Kurs i ledelse

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Risikostyring

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 5 dager 20 000 kr
Hvordan kan vi styre risikoen og håndtere usikkerheten på en fornuftig måte. Les mer

Lederutvikling

Bedriftsintern 1 dag 0 kr
Lederutvikling er kontinuerlig og gjelder ikke bare de i formelle posisjoner. Dette tilbudet handler om å bygge en kultur for lederskap i hele virksomheten. Les mer

Risk governance and Communication

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 25 000 kr
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interfac... Les mer

Ledelse varehandel

Nettbasert kurs 1 år 20 300 kr
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt i en handelsbedrift. Utdanningen passer for deg som jobber i en lederstilling i da... Les mer

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)

Nettstudier 14 800 kr
LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse og ... Les mer

Lederutviklingskurs

3 måneder 23 000 kr
Når det svikter i en bedrift har det nesten alltid bakgrunn i at de som har lederansvaret ikke er gode nok. Topplederen er den viktigste medarbeider i denne sammenheng, ... Les mer

Master in Technology and Operations Management

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 200 000 kr
Experience-based Master degree in Technology and Operations Management (MTOM) allows an effective co... Les mer

Endringsledelse/Organizational Change Leadership/

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
The purpose of this module is to facilitate at challenging learning environment which will support the development of a critical understanding of organizational change le... Les mer

Risikostyring og rettslig regulering

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 4 dager 20 000 kr
Kurset behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. Les mer

Arbeidslederskolen

Nettbasert kurs 1 år 25 300 kr
Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er ... Les mer

Supply Chain and Lean Management

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 1 semester 25 000 kr
Course is divided in four phases: Phase one is a rapid introduction to - and an overview of basis is... Les mer

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 160 000 kr
Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse 90 stp. Les mer

Relasjonsbygging og økonomisk styring 20 sp

Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 12 dager 38 kr
Kurset består av to deler; del 1 Servicearenaen - kunder, kollegaer og kommunikasjon, og del 2 Serviceleveransesystemet - økonomisystemet. God service og riktig tilpass... Les mer

Kontrakt og leverandørrelasjoner

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset skal gi deltakerne kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Les mer

Executive MBA

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 0 kr
Universitetet i Stavanger tilbyr en Executive MBA på 90 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. Mastergraden består av... Les mer