Alle kategorier
Du har valgt: Offshore-kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stavanger Fana 1 dag 4 000 kr
30 Oct
06 Nov
13 Nov
Repetisjonskurs flensearbeid iht. NS-EN 1591-4. Hytorc Norge er ledende innen kurs i flensearbeid. Kort avstand fra flyplassen. [+]
En viktig del av Hytorc Norge sitt totalkonsept er kurs og opplæring i arbeid på flenser og boltede forbindelser. Vi har vært med i utviklingen av kurs siden OLF startet sitt Gasslekkasjeprosjekt i 2003 og frem til dagens krav som er i henhold til NS-EN 1591-4. Bransjens krav til opplæring har gitt resultater i form av betydelig nedgang i antall lekkasjer både on og offshore. Utførende operatør får bedre forståelse og økt kompetanse som også gir en sikrere hverdag i dette viktige arbeidet. Repetisjonskurset går over en dag hvor deltaker gjennomfører en interaktiv nettbasert modul med tilgjengelig instruktør. Deretter følger teoretisk og praktisk eksamen.Ved bestått vil deltaker være godkjent i nye fem år. Kurs gjennomføres i nye tilpassede lokaler i Stavanger eller Bergen. Hovedmål med kurset er å gi nødvendig og påkrevd repetisjon for videre å kunne utføre selvstendig arbeid på flenser og boltede forbindelser.  Repetisjonsmodulen omfatter blant annet: Flenser Klammer Bolter og smøring Pakninger Arbeidsprosedyrer Forståelse og sikker bruk av verktøy og utstyr Tilhørende dokumenter     [-]
Les mer
Stavanger 2 dager 5 400 kr
09 Nov
2 dagers kurs i bruk av momentnøkkel iht. NS-EN 1591-4. Hytorc Norge er ledende innen kurs i flensearbeid. Kort avstand fra flyplassen. [+]
Kurset er i henhold til NS-EN 1591-4 og gjennomgår samme kursinnhold som ordinært fire dagers kurs men uten bruk av hydrauliske vri og strekkeverktøy. Bruk av mekanisk momentnøkkel er hovedfokus men også gjennomgang av prosedyrer, flenser, pakninger, praktiske oppgaver med mer. Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. Ved bestått er godkjenningen gyldig i 5 år. Kurs gjennomføres i nye tilpassede lokaler i Stavanger eller Bergen. [-]
Les mer
3 dager 10 000 kr
Welcome to the world's most prominent conference om fiscal measurement. [+]
The workshop format is informal and offers a unique opportunity to meet the key players of this industry. The workshop objective is to discuss the today’s challenges within the fiscal measurement of the oil and gas industry.  Both on practical applications and experience with existing and novel methods and technology. The need for accuracy, reliability and quality in measurement methods is crucial when it comes to financial invoicing based on allocation or export metering systems. The need to meet, exchange experience and know-how, in such a forum like this workshop, is essential to bring the industry forward, and meet tomorrow’s requirements. The technical sessions with oral and poster presentations, along with the manufacturers’ exhibition and session, provide a valuable and creative environment for this purpose. The workshop provides an excellent opportunity to dive deep into metering equipment and measurement solutions.   For more information, please visit https://www.tekna.no/en/events/37th-international-north-sea-flow-measurement-workshop-37344/. [-]
Les mer
Stavanger Fana 4 dager 13 000 kr
02 Nov
09 Nov
10 Nov
Flensearbeid iht. NS-EN 1591-4. Hytorc Norge er ledende innen kurs i flensearbeid. Kort avstand fra flyplassen. [+]
En viktig del av Hytorc Norge sitt totalkonsept er kurs og opplæring i arbeid på flenser og boltede forbindelser. Vi har vært med i utviklingen av kurs siden OLF startet sitt Gasslekkasjeprosjekt i 2003 og frem til dagens krav som er i henhold til NS-EN 1591-4. Bransjens krav til opplæring har gitt resultater i form av betydelig nedgang i antall lekkasjer både on og offshore. Utførende operatør får bedre forståelse og økt kompetanse som også gir en sikrere hverdag i dette viktige arbeidet. Grunnleggende kurs i flensearbeid går over fire dager med teoretisk og praktisk opplæring. For begge deler gjennomføres det eksamen og ved bestått gir dette en godkjenning som er gyldig i fem år. Innen utløpsfrist må et en dags repetisjonskurs gjennomføres som ved bestått gir nye fem års gyldighet. I Stavanger og Bergen gjennomføres kurs i nye tilpassede lokaler. I tillegg har vi mulighet for å avholde komplette kurs hos kunde. Hovedmål med kurset er å gi nødvendig og påkrevd opplæring for å kunne utføre selvstendig arbeid på flenser og boltede forbindelser.  Opplæringen gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om blant annet: FlenserKlammerBolter og smøringPakningerArbeidsprosedyrerForståelse og sikker bruk av hydraulisk verktøy, momentnøkler og utstyrTilhørende dokumenter   [-]
Les mer
3 dager 10 000 kr
Modulen vektlegger emner som kvalitetssikring, regelverk og standarder. Videre behandles drift av boreoperasjoner, vedlikehold, økonomi, kontrakt og juridiske forhold. [+]
Modul 2 – Administrasjon og regelverk Modulen vektlegger emner som kvalitetssikring, regelverk og standarder. Videre behandles drift av boreoperasjoner, vedlikehold, økonomi, kontrakt og juridiske forhold. Modulen tilfredsstiller krav til regelverkskompetanse i henhold til norske forskrifter. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer modulbasert sertifikatrettet utdanning. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalifikasjonskrav i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 05. september 2003 § 6. Moduler og stillingskrav:Teknisk sjef (modul 1-6)Stabilitets sjef (modul 1-4 og 7-9)Plattform sjef (modul 1-5 og 7-10) Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasser personell som arbeider i rotasjon offshore. Deltakerne vil ved gjennomført og bestått kurs få kursbevis som danner dokumentasjon nødvendig for å inneha sertifikat. Kursgjennomføring:Kurset består av inntill 10 moduler, hver med en varighet på inntil 4/5 dager. Normal gjennomføring vil skje over 1-2 år. Vitnemål/Eksamen:Hver modul avsluttes med eksamen.Når alle moduler som påkreves inne stillingskategorien er gjennomført, utstedes endelig kursbevis. Last ned brosjure (PDF) og lederkurs kursplan (PDF). For mer informasjon, kontakt:Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no). [-]
Les mer
2 dager 10 494 kr
Alarmreaksjonslag Kursnavn Alarmreaksjonslag Varighet 16 timer - 2 dager. Målgruppe Personer som har beredskapsoppgaver i 1. linje... [+]
Alarmreaksjonslag Kursnavn Alarmreaksjonslag Varighet 16 timer - 2 dager. Målgruppe Personer som har beredskapsoppgaver i 1. linje. Område ansvarlig, systemansvarlig og sikkerhetspersonell. Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Oljeindustriens Landsforening for årlig repetisjon. Krav til forkunnskap KO 0101 Grunnleggende sikkerhetskurs. Hovedmål Gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen. Innhold  FørstehjelpBrannteoriPrioritering av innsatsRøykdykkingLettere brannslokkingSamarbeid med andre innsatslagKombinerte øvelser med brann og redning   Meld deg på kurset til redusert pris via online booking. [-]
Les mer
24 timer 2 400 kr
Kursdeltakeren får økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak. Dette for å unngå personskader og ulykker på arbeid. [+]
  Vi i Maskinopplæring AS tilbyr interessante og lærerike kurs innen sertifisert og dokumentert opplæring på maskiner og utstyr samt vi skreddersyr bedriftsinterne kurs etter ditt behov som kunde. Kursinstruktørene våre sitter på 20 års bransjeerfaring og har som mål å gi deg økt kunnskap og kompetanse for en sikrere arbeidsplass.  Sjekk ut vår hjemmeside: www.maskinopplæring.no for mer informasjon om oss!      Anhuker kurs    Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar.«Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 og § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.   Emner som blir gjennomgått:  Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Arbeidsområder og krav til personell  HMS, ulykker og ansvar Lover, forskrifter og standarder  Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller Fiberstropper Kjettingredskap  Ståltaustropper Sjakler  Øyebolter / Øyemuttere / løfterør m.m.       Varighet:  1 dag    Etter utført kurs vil deltakeren sitte igjen med kunnskap og kompetanse om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjørelse av sikkerhetstiltak, dette for å unngå personsskade og ulykker på arbeidsplassen. Det er viktig for oss at deltakeren og bedriften er fornøyd og tilfreds med kursgjennomføringen samt utbytte de sitter igjen med etter utført kurs.    Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen, utstedes kompetansebevis av Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. (SFS)   Vi tar forbehold om at det må være minimum 5stk påmeldte til kurs for gjennomføring, men vi kan også skreddersy kursene for bedrifter ved behov på forespørsel.     [-]
Les mer
3 dager 27 100 kr
Learn to optimize engineering work processes using the full power and flexibility of Aspen HYSYS to build, evaluate and optimize flowsheets [+]
PROCESS MODELING using Aspen HYSYS (Oil & Gas Focus)    In collaboration with Aspentech    Objectives•Optimize engineering work processes using the full power and flexibility of Aspen HYSYS to build, evaluate and optimize flowsheets •Learn the shortcuts for efficient use of the software to build steady state simulations for Oil and Gas processes   Course Benefits•Learn how the key features of Aspen HYSYS to allow rapid flowsheet construction and information flow•Use the WorkBook and Process Flow Diagram (PFD) interfaces for quick and effective modeling•Customize the WorkBook to track additional stream and operating parameters•Model applications specific to oil and gas, including water saturation of a gas, determination of hydrate formation temperatures and pressures, and simulation of hydrate inhibition• Perform auxiliary calculations using the built-in SpreadSheet• Investigate how templates and subflowsheets can streamline and organize simulation efforts   Approach•Instruction on basic topics•Discussion about the general approach and the key elements for successful simulations•Instructor-guided demonstrations of features•Hands-on workshops •Detailed course notes   Prerequisites•A background in chemical engineering or industrial chemistry   Process Modeling Using Aspen HYSYS (Oil & Gas Focus) Course Agenda   Module 1 Getting Started • Define a fluid package and select components, including hypotheticals• Perform stream property calculations• Attach stream utilities• Customize the Workbook   Module 2 Propane Refrigeration Loop • Add operations to build a simple flowsheet• Understand forward-backward information propagation• Convert simulation cases to templates   Module 3   Two-Stage Compression   • Use the Recycle operation in Aspen HYSYS• Choose suitable tear location for recycles Module 4 Water Content & Natural Gas  Hydrates • Saturate a single and two phase stream• Determine hydrate formation temperatures and pressures• Simulate hydrate inhibition using methanol   Module 5   Gas Gathering System • Use the pipe segment to model pipelines   Module 6 Refrigerated Gas Plant   • Install and converge heat exchangers• Use logical operations: Adjust and Balance• Use the Case Study tool to perform case studies on your simulation Module 7  HP & JT Separators • Oil Characterization using boiling point assay data and the Aspen HYSYS Oil Manager • Use of the Aspen HYSYS Spreadsheet to perform calculations   Module 8  NGL Fractionation Train   • Model de-methanizer, de-ethanizer, and de-propanizer columns using Column Input Expert• Add extra performance specifications to the columns  Module 9 Troubleshooting   • Recognize, interpret and troubleshoot common problem areas in Aspen HYSYS• Learn tips and tricks to ensure column convergence  Module 10 Reporting in Aspen HYSYS • Customize reports in Aspen HYSYS using the Report Manager• Use XML to create summary of the input data from a case• Use the Aspen Simulation Workbook to deploy models via Microsoft Excel   Module 11 Compressor and Pump Curves • Specify and attach single and multiple head and efficiency curves to compressors and pumps   Module 12 Rating Heat Exchangers • Use the Dynamic Rating method (by providing heat exchanger geometry) to determine if an existing heat exchanger will meet process specifications   Module 13 Natural Gas Dehydration with TEG • Model a typical TEG dehydration unit• Determine the water dewpoint for a gas Aspen Technology, Inc.® awards Continuing Education Units (CEUs) for training and development activities conducted by our organization in accordance with the definition established by the International Association of Continuing Education & Training (IACET). One CEU is granted for every 10 hours of class participation.   [-]
Les mer
2 dager 13 000 kr
Learn how to use and apply advanced modeling techniques to enhance existing Aspen HYSYS flowsheets [+]
Advanced Process Modeling Topics In collaboration with Aspentech   Course Benefits This course is designed to show you how to: Create custom column templates, including non-standard configurations Perform complex calculations on flowsheet variables using the Spreadsheet Realistically simulate separator carryover Optimize process conditions to meet one or more process constraints Integrate rigorous heat exchanger models into a standard flowsheet Define reaction sets and utilize different types of reactors Who Should Attend Process engineers who need advanced skills for more complex modeling tasks R&D engineers and researchers using Aspen HYSYS for process synthesis, upgrade or modifications  Approach Instruction on basic topics Discussion about the general approach and the key elements for successful simulations Instructor-guided demonstrations of features A full set of detailed course notes on all topics is provided Prerequisites Attend EHY101 Aspen HYSYS: Process Modeling training course or have equivalent modeling experience Familiarity with Aspen HYSYS steady-state modeling concepts Subsequent Courses EHY221 Aspen HYSYS Dynamics: Dynamic Modeling EHY261 Aspen HYSYS: Heat Exchangers for Process Engineers EHY2102 Aspen HYSYS Petroleum Refining: Refinery Process Modeling and Optimization for Refinery Unit Operations Advanced Process Modeling Topics Course Agenda  Getting Started Use core flowsheeting functionality to build a Turbo Expander plant flowsheet with a multi-pass exchanger and other key unit operations (heater, separator, column, set). Workshop: Use the Aspen HYSYS LNG Exchanger to simulate multi-pass exchangers. Add Columns using the Input Expert. Customize the Workbook and PFD. Use stream property correlations. Extending HYSYS Functionality Demonstrate how automation can be used to increase the capabilities of Aspen HYSYS. Workshop: Create a User Variable to report user defined quantities. Use Aspen Simulation Workbook to create a custom interface. Advanced Columns Simulate columns that do not adhere to the usual configurations. Workshop: Customize a column with a sizable heat exchanger. Perform tray sizing and Rating calculations using the Tray Sizing utility. Spreadsheets and Case Studies Use a spreadsheet to calculate a simplified profit for the Turbo Expander plant. Workshop: Import and export variables to and from the Spreadsheet; add complex formulas. Use the Case Study to evaluate flowsheet scenarios.Optimization Use the optimization feature in Aspen HYSYS to identify optimal operating conditions. Workshop: Use the available optimization methods to maximize profit in a Turbo Expander plant flowsheet. Modeling Real Separators Model liquid/vapor carryover so that your model matches your process mass balance or separator design specification. Workshop: Estimate carryover based on vessel geometry and inlet conditions. Model an exit device to reduce liquid carryover. Dynamic Depressurization Size and rate pressure safety valves to safely meet plant conditions using the Dynamic Depressuring utility. Workshop: Use the Dynamic Depressuring utility to size a blowdown valve for a vessel and size a PSV for a fire case. Reactions Specify equilibrium and conversion reactors using reaction sets defined in the simulation basis. Workshop: Model a simplified synthesis gas flowsheet using a variety of reactor types. Heat Exchanger Rating Convert an existing heat exchanger from a simple design model to a rigorous rating model. Workshop: Use Aspen Shell and Tube Exchanger as the rating engine for a heat exchanger inside Aspen HYSYS.      [-]
Les mer
5 dager 12 500 kr
The objective the course is to train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. [+]
Target group:For all personnel working offshore on the Norwegian Continental Shelf. Objective:To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment. Emphasis is placed on preventive measures that can avoid injuries to people, the environment and equipment. After completing the course, the participants will have basic knowledge and skills relating to: HSE culture and correct safety behaviour Prevention of work accidents Use of relevant fire/rescue equipment Lifesaving first-aid Collective means of evacuation Correct use of survival suit with emergency breathing system Helicopter evacuation (HUET) The course aims to create positive attitudes to the term “HSE culture”, as well as understanding for the social and physical working environment’s significance for life, health and values in work as well as recreational time. Prerequisite knowledge:E-learning course BST. Content: Introduction HSE culture and behaviour First-aid Collective evacuation Fire protection Sea rescue Helicopter evacuation Duration:5 days Price:12.500,- kr Course location:Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (check in Google Maps) For more information, contact:Unni P. Salte (51 50 03 31, us@sots.no). [-]
Les mer
2 dager 8 000 kr
The goal of the course is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. [+]
Goal:Update the course participant’s knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. After completing the course, the participants should have maintained and updated knowledge and skills relating to: Correct safety behaviour Use of a hand-held fire extinguisher Lifesaving first aid Use of escape chute Correct use of survival suit with emergency breathing system Helicopter evacuation (HUET) Target group:Personnel working on the continental shelf. Prerequisites knowledge:Basic safety and emergency preparedness course or corresponding equivalent competence. Personnel that have not maintained their competence pursuant to requirements of Norwegian Oil and Gas Association or other equivalent training during the last four years, must complete a new basic course. Content: Introduction HSE culture and behaviour Fire protection with first aid Sea rescue with first aid Helicopter evacuation Duration:2 days Frequency:Every four years. Price:8.000,- kr Course location:Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (check in Google Maps) For more information, contact:Unni P. Salte (51 50 03 31, us@sots.no). [-]
Les mer
2 dager
På forespørsel
Vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, kommunikasjon og samarbeid i beredskapssituasjoner. [+]
Målgruppe Personell som inngår i selskapets beredskapsledelse/organisasjon offshore/onshore.   Innhold Innhold: • Effektiv ledelse i krisesituasjoner • Proaktiv ledelse – Krisepsykologi • Erfaringer fra virkelige hendelser, erfaringsoverføring • Organisering og kommunikasjon i beredskaps rom • Situasjonsplott • Fokus • Aksjoner • Sikkerhetssystemer Hvordan foregår kurset Gjennomføringen baseres på teoriundervisning samt utstrakt bruk av øvelser skreddersydd for den aktuelle organisasjonsenhet som deltar. Forhåndskunnskap Medlem av beredskapsorganisasjon offshore og/eller onshore. [-]
Les mer
3 timer
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonel... [+]
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonell som skadestedsledere, offiserer på beredskapsfartøy, ledende personell i kontrollrom, radiooperatører, luft- og maritime operatører og sykepleiere.MÅLSETNING:Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson iberedskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset skal gi deltakerne kompetanse, i taktisk ledelse ogorganisering av innsats, samvirke med andre instanser, samt økt risikoforståelse knyttet til dagligdrift og krisehendelser. Videre skal deltakerne gjennom kurset opparbeid en generell forståelsefor beredskap i petroleumsindustrien.FORKUNNSKAPER: Kjennskap til oppbygging av egen beredskapsorganisasjon, samt til relevant evakuerings-utstyr.KURSINNHOLD:Organisering av beredskap, planverk og ressurser.Risikoforståelse, risiko og beredskapsanalyser.Taktisk ledelse av beredskapssituasjoner.Mentale reaksjoner i krise.Myndighetenes rolle i beredskap.Organisering av redningstjenesten.Samvirke på skadestedKURSET FØLGER OLF - STANDARD [-]
Les mer
1 dag
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land.MÅLSETNING:Deltakerne skal etter gjennomfør... [+]
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land.MÅLSETNING:Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon.De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.FORKUNNSKAPER: Beredskapsledelse grunnkurs.KURSINNHOLD:Kort repetisjon av nøkkelementer fra Grunnkurset - taktisk ledelse, risikoforståelse, samvirke og mentale stresssituasjoner.KURSET FØLGER OLF - STANDARD [-]
Les mer
2 dager 9 500 kr
Kursinnhold: ·         Håndtering og forståelse av verktøy, rotasjon og slagboremaskiner/utstyr ·... [+]
Kursinnhold: ·         Håndtering og forståelse av verktøy, rotasjon og slagboremaskiner/utstyr ·         Hvordan operere og vedlikeholde alt utstyr på boredekk ·         Forståelse av boreoperasjon og brønnaktivitet ·         Håndtering av borerør, foringsrør div. gjengetyper samt kopling og trekk ·         Forståelse, arbeid med og vedlikehold av shakere og skreens. ·         Betydning av muddvekt og forskjellige typer borevæske ·         Fjernoperering av hydraulisk og mekanisk utstyr ·         Personvinsj, ·         Pipehandling krane. ·         Arbeids vinsj   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.