Alle kategorier
Du har valgt: Ledelse og strategi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Ledelse og strategi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Hele landet 10 dager 69 000 kr
27 May
30 Sep
I våre ”all inclusive” studiereiser til Japan lærer du direkte av dyktige Senseier i virksomheter som: Toyota Motors, HONDA, Denso og Pfeizer. Vår dyktige veilede... [+]
Reisen legger hovedvekt på konkrete studier av Lean produksjonssystemer. Vi fokuserer på prosessen, ikke det spesifikke produktet eller produktene i virksomhetene vi besøker. Det  betyr at du kan anvende det du lærer direkte i din egen praksis. Program: Lørdag: Avreise Søndag: Ankomst Nagoya Mandag: Seminar: Toyotas filosofi og tenkemåte Tirsdag: Seminaret fortsetter. Studiebesøk til produksjonssite Onsdag: Workshop med Kanban rollespill Torsdag: Workshop fortsetter. Studiebesøk med Gemba Walk Fredag: Studiebesøk med Gemba Walk. Faglig oppsummering Lørdag: Besøk i Tokyo Søndag: Avreise fra Tokyo og ankomst hjemsted. Læringsutbytte du skal forvente er: Forståelse for hvordan et produksjonssystem bygges opp og driftes. Kunnskap om hvordan metoder og verktøy anvendes i praksis Inspirasjon og underlag som setter deg i stand til å gjennomføre forbedringer i din egen virksomhet og praksis. Motivasjon til å møte og løse daglige utfordringer i framtidig forbedringsarbeid Du utvider ditt faglige og profesjonelle nettverk og får mulighet til å delta i et miljø for kontinuerlig læring og forbedring. Programmet passer for: Ledere med ansvar for kontinuerlig forbedring Toppledere i virksomheter som har innført, eller er i ferd med å innføre Lean metoder for kontinuerlig forbedring. Se også vår studiereise Lean Management Leadership system i Japan [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 500 kr
Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. [+]
Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om motiverende ledelse. Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til ledelse der mellommenneskelige relasjoner inngår. Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.     Start:         Når du selv ønsker. Omfang:     3 innleveringer Pris:           kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med                    kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).    Tidsplan • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. • Du velger selv når du vil starte opp med lederkurset og hvor lang tid du vil      bruke.   Innleveringer • Innlevering av 3 besvarelser   Målgruppe for vårt lederkurs Alle som har et verv eller arbeid, eller ønsker et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår.   Mål for lederkurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til lederverv og ledelse.   Kursbeskrivelse Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om ledelse.   Tema - Lederkurs • Ledelse i dag • Dagens utfordringer • Dagens muligheter • Ledelsesteori • Administrasjon • Organisasjon • Lederkompetanse • Hvor læres denne kompetansen? • Ledertyper • Personlighet • Kommunikasjon • Hva er god kommunikasjon? • Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon? • Relasjonskompetanse • Makt • Tillit • Motivasjon • Kreativitet • Behov • Gruppe • Team • Utvikling • Vi-følelse • Helhetlig tenking   Litteratur Relasjonell ledelse Hans Morten Skivik ISBN 9788205329669 Gyldendal 2004   Vurdering  Bestått/ikke bestått.   Kursbevis  Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.   Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgiften for vårt lederkurs.   Dersom du ønsker å komme i kontakt med studieekspert kan du trygt ta kontakt med oss på telefon: 913 58 038913 58 038 eller sende oss E-post til: postmottak@kompetansesenter-bedriftshjelp.com Vi har lang erfaring med kurs og studier og vet hva som vil passe deg best etter en kort og uforpliktende samtale. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 200 000 kr
Experience-based Master degree in Technology and Operations Management (MTOM) allows an effective co... [+]
Experience-based Master degree in Technology and Operations Management (MTOM) allows an effective combination of job, experience, and continuing education. It is a unique program that effectively combines technical and managerial disciplines that are important and relevant for challenging professional careers both in public and private sectors. This is an ideal opportunity for those who seek formal qualifications within a cross-disciplinary program that is dedicated towards engineering systems, technology and operational optimization, development and deployment practices, and management processes.This program has been designed to provide qualifications, qualities, and mindset to help support continuous professional development. Use the opportunity to develop your qualifications and more importantly to ‘think differently, decide smartly, and act wisely’ for a greater professional career. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 160 000 kr
Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse 90 stp. [+]
Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse (Master in risk and safety management) på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning! Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.   Risiko- og sikkerhetsfagene som inngår i studiet representerer nyere fagområder som har blitt utviklet i samspill og reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Et grunnleggende forhold i studiet er at trusler mot sikkerhet og robusthet er både natur- og menneskeskapte. Eksempler på dette er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og adferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Risiko- og sikkerhet som studiefelt krever således en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivåer og med ulike faglige perspektiver. Det erfaringsbaserte masterstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS er derfor bygget opp som et tverrfaglig studium. Det bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 5 dager 20 000 kr
Hvordan kan vi styre risikoen og håndtere usikkerheten på en fornuftig måte. [+]
Boka og kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 12 dager 38 kr
Kurset består av to deler; del 1 Servicearenaen - kunder, kollegaer og kommunikasjon, og del 2 Serviceleveransesystemet - økonomisystemet. God service og riktig tilpass... [+]
Kurset består av to deler; del 1 Servicearenaen - kunder, kollegaer og kommunikasjon, og dek 2 Serviceleveransesystemet - økonomisystemet. God service og riktig tilpasset servicenivå er et av de viktigste konkurransefortrinnene i de fleste private og offentlige virksomheter, uavhengig av bransje. Serviceutfordringene løses ikke av gode holdninger alene, men også av ledere og medarbeidere med høy kompetanse både når det gjelder strategisk tenkning, ledelse, generell samfunns- og menneskeforståelse, økonomi og personalledelse, kommunikasjon og markedsføring [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 18 dager 69 000 kr
Grunnmodulen består av tre emner: Emnene er ledelse, økonomi og strategi. [+]
Den obligatoriske grunnmodulen omfatter tre emner, hver av 10 studiepoeng: Lederskap og mestring, 10 studiepoeng Økonomisk styring, 10 studiepoeng Strategi, 10 studiepoeng Undervisningsdager Hvert emne har 6 undervisningsdager. Undervisningstiden er kl 08:30 - 16:00 hver dag. Læringsplattformen It's learning blir benyttet aktivt i undervisningen og mellom samlingene. Undervisningsdatoer for Lederskap og mestring Undervisningsdatoene er under planlegging. Oppstart: September. Eksamensperiode er under planlegging. Undervisningsplan er under planlegging. Undervisningsdatoer for Økonomisk styring Undervisningsdatoene er under planlegging. Oppstart: Desember. Eksamensperiode er under planlegging. Undervisningsplan er under planlegging. Undervisningsdatoer for Strategi Undervisningsdatoene er under planlegging. Oppstart: Mars. Eksamensperiode er under planlegging. Undervisningsplan er under planlegging. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 25 000 kr
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interfac... [+]
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interface between companies' own control of its operations with "self-regulation" and compliance with regulatory regimes and external control. The concepts of Risk Governance and risk regimes are put into a historical context with emphasis on the development of modern principles of safety management "risk-based supervision and control". Part of the analysis will be on legal issues, the use of legal standards and industrial and technical standards. Emphasis is placed on understanding the general principles Risk Governance and the interaction and communication between governmental agents, industries and enterprises, research communities and expert as various actors well as actors in the Civil Society. An important part of the course will be using cases and experiences from different industries. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset skal gi deltakerne kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. [+]
Innhold Kurset legger vekt på hvordan profesjonelle organisasasjoner i private og offentlig sektor skaper og tilegner seg verdi gjennom bruk av eksterne ressurser i et samarbeid med leverandører. Det passer godt sammen med Strategisk markedsføring, og gir disse en grundig innføring i muligheter og utfordringer i en B-2-B kontekst. Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om: - Alternative ressurs- og produksjonsmodeller (marked eller intern organisering) - Ulike kontraktstyper (klassisk, neoklassisk, relasjonell) - Kontrakts prosesser fra forespørsel til kontrakt - Kontrakts relasjoner - Relasjonen som strategisk ressurs Arbeidsformer Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger à to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig og i grupper med oppgaver og cases, gjerne i tilknytning til egen organisasjon. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger.  Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats. Vurdering/eksamen For å avlegge eksamen må to skriftlige innleveringer med presentasjon, i grupper, være bestått. Eksamen: Hjemmeeksamen med varighet 7 dager og gis karakter A - F, hvor "F" er stryk. Dato oppgis senere. Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 4 dager 20 000 kr
Kurset behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. [+]
Kurset behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. Kurset setter tilsyn som utøvelse av statlig kontroll inn i en historisk sammenheng med hovedvekt på utviklingen av moderne tilsynsordninger som ”risikobasert tilsyn” og ”internkontroll”. Videre behandles rettslige tema ved tilsynsvirksomhet som forvaltningsrett, rettssikkerhet, påtalemyndighet og bruk av rettslige standarder. Det legges vekt på å forstå overordnede prinsipper for regulering, styring og kontroll med risiko og samspillet mellom myndigheter, virksomheter, ekspertmiljø og ulike aktører innen det sivile samfunn. En viktig del av kurset vil være å anvende eksempler og erfaringer fra flere tilsynsetater [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Bærum 2 dager 8 000 kr
Vårt Lean Grønt belte-kurs bygger på Lean gult belte eller dokumentert tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Deltakeren skal beherske emner innen kompetanseområdene i... [+]
De fem kunnskapstrinnene i vår kompetansemodell er: Kvalitet Verdiflyt Teaming – å bygge det vinnende arbeidslaget Kontinuerlig forbedring Lean Ledelse av daglig drift Metoder og verktøy Arbeid på e-læringsplattform med selvstudier og oppgaveløsning, webinarer (”omvendt klasserom”), samlinger og praktisk oppgavearbeid på egen arbeidsplass. Læreplattformen gir tilgang til maler som A3-mal, mal for verdistrømskart, mal for vi-plan og jeg-plan, eksempelmateriell og Leanspeil analyseverktøy. Studiemateriell på plattformen: Nanolæringsmoduler Innføringsvideoer Læreeksempler Maler og verktøy Etter å ha gjennomført og bestått  sertifiseringen, skal deltakeren kunne lede interne forbedringsprosjekter, foreta selvstendige vurderinger av forbedringsbehov og muligheter, utarbeide forslag til planer for kontinuerlig forbedring i egen avdeling. Hun skal kunne benytte verktøy som spesifisert for Gult belte, og i tillegg forstå og benytte selvstendig: Verdistrømsanalyse med identifisering av flaskehalser og stopp, forbedrings-A3, Problemløsnings-A3, personlig A3 med Jeg-plan og Vi-plan. Arbeid i samlinger: Gruppearbeid og arbeid med konkrete problemløsningsøvelser. Hovedinnhold i samlingene vil være interaktive øvelser og dialog med veileder, i mindre grad en til mange forelesninger. Praktiske øvelser på egen arbeidsplass: Deltakerne anvender Leanspeil og verdistrømskart til å kartlegge nåsituasjon og mulige forbedringsbehov på egen arbeidsplass og i egen virksomhet. Samlinger 2 samlinger á 1 dag, totalt 16 timer Mellom samlinger Delta i 1 webinar, gjennomgå 1 Nanolæringsmodul med introduksjon og praktisk øvelse. Innleveringsoppgave:  Å utarbeide et verdistrømskart med forslag til konkrete forbedringstiltak i egen enhet eller for større deler av organisasjonen. Sertifiseringsprøve: Nettbasert test av 1 times varighet. Deltakeren besvarer spørsmål ved å skrive inn svar i oppgaveskjema. Individuell prøve. Innlevering av verdistrømskart og personlig A3 Innleveringsoppgave og eksamen sensureres av 2 sensorer. Ved bestått eksamen oppnås Lean grønt belte. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 12 dager 38 kr
Kurset består av to deler; del 1 Filosofi og del 2 Serviceledelse; For ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer s... [+]
Kurset består av to deler; del 1 Filosofi og del 2 Serviceledelse; For ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer som er relevante for ledelse og verdispørsmål, osv. Arbeid med filosofiske tema kan bidra til avklaring omkring egne verdier og væremåte. Videre er det viktig å være kjent med de sosiale prosessene som ledelsesutøvelse inngår i, hvordan slike prosesser påvirkes, men også hvilke muligheter og begrensninger de gir i samspill med eksterne krefter. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Mange virksomheter og organisasjoner har funnet at de modeller og verktøy som har stått til deres rådighet når det gjelder planlegging av fremtiden, ikke har strukket... [+]
Innhold Dette kurset tar for seg hvordan man systematisk kan skape og håndtere informasjon om fremtiden, ved å bruke teori, metoder og teknikker innenfor feltet «fremsynsstudier». Sentralt i kurset står teorier, modeller, metoder og verktøy som kan anvendes når det skal gjøres fremsynsprosjekter. Særlig vekt vil legges på praktiske teori- og metodeøvelser knyttet til caserelaterte «fremsynsverksteder» (Future’s Workshop). Kursets innhold og undervisning er både forsknings- og praksisbasert og er et resultat av erfaringer fra flere europeiske kunnskapsnettverk. Læringsutbytte Etter endt emne skal studentene - Ha kjennskap til ulike teorier og begreper om fremsynsstudier og -ledelse - Kunne definere usikkerhet, tvetydighet og kompleksitet, svake signaler - Kunne skille hva som er (frem)tid og hva er kunnskap om fremtiden - Ha forståelse for ekspertise og taus kunnskap - Ha kjennskap til teoretisk og metodisk kunnskap om hvilke fremsynsstrategier som kan benyttes for ulike behov og hvilke eksterne og interne omstillinger som bør påregnes - Ha kjennskap til hvilke ledelsesmodeller som kan brukes for å gjennomføre planlagte endringer - Ha kjennskap til fremsynsstudienes metodiske mangfold, tilgjengelige og anvendelige metoder og verktøy samt fremsyn som scenariobygging Undervisningssted Universitetet i Stavanger Undervisningsdatoer Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager.Undervisningstiden er kl 08:30 - 15:30 Arbeidsform og organisering Kurset veksler mellom forelesninger og utdelte arbeidsoppgaver, i alt 42 timer undervisning. Undervisningsspråket er norsk. Oppgaveløsningene gjøres i grupper og gjennomgås i plenum. Oppgavetekst og støtteark blir delt ut på forelesningene. Prosjektarbeid gjøres mellom samlingene.                                                            Læringsplattformen it's learning blir benyttet aktivt i undervisningen. Vurdering/eksamen Kurset godkjennes gjennom en skriftlig hjemmeeksamen (10 studiepoeng) hvor besvarelsen gis bokstavkarakterer (A-F). [-]
Les mer
Brev eller nettbasert 13 500 kr
Selvsendige nettstudier etter Blended Learning modell med e-læriongsstøtte og veiledning via nettportal. Undervisningsspråk: Engelsk. Lean Six Sigma Black Belt sertifi... [+]
NEVU tilbyr nå sertifiseringsprogram for Lean Six Sigma beltesertifisering fra Lean Six Sigma yellow belt til Lean Six Sigma Black Belt sertifisering nivå. Nevu jobber i samarbeid med Acuity Institute. Alle programmene kan gjennomføres som selvstudier med e-læringsstøtte. I samarbeid med vår partner Acuity Institute i Colorado, USA tilbyr vi nå mulighet for å gjennomføre Lean Six Sigma sertifisering som e-læring.  Du velger selv undervisning og sertifisering fra Yellow Belt til Master Black Belt nivå. Vi leverer alle våre læreressurser av verdensklasse standard via vår nettbaserte læreportal. Når du har registrert deg på studiet, har du tilgang til ressursene i inntil 12 måneder, og kan ta eksamen på ønsket nivå direkte i portalen. Pris fra kr 2190,-. (Introduksjonskurs) Klikk på lenken for å se detaljer om de enkelte studieprogrammene, priser og påmelding.           [-]
Les mer
Bærum 2 dager 7 900 kr
31 May
Lær hvordan du kan anvende Lean og kontinuerlig forbedring for å forbedre din bedrifts kritiske prosesser ved bruk av ICCM-metodikken: Identified, Controlled, Capable a... [+]
Å identifisere og kontrollere kritiske prosesser er en nøkkel til å sikre konkurransedyktighet. Nøkkelord er stabilitet og flyt. Første steg er å gjøre seg kjent med de kritiske prosessene i bedriften og å øke forståelsen av hvordan organisasjonen kan påvirke prosessene.   I dette kurset over to dager får du en grundig heving av kompetansen din og lærer hvordan du kan jobbe effektivt for å forbedre din bedrifts kritiske prosesser, ved bruk av ICCM-metodikken: Identified, Controlled, Capable and Maintained.   Læringsinnhold Kritiske prosesser som kjernen i forbedringsarbeidet. Læreprosessen er delt opp i tre steg: 1. Å identifisere og forstå våre mest kritiske prosesser Definere business case og etablere team Kartlegge prosessflyt Metoder og verktøy for å beskrive prosessflyt Fokusdiagrammer 2. Å få kontroll over de kritiske prosessene Analyse med FMEA (Failiure Mode Effect Analysis) Analyse av variasjoner Plan for prosesskontroll 3. Å sikre prosesskontroll over tid gjennom Å etablere system for avvikshåndtering som sikrer at vi iverksetter korrigerende tiltak før et problem oppstår Å finne rotårsaken til faktiske og potensielle avvik Å standardisere arbeid Å etablere systematisk prosessrevisjon Arbeidsform: Forelesninger og veiledet gruppearbeid etter IGP-prinsippet (Individ – Gruppe – Plenum) Gjennom case-øvelser vil deltagerne få erfaring med utvalgte verktøy og lage utkast til en plan for implementasjon i eget område. Læringsmål: Kurset skal gi deg vesentlig økt forståelse av kritiske prosesser, hvordan du identifiserer dem og følger dem opp for å oppnå bedriftens mål. Du får god oversikt over verktøy og metoder som finnes. Alle deltakere får kursbevis. Etter kurset kan du gjennomføre en frivillig nettbasert test som gir deg umiddelbar tilbakemelding om hva du har oppfattet og hvor du eventuelt har kunnskapshull.   Veiledere:         Stian Henriksen                Jostein Moe [-]
Les mer