Alle kategorier
Du har valgt: Helse- og sosialfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Helse- og sosialfag

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 1 semester 12 000 kr
29 Aug
Barne- og ungdomsarbeider 1sem [+]
Barne- og ungdomsarbeider består av undervisning i programfagene for Helse- og oppvekstfag vg1 første semester i tillegg til Barne- og ungdomsarbeider vg2 andre semester. Programfagene for vg1 og for vg2 er: Helsefremmende arbeid – Kommunikasjon og samhandling – Yrkesutøvelse. Undervisning i teoridelen som inngår i fagprøven. For de som allerede har Helse- og oppvekstfag vg1: Andre semester - Barne- og ungdomsarbeider vg2, programfagene undervisning våren  2017:  start 11.01.17 – slutt 26.04.17 onsdager kl. 17.00 – 20.30 Kursavgift kr. 12.000,- kan deles i 4 månedlige avdrag, kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.   For de som ikke har Helse- og oppvekstfag vg1: se Barne- og ungdomsarbeider 2sem Første semester -  Helse- og oppvekstfag vg1, programfagene undervisning våren 2017: start 10.01.17 – slutt 27.04.17 tirsdager og torsdager kl. 17.00 – 20.30 Andre semester - Barne- og ungdomsarbeider vg2, programfagene undervisning høsten  2017:  start 29.08.17 – slutt 28.11.17 tirsdager kl. 17.00 – 20.30 I tillegg til kveldsundervisning får deltakerne tildelt forelesninger på alle tema som inngår i kurset og dette kan benyttes til enhver tid. Kursavgift: kr. 12.000,- pr. semester kan deles i 4 månedlige avdrag pr. semester med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag. Fellesinformasjon: Sted:          Oslo Lånekassen:  Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen Eksamen:     Teoretisk del av fagprøven. Privatisteksamen etter gjeldende regler.  Første påmeldingsfrist for våren 2017 er 15.12.2016.  Andre påmeldingsfrist for våren 2017 er 01.01.2017 om det er ledige plasser.   Påmelding gjøres elektronisk på hjemmesiden eller ved å ringe tlf. 91358038. Skriv i merknadsfeltet om du skal ha både vg1 og vg2 eller om du skal ha bare vg2.   Eksamensform  Kurset er eksamensforberedende og fører frem til fagbrev. Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding til privatisteksamen er elektronisk: www.privatistweb.no   Fagprøven som praksiskandidat: Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.  Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.  For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.   Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger): Har du allmennfagene/fellesfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve. Om du ønsker ytterligere informasjon kurset eller om du har spørsmål om regelverk og eksamen - ring 91358038. [-]
Les mer
Bergen 108 timer 21 kr
19 Sep
Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk. De som har dokumentert kunnskap, foretrekkes framfor ufaglærte til de best betalte og mest interessante jobbene. [+]
Kurset dekker teorien til fagprøven i helsearbeiderfaget. Programfag Helsefremmende fag Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse GjennomføringOpplæringen er på videregående skoles nivå, og er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års variert praksis i faget samt bestått eksamen i teori til fagprøven. Kurset går over 2 semestre med undervisning én dag i uken.  EksamenEksamen avlegges som privatist hos Hordaland Fylkeskommune juni 2017. Bestått eksamen dekker teorikravet til fagprøven. Veien til fagbrev: Teorikurs hos AOF Hordaland/ Sogn og fjordane. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftelig skoleeksamen Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret.  Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Du må ta en praktisk prøve.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.    FinansieringLO organiserte kan søke stipend. Klikk: LOs Utdanningsfond, Fagforbundet Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. [-]
Les mer
Oslo 2 semester 34 000 kr
09 Sep
Om du ønsker å utdanne deg til EFT-terapeut, vil EFT Norge sin terapeututdanning gi deg et godt grunnlag for å gi dine klienter en faglig forsvarlig behandling. [+]
Frode Steinset har arrangert EFT terapeututdanning siden 2003 og er trolig Norges mest erfarne EFT-instruktør. Frode har en omfattende pedagogisk utdanning og erfaring, og han er kjent for både underholdende og engasjerende undervisning. EFT Norge den utdanningsinstitusjonen som har lengst erfaring med å utdanne EFT-terapeuter. Vår erfaring er din trygghet! Utdanningen gir en solid, praktisk og teoretisk opplæring i EFT. Gjennom en veksling mellom teoretisk og praktisk undervisning med egen praksis der en må skrive praksisrapporter som det gis veiledning på, utvikles studentene faglige og terapeutiske kompetanse slik at de på en trygg og god måte kan hjelpe klienter på egenhånd. Her er en tilbakemelding fra en av våre studenter: "Jeg kan på det varmeste anbefale EFT-terapeut-utdanningen gjennomEFT-Norge.Som student 2015/2016 er jeg svært takknemlig for den tryggheten innen EFT som opplæringen har gitt meg dette skoleåret. Frode Steinset gir med sin egen grundige faglige forankring i faget EFT,brede bakgrunn fra egen praksis, og dyktighet som lærer og veileder et solid fundament for utøvelse i egen praksis som EFT- terapeut." Vennlig hilsen sykepleier An-Magritt Riise Hva er EFT EFT (Emotional Freedom Techniques) er et universelt healing-redskap som kan gi imponerende resultater for fysiske og følelsesmessige problemer, samt problemer med å yte ditt beste. EFT er basert på at uansett hvilken del av livet ditt som må forbedres, kommer ofte uløste, emosjonelle problemer i veien. Dette gjelder også fysiske problemer, kroniske smerter eller diagnostiserte forhold. De aller fleste har erfaringer med at emosjonelt stress kan gi fysiske spenninger og sykdom. Emosjonelt stress kan også hindre kroppens naturlige evner til å helbredede seg selv. EFT er dokumentert gjennom en rekke vitenskaplige studier, og det har også blitt utgitt flere fagfellevurderte publikasjoner. På det offisielle, amerikanske U.S. National Library of Medicine vil du forskningsresultater som viser at EFT har god effekt på bl.a: Post-traumatisk stresslidelse Depresjoner Angst hos ungdom Angst hos voksne Usunne spisevaner Behandling av fobier Se: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=eft+emotional+freedom+techniques   Innhold i utdanningen: Undervisning tilsvarende 72 undervisningstimer fordelt på 6 weekend-samlinger over et skoleår.Praksis bestående av 60 dokumenterte behandlinger. Minst 20 av behandlingene må være dokumentert med behandlingsrapporter. Resten av behandlingene dokumenteres ved dato for behandling og en kort beskrivelse av tema for behandlingen. Arbeid med praksis er regnet til ca. 120 timer.Hver student må selv motta minst 5 EFT-behandlinger à 1 time av en terapeut godkjent av EFT Norge. Behandlingene kan foregå via Skype, telefon Face-time el.l.Litteratur- og nettstudium regnes til minst 100 timer.   Utdanningen avsluttes med hjemmeeksamen. [-]
Les mer
Oslo 2 800 kr
13 May
Lær å teste med kinesiologi. Hvor i kroppen sitter problemet og hva kan jeg gjøre med det. Vi lokaliserer kilden til problemet, avstresser, finner punkter og afimasjon... [+]
https://www.facebook.com/events/234574660340414/ Kinesiologi er en avbalanseringsteknikk hvor vi bruker en indikator muskel for avlesning JA/NEI. Bygger på gammel kinesisk kunnskap om de 5-elementers teori, tilsatt moderne psykologi. Her jobber vi med det strukturelle, genetisk/ernærings, psykiske og elektriske system (nerver). Gjennomføres over 3 helger, fredag ettermiddag til søndag. Da faglærer er internasjonalt godkjent instruktør i TFH (Touch For Health) vil du også få en internasjonalt godkjent diplom etter endt gjennomføring, men det krever at du deltar på samtlige av de 3 helgene. Den første helgens fredag er satt av til introduksjon av "Østlig filosofi", dette er en kveld med teori, men nødvendig for å få filosofien som ligger til grunn. Resten av kurset blir en kombinasjon av teori og praksis, med hovedvekt på praksis.   [-]
Les mer
Oslo 6 måneder 55 575 kr
23 Aug
Utdanning til diplomert massør. Velg en utdannelse du kan ta med deg over alt. Passer for alle aldre. Innholdsrikt studie innen massasje, teori og praksis. [+]
Massasje - teori og praksis. fysiologi, bevegelsesapparatets anatomi, avspenning, palpering, sittende massasje samt arbeidsstillinger. samt praksis. Fysiologi, muskelanatomi, biomekanikk, anamnese, palpasjon, muskulering, trenings- og tøyningslære, idrettsskadebehandling triggerpunkt, ergonomi, segmentmassasje, nevrologi, etablering med mer. I utdannelsen inngår 100 timer praksis, hvor 50 timer avlegges på skolen under veiledning og 50 timer eksternt dokumenterte behandlinger.   Utdannelsen til diplomert massør består av ett todelt grunnkurs samt seks fortsettelseskurs.Oppstart i januar og august hvert år.Du er på skolen én sammenhengende uke per måned.   Neste oppstart:23. august 2017 Kursene kan også tas enkeltstående hver for seg i rekkefølgen grunnkurs - fortsettelse 1-6. [-]
Les mer
Trondheim 5 000 kr
18 May
Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs... [+]
Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen og godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer. Kurset tilbys som etterutdanning, uten studiepoeng og formell eksamen.Kurset gjennomføres over to dager ved Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Kurset har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samarbeidstrening og kommunikasjon. Kurset gjennomføres i henhold til rammeplanen som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Kursinnhold: ABCDE-undersøkelsen Venepunksjon, intraossøs nål. Pleurapunksjon Luftveishåndtering Hjerte-lunge-redning, bruk av hjertestarter Trombolyse CPAP Praktiske ferdigheter, kasuistikker og simulering Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2020: Kurs i akuttmedisin   Pretest/e-læring må gjennomføres før det praktiske kurset E-læringskurset er gratis og må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs. Ta e-læringen her: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin  Estimert tidsbruk er 6-8 timer.  18. og 19. mai ved Senter for simulering og pasientsikkerhet - NTNU i Gjøvik     [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
31 Aug
Kurset er obligatorisk i videreutdanning/mastergradsfordypning innen spe- og småbarns psykiske hels... [+]
Kurset er obligatorisk i videreutdanning/mastergradsfordypning innen spe- og småbarns psykiske helse og utgjør et viktig grunnlag for emner i ulike intervensjonsmetoder for spe- og småbarnsalderen.Kurset gir en bred innsikt i hvordan relasjoner tidlig i livet kan være bestemmende for utvikling og psykisk helse. Læringsmål Kunnskap Etter fullført kurs skal deltakeren kunne beskrive hvordan relasjoner tidlig i livet kan virke inn på utvikling og psykisk helse ha økt kunnskap om tilknytningens relevans for sosio-emosjonell utvikling og hvordan utrygg tilknytning forsterker andre risikofaktorer ha økt forståelse av kulturelle og etniske forskjeller i foreldres holdninger og praksis i omgang med sped- og småbarn ha økt forståelse av virkninger ulike former for neglisjering, og emosjonell så vel som fysisk mishandling, seksuelle overgrep og incest ha oversikt over hvilke tiltak og intervensjoner som egner seg best på de ulike tjenestenivå for samspillsproblemer Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren kunne se tegn på utrygg tilknytning hos barn kunne identifisere problem i foreldre-barn samspill ha økt ferdigheter i gjennomføring av "den vanskelige foreldresamtalen" Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne bruke transaksjonsmodellen i forståelsen av barn/unge og deres familier ha økte ferdigheter i å vurdere når omsorgen er god nok og når de burde sende bekymringsmelding til barnevernet   Undervisning Forelesninger, gruppearbeid og emneoppgaver. 12 obligatoriske samlingsdager ved RKBU i Trondheim. Obligatoriske skriftlige innleveringer, hjemmeeksamen våren 2018.   Videreutdanning  og masterprogram i barn og unges psykiske helse: Kurset er obligatorisk i videreutdanning innen spe- og småbarns psykiske helse.  Seks samlinger fordelt på høst 2017 og vår 2018. Tre samlinger á to dager høsten 2017. Første samling: 31. august - 1. septemberAndre samling:   5. - 6. oktoberTredje samling: 26. - 27. oktober   Tre samlinger á to dager våren 2018, datoer ikke fastsatt. Alle samlingene er obligatoriske og finner sted i Trondheim. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Bergen 2 år
17 Sep
Utdanningen passer for deg som har interesse for eldreomsorg og ønsker å få den nødvendige kompetansen til å arbeide med eldre og bidra til å legge til rette for en... [+]
Mål for utdanninga: Høg yrkesetisk forståing Gode evner og dugleik i kommunikasjon i samhandling med andre Brei fagleg kompetanse   Søk på www.vigo.no innen 15. april! [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Bergen 2 år
17 Sep
Videreutdanning for personer med fagbrev innen helse- og oppvekstsfag [+]
Etter fullført utdanning kan kompetansen din brukes innan: Kommunal helse- og sosialteneste som til dømes heimebasert omsorg, sjukeheim, bukollektiv og andre institusjonar Grunnskule, barnehage, SFO, vaksenopplæring og vidaregåande skule Rehabiliteringssenter og andre liknande institusjonar Psykisk helsevern og andre spesialisttenester og det statlege pedagogiske støttesystem NAV, og i tillegg vil ein ha kompetanse til å vera personleg koordinator i individuelle planprosessar   Søknad om opptak gjøres på www.vigo.no innen 15. april. [-]
Les mer
Oslo 80 timer 23 500 kr
13 Sep
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du so... [+]
Informasjon Jobber du på sykehjem eller med annet omsorgsarbeid?Da er fagbrev i helsearbeiderfaget det rette for deg!   Om kurset :  Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.    Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.  Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.    Sentrale oppgaver i helsearbeiderfaget Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum   Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak   Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren   Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper   Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk   Journalføring, dokumentasjon og rapportering Gjennomføring Kurset går over to semestre med undervisning en kveld i uken, samt selvstudie.    Voksen målgruppe Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen helse og omsorg  som vil forberede seg til teoretisk eksamen.   Veien til fagbrev:  1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset. 2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no 3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat/ (Merk at i høyremenyen finner du også også oppmeldingsskjema og utregning av praksis)     Ved å fullføre disse trinnene får du fagbrev, og kan kalle deg selv Helsefagarbeider.     Finansiering   Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.   Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.    Få papir på det du kan hos AOF Oslo og Akershus   [-]
Les mer
Hole Øvre Eiker Og 5 andre steder 1000 timer 2 000 kr
18 Oct
10 Dec
26 Dec
gg [+]
The lightsaber, sometimes referred to as a laser sword, was a weapon used by the Jedi and the Sith. Lightsabers consisted of a plasma blade, powered by akyber crystal in Jedi weapons or a Sith crystal in Sith weapons, and emitted from a metallic hilt. It was a weapon that required skill and training, and was greatly enhanced when used in conjunction with the Force. Though also used by the Sith, the lightsaber was synonymous with the Jedi, with some in the galaxybelieving only Jedi used lightsabers. Lightsabers were generally used both for combat and defense. A lightsaber could cut through virtually anything, from enemies to blast doors. The only ways to block the incoming attack of a lightsaber was with an electrostaff or another lightsaber. When used defensively, a skilled user could deflect blasterbolts with a lightsaber, and even reflect the shots back toward the shooter or some other target. Experienced Jedi could even employ their lightsabers to absorb Force lightning. Most practitioners used one, single-bladed lightsaber, though some used double-bladed lightsabers or even multiple lightsabers at once. By approximately thirty years after the death of the Galactic Emperor, Darth Sidious, Kylo Ren wielded a red crossguard lightsaber that extended with two miniature blades.   "This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon for a more civilized age."   Hei [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
04 Sep
Du vil utvikle kunnskaper om audiopedagogisk rådgivningsarbeid lære å anvende observasjon som... [+]
Du vil utvikle kunnskaper om audiopedagogisk rådgivningsarbeid lære å anvende observasjon som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning lære å anvende video i observasjon og egenvurdering utvikle kunnskaper om tester og utredningsverktøy lære å dele spesialpedagogisk kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess Innhold Kurset gir oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid relatert til hørselsvansker. Innholdet organiseres i følgende temaer: • Kartlegging  og utredning i audiopedagogisk arbeid • Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker • Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger   Læringsformer og aktiviteter   Tre obligatoriske samlinger (4 dager x 3)    Praksis 3 uker, inkludert for- og etterarbeid. Praksisen er tredelt: hvorav ca 1 uke ligger i arbeid på samlingene. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Praksis kan fordeles over flere uker. Praksisen skal være knyttet til et førskolebarn, en skoleelev, eller en voksen person med hørselsvansker.    Praksis 1: Observasjonspraksis 1 uke: Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte observasjon og evt. annen kartlegging. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av observasjonen. Etter avsluttet observasjonspraksis leveres praksisrapport: Vurderes som godkjent/Ikke godkjent.    Praksis 2: Rådgivningspraksis 1 uke: Studenten skal gjennomføre rådgivning ut og vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen gjennom videopptak av rådgivningen. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av egen rådgivning.   Læringsmål Kunnskaper Etter fullført kurs skal deltakeren ha tilegnet seg kunnskaper om: sentrale kartleggings- og utredningsverktøy som kan anvendes i forbindelse med hørselsvansker rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger rådgivning som vekstfremmende prosesser Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren kunne bruke resultater fra målrettet observasjon, eventuell annen kartlegging og relevante bakgrunnsopplysninger som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning anvende video i observasjon og egenvurdering planlegge og gjennomføre rådgivningsarbeidet knyttet til audiopedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap mellom rådgiver og rådsøker reflektere kritisk rundt egen kompetanse og rolle i rådgivningsarbeidet kunne dokumentere kunnskapene sine skriftlig Generell kompetanse   Etter fullført kurs skal deltakeren  se rådgivning som en vekstfremmende prosess, hvor endring skjer gjennom partnerskap mellom rådgiver og rådsøker se rådsøker som ressurs i rådgivningen kjenne seg selv og sin rolle som rådgiver Kan inngå i masterprogram Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Kurset arrangeres høsten 2017. Tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim. Første samling:  Uke 36 - 04. - 07. septemberAndre samling:   Uke 42 - 16. - 19. oktoberTredje samling:  Uke 47 - 20. - 23. november [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 1 time 100 kr
10 May
Få en oppgradering av din energi og en sterke beskyttelse som gjør at du kan holde på din personlige energi [+]
  GRATIS WEBINAR BALANSE PÅ ALLE PLAN AuraTransformasjon™ & Den Nye Tidens EnergierKjenner du deg tappet for energi og mangler overskudd ? Blir du mer og mer sensitiv ? Har du barn/ungdommer som er utfordrende eller det er vanskelig å sette grenser overfor ?? Hva er AuraTransformasjon™ & Den Nye Tidens Energier ??Nå har du mulighet til å få høre mer om hva AuraTransformasjon™ er og hva den kan hjelpe deg med. Du får også svar på spørsmålene ovenfor, samt mange flere. Det blir også mulighet til å stille spørsmål underveis i foredraget.Tone Røysland holder dette webinaret, og hun tok sin AuraTransformasjon™ i 2009 og har jobbet som Auraformidler™ siden 2010.Når: Onsdag 10. mai 2017 kl. 20.30 – 21.30Hvor: Hjemme foran PC’en dinForedragsholder: Auraformidler™ Tone RøyslandPåmelding: Send mail til: info@toneroysland.no så vil du få tilsendt en link hvor du logger deg på webinaret. Hjertelig velkommen til et GRATIS webinar om AuraTransformasjon™ & Den Nye Tidens Energier ♥  [-]
Les mer
Oslo 2 semester 24 000 kr
28 Aug
Helsefagarbeider vg1 og vg2 – fører frem til fagbrev [+]
Helsefagarbeider består av undervisning i programfagene for Helse- og oppvekstfag vg1 første semester i tillegg til Helsearbeiderfag vg2 andre semester. Programfagene for vg1 og for vg2 er: Helsefremmende arbeid – Kommunikasjon og samhandling – Yrkesutøvelse. Undervisning i teoridelen som inngår i fagprøven.   1 semester for de som allerede har Helse- og oppvekstfag vg1: Andre semester - Helsearbeiderfag vg2, programfagene undervisning høsten  2017:  start 31.08.17 – slutt 30.11.17 torsdager kl. 17.00 – 20.30   2 semester for de som ikke har Helse- og oppvekstfag vg1: Første semester -  Helse- og oppvekstfag vg1, programfagene undervisning høsten 2017: start 28.08.17 – slutt 29.11.17 mandager og onsdager kl. 17.00 – 20.30   Andre semester - Helsearbeiderfag vg2, programfagene undervisning våren  2018:  start 08.01.2018 – slutt 30.04.18 mandager kl. 17.00 – 20.30   I tillegg til kveldsundervisning får deltakerne tildelt forelesninger på alle tema som inngår i kurset og dette kan benyttes til enhver tid.   Kursavgift: kr. 12.000,- pr. semester kan deles i 4 månedlige avdrag pr. semester med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag. Sted:          Oslo   Lånekassen:  Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen Eksamen:     Teoretisk del av fagprøven. Privatisteksamen etter gjeldende regler.  Første påmeldingsfrist 01.06.2017.  Andre påmeldingsfrist 01.08.2017 om det er ledige plasser.   Vår hjemmeside:         www.kursene.no   Påmelding gjøres elektronisk på hjemmesiden vår.           Eksamensform  Kurset er eksamensforberedende og fører frem til fagbrev. Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding til privatisteksamen er elektronisk: www.privatistweb.no   Fagprøven som praksiskandidat: Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.  Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.  For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.   Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger): Har du allmennfagene/fellesfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve. Om du ønsker ytterligere informasjon kurset eller om du har spørsmål om regelverk og eksamen - ring 91358038.   [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 10 000 kr
Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger [+]
Kurset passer for: -deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1. -deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).   Kursets innhold er: Felles programfag: Helsefremmende arbeid • Kommunikasjon og samhandling • Yrkesutøvelse Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.     Start:              Når du selv ønsker. Omfang:         En innlevering for hvert fag – i alt 3 Pris:               Felles programfag: Kr. 10.000,- ekskl. lærebøker og eksamensavgift (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i                           avdragsgebyr pr. avdrag)   Tidsplan • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. • Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.   Innleveringer • En innlevering for hvert fag – i alt 3. • Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.   Det følger med ulike nettressurser som du kan benytte så mye og så ofte du vil.   Lånekassen Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å få lån omgjort til stipend kreves det at deltaker avlegger privatisteksamen i samtlige fag som utgjør 4 eksamener eller avlegger den teoretiske prøven som inngår i fagprøven.   Eksamensform  Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding elektronisk: www.privatistweb.no Fører frem til fagbrev.   Fagprøven som praksiskandidat: Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.  Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.  For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.   Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger): Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.     Aktuelle arbeidsplasser • Barnehager • Barneparker • Frivillige organisasjoner • Skoler • Skolefritidsordninger • Institusjoner for rusmiddelbrukere • Kommunale etater     Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. [-]
Les mer