller en relevant ingeniørutdanning. Innhold: Dette kurset er en del av OLFs bransjekravsprosjekt for å verifisere kunnskap om oppbygging, virkemåte, sikker operasjon, lekkasjekilder og vedlikehold av de mest brukte ventiltypene. Deltakere skal med denne opplæringen bli bedre rustet til å møte en sikrere og enklere hverdag i sitt arbeid med ventiler. Kurset er en kombinasjon av teori og praksis. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: Operere de ulike ventiltypene på en optimal måte Kunne se forskjell på de ulike ventiltypene Konstatere om ventiler fungerer tilfredsstillende Teste ventiler Utføre 1. linjes vedlikehold Sørge for at ventiler er og opprettholder tetthet mot atmosfære Utføre demontering og montering av ventiler i linjen Oss-nor stiller med: Verneutstyr / Arbeidstøy Vernesko, Kjeledresser, vernebriller, hansker osv. (i normale størrelser) Kursmateriell Frukt og kaffe blir tilgjengelig gjennom hele kurset Lett Lunch Tilgang til trådløs internett Hva bør du ta med: Eget verneutstyr hvis ønskelig Godt Humør :-) Gyldighet: 48 måneder. Oppmøte: Oss-Nor AS Nergata 38, 6516 Kristiansund N. Start 08:30. Varighet: 5 dager (37,5 timer) Eksamen: Kurset avsluttes med en nettbasert eksamen som tar omkring 2 timer å gjennomføre. Viktig informasjon: Vi tar forbehold om nok påmeldte deltakere til å kunne gjennomføre kurs. Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 6 deltakere. Oss-Nor as forbeholder seg retten til å endre kursdato uten at dette medfører erstatningsansvar overfor kursdeltakerne. Avbestilling må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart beregnes full kursavgift. Kursbevis blir utstedt når kursavgift er betalt. For mer informasjon, kontakt Tommy Langdahl, mob: 92 08 00 68. [-]
Les mer
Stavanger 50 timer 13 900 kr
29 May
For å kunne tjenestegjøre om bord i fartøy trenger du STCW kurs. [+]
Målsetting:Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: Nødsituasjoner Evakuering Redningsfarkost og redningsbåter Personlig rednings utstyr Overlevelse i sjø Helikopter redning Minimere risiko for brann Beredskap til å reagere på brann tilløp Bruk av brannslukkere og brann utstyr Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning Generelle førstehjelps prinsipper Brann skader og forbrenninger Nød prosedyrer Maritim Forurensing Følge trygge arbeidsrutiner Tretthet Innhold:Tabell A-V1/1-1 Personlige redningsteknikkerTabell A-V1/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukkingTabell A-V1/1-3 Grunnleggende førstehjelpTabell A-V1/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø [-]
Les mer
Stavanger 2 dager 9 000 kr
12 Jun
Etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon. [+]
Målsetting:Etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon. I tillegg skal deltakerne kunne: Trekke lærdom av erfaringer og hendelser fra annet helidekkmannskap Overføre egne erfaringer som helivakt/HLO til annet helidekkmannskap Innhold:Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Gruppe diskusjon med erfaringsutveksling ledet av helikopterpilot i aktiv offshoretjeneste eller med erfaring fra offshore flyging: Hendelser m.m. Beste praksis fra bagasje og lastehåndtering Farlig gods for de som ikke kan dokumentere avlagt test Brannvernøvelser med bruk av pulver, skum og kombinasjon vann/pulver Evakueringsøvelser Frekvens:24 måneder [-]
Les mer
Stavanger 4 dager 12 000 kr
06 Jun
Målsetting: Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter... [+]
Målsetting: Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting Betjene motor på en redningsfarkost Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip Organisere og lære opp brannlag Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking Medikamenter og medisinsk utstyr, intravenøs væskebehandling Praktiske øvelser i medisinsk behandling Oppdatering:Kurset oppdateres/repeteres minst hvert 5. år. For mer informasjon, kontakt:Unni P. Salte (51 50 03 31, us@sots.no). [-]
Les mer
Kristiansund Bergen 3 dager 16 900 kr
30 May
31 May
06 Jun
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for b&... [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
04 Sep
IO will be an important prerequisite to enable the management of the oil and gas field in a safe and... [+]
IO will be an important prerequisite to enable the management of the oil and gas field in a safe and efficient manner. The students will be able to understand the basic concepts of integrated operations and how they are applied in practical change and development work within oil and gas organizations.The course shall provide an introduction to the field/domain of integrated operations (IO) and digitalization in the offshore oil and gas industry and an overview of the most important topics that are addressed when using integrated operations as a methodology and practice to drive development and change in the oil and gas industry. The course focuses on a number of approaches to assess, implement and scale up IO based work practices. At the core of these practice is the need to look at all IO development work as a capability development process that configures four types of resources; humans, work processes, governance and technologies. This methodology will be applied through case studies of the most important activities in the oil and gas industry. The introductory course will also briefly cover the 3 main challenges in developing, scaling up and sustaining IO. First, that of management, leadership and change. Second, IO and safety/risk management, and finally IO and IT or information infrastructures of IO. The topics covered will be relevant for all sorts of industries that want to scale up and drive technological and social change enabled by new information and communication technologies. It will be particularly relevant for other industries with remote operation, low-manned or unmanned facilities, and automated or autonomous systems and processes. The course can be part of NTNU's Master of Science in Oil and Gas Technology.Location and date Two compulsory sessions in Trondheim: First session: September 4 - 6, 2017 Second session: November 6 - 8, 2017The course will be lectured in English. [-]
Les mer
Sola 3 000 kr
24 May
06 Jun
28 Jun
FLENSEARBEID RESERTIFISERING ihht NS EN 1591-4 (1 dag.) Erstatter tidligere NOG OLF 118 [+]
Repetisjonskurset er et heldagskurs Det blir gjennomgått følgende: De blir gitt teoretisk repetisjon av følgende grunnleggende kunnskaper: Planlegging og forberedelse av arbeidet, Demontering av forbindelser, Rengjøring og inspeksjon av tettningsflater, Montering av pakninger, Oppretting, Tiltrekking av forbindelser, Dokumentering og etterkontroll. ASME RTJ, ASME RF/FF, API, NCF5 Compaktflens og Klammer har hver sin modul.EKSAMENTeoretisk og praktisk eksamen med sensor må bestås.   Etter bestått eksamen må repetisjonskurs tas innen 5 år. [-]
Les mer
Bergen Molde 5 dager 13 900 kr
29 May
05 Jun
03 Jul
Lær å bruke riggerutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger, vinsjer og taljer. Vil du jobbe offshore, er kurset mer eller mindre obligat... [+]
Kurset er for deg som skal ha en jobb som innebærer å bruke transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer til å flytte last. Riggerkurset er vanlig og ofte påkrevd for offshorearbeidere, men også for visse stillinger på land. Når du er ferdig med kurset skal du trygt kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd. Kurset omfatter modul O-2.2 og O-3.2, og går fra mandag–fredag. For å ta kurset må du ha fullført G11 Stroppekurs i forkant – bevis på dette må medbringes. G11 er en integrert del av G20 Fastmontert Hydraulisk kran, som også er relevant om man skal jobbe på boredekk. Undervisning og sertifisering Riggerkurset går over 5 dager, med både teori og praksis. Det er satt av 48 undervisningstimer og du har ca 1–1,5 timer egenarbeid hver dag. Kurset avsluttes med en praktisk og en teoretisk prøve. Dette lærer du Bruk og vedlikehold av taljer og løfteutstyr Sikkerhet og hvordan unngå ulykker NORSOK-kravene Hvordan krefter virker på ulike konstruksjoner Bruk av fallsikringssystemer Les mer og meld deg på riggerkurs hos oss! Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 12 500 kr
12 Jun
26 Jun
Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker, relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningene offshore. [+]
Målsetting: Når kurset er fullført skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap om sikkerhetsrutiner, forebygging av arbeidsulykker, relevant verne-, brann- og redningsutstyr på innretningene offshore. I tillegg skal deltakerne ha fått ferdigheterlkunnskap i bruk av brann-/redningsutstyr, ferstehjelp og kjennskap til lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten. Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljø's betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.  Innhold: Teoretisk/praktisk brannvern. Teoretisk/praktisk redning. Forebyggende sikkerhets-/vernearbeid (teoretisk/praktisk). Teoretisklpraktisk førstehjelp. Redningsstrømpe (Selantic evakueringssystem). Helikopter evakuering Timeplan:  Dag 1  Oppstart Introduksjon dataE-læring Felles informasjon HMS – kultur/Forebyggende arbeid Dag 2 Sjøtrening Teori m/utstyrFaremomenter: Drukning, hypotermiKollektiv evakueringTeori: Helikopter, livbåt, redningsstrømpe, flåte.Alarm og mønstring til livbåt. FørstehjelpTeori: Livreddende førstehjelp.BLÅSBevissthetLuftveierÅndedrettSirkulasjonVarslingLivreddende førstehjelpUtføre HLRFrie luftveierStabilt sideleieDag 3 EvakueringOpphold – redningFlåte. Typer – virkemåte. Livbåt.Utstyr – mønstringSvømming i lenke/redningsdraktEntre livbåtEntre flåte SjøredningEvakueringsøvelseMønstringSøk – redning – førstehjelpEvakuering.Entring av livbåtEntring av flåteHelikopterredning Dag 4 Helikopter evakueringOppmøte kl 08.30 i svømmehallen på Solborg Personlige redningsmidlerDrakter/vesterHelikopterevakueringTeoriPraktiske øvelser Dag 5 HMS – adferdstreningPraktiske øvelserBrannvern teori BrannvernPraktiske øvelserHåndslukkerePulverSkumCO2SmultgryteEvakuering fra røykfylt [-]
Les mer
Nordkapp 3 dager
Crew on SECurus equipped units/Anvendt fjernmålingskurs [+]
Aptomar SECurus fjernmålingsutstyr OSD-radar (Rutter/Miros) Common Operation Picture/COP Tactical Collaboration Management System/TCMS Praktiske øvelser med radarindikasjon på mulig oljeutslipp og verifisering av radarvarslingen vha. SECurus Klassifisering av oljeutslipp vha. Bonn-koden Trening i å organisere effektive mottiltak Dispergering/kjemisk bekjempelse Mekanisk opptak av oljeutslipp Dag og natt øvelser i simulator HotellSkolen har avtalepris med Scandic Bryggen. Bruk reservasjonskode D000034698 på www.scandichotels.com eller telefon 78 47 72 50 Mat og kaffe Lunsj er inkludert i kursene som avholdes på skolen. Det samme gjelder to kaffepauser. Forøvrig er vår kantine normalt åpen.ParkeringDet er ingen parkering tilgjengelig på skolens område. Imidlertid er parkeringsplassen ved rådhuset åpen for alle og er i rimelig gåavstand til kurssenteret. Hotell Gåavstand til kurssenteret Påkledning Temperaturen på navigasjonssimulatoren er normalt på 20 – 23 grader. Normalt varme klær anbefales. [-]
Les mer
Nordkapp 3 dager
CO-training - lukket kurs for ENI Co- training kurset gir en innføring i prosedyrer og planlagte operasjoner, som er avhengig av en koordinering mellom Goliat FPSO, sky... [+]
Innhold innbefatter blant annet: Prosedyrer for de forskjellige operasjoner Interne rutiner om bord Goliat, PSV og ST Effektiv kommunikasjon Motivasjon Teamutvikling Felles situasjonsforståelse Oppgavefordeling Tids- og ressursbegrensninger Sikkerhet- og risikovurdering Målet med kurset er: Gi en økt forståelse og innsikt i de operasjoner, handlinger og tid som går med ved utførelse av de ulike gjøremål ved de forskjellige operasjoner. Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende prosedyrer og arbeidsoppgavene til hverandre som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger. Forstå de menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team samt kunne være med på å forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer.   [-]
Les mer
Hol 6 300 kr
16 Oct
Kurset bygger på Norsk olje & gass sin håndbok i "Fittings og small bore tubing systemer" (tidl. OLF-120), og fører frem til sertifisering gjennom bestått praktisk de... [+]
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte , montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings. KURSPROGRAM Fittings- Hovedtyper og deres virkemåte- Problematikk: Sammenblanding av produsenter- 1.gangs montering- Gjenmontering- Formontering- Montasje verifisering- Verktøy Gjenger- Gjengetyper og deres identifikasjon- Fare for kaldsveising- Gjengetabeller- Gjenge-tetninger- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser- Tetningsmåter- Adaptere Tubing- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.- Korrosjon- Dimensjoner / veggtykkelse- Merking / sertifisering- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje- Forberedelser av tubing for montasje- Råd knyttet til legging og bøying av tubing- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting   Kurset er satt opp både som frittstående kurs og som en del av kurset "Hydraulikk, slanger, rør og fittings". Kurset kan i tillegg også settes opp på forespørsel, enten på vårt kurssenter på Geilo eller i bedriften.  [-]
Les mer
Kristiansund Haugesund Og 5 andre steder 1 dag 7 500 kr
29 May
29 May
31 May
Oppgraderingskurs hvor du lærer evakuering, nødlanding, HMS og evakuering under vann. [+]
Les mer om dette kurset på www.offshoreutdanning.noAndre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger Kristiansund Og 5 andre steder 4 dager 11 900 kr
29 May
29 May
30 May
Skal du jobbe offshore må du ha et OLF-godkjent sikkerhetskurs. Her får du den grunnleggende sikkerhetsopplæringen du trenger for offshorearbeid, som tr... [+]
Skal du jobbe offshore må du ha dette sikkerhetskurset. Her får du den grunnleggende sikkerhetsopplæringen du trenger for offshorearbeid, som trening i helikopterevakuering og overlevelse til sjøs. Undervisning og sertifisering Før du begynner på kurset må du bestå en totimers prøve på nettet. Link til denne får du sammen med bekreftelsen på at du er påmeldt. Kurset varer i 4 dager, og undervisningen er både teoretisk og praktisk. Når du har bestått kurset får du et OLF-godkjent sertifikat. Fornying Sertifikatet må fornyes med et repetisjonskurs hvert 4. år. Repetisjonskurset må være gjennomført før sertifikatet har gått ut på dato. Dette lærer du Helse, miljø og sikkerhetskultur (HMS) Hvordan forebygge arbeidsulykker Hvordan bruke brann- og redningsutstyr Livreddende førstehjelp Hvordan bruke redningsdrakt med pustelunge Helikopterevakuering (HUET) Ta fatt på din offshorekarriere, meld deg på kurs hos oss. Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Stavanger 2 dager 7 000 kr
12 Jun
Inspeksjon og vedlikehold av ståltau [+]
Varighet: 2 dagerMålgruppe:Primært rettet mot førere av mobil- og tårnkraner, samt kontrollører som driver sakkyndig kontroll av disse. Ståltauet er en av de viktigste delene på kranen og konsekvensene kan være katastrofale om ståltauet skulle ryke. Å kunne vurdere tilstanden til ståltauet på kranen kan være avgjørende for å unngå hendelser med alvorlige følger. For å kunne ta slike vurderinger kreves det en viss kjennskap til både oppbygging, dokumentasjon, vedlikehold og faresignaler på ståltauet. Korrekt vedlikehold øker levetiden på ståltauet og har stor økonomisk gevinst. Hensikt med kurset:Hensikten med kurset er å tilføre brukeren/kontrolløren økt kunnskap samt dypere forståelse for følgende:- Oppbygning- Kontroll- Definering av bruddlaster- Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring- Smøring og vedlikehold- Ståltauskiver- Vinsjer og tromler- Typiske feil og skader- Regelverk og dokumentasjon- Økonomisk gevinst ved korrekt vedlikehold Kurset består av både praksis og teori.   [-]
Les mer