Alle kategorier
Du har valgt: Helse- og sosialfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Helse- og sosialfag

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 2 semester 24 000 kr
28 Aug
Helsefagarbeider vg1 og vg2 – fører frem til fagbrev [+]
Helsefagarbeider består av undervisning i programfagene for Helse- og oppvekstfag vg1 første semester i tillegg til Helsearbeiderfag vg2 andre semester. Programfagene for vg1 og for vg2 er: Helsefremmende arbeid – Kommunikasjon og samhandling – Yrkesutøvelse. Undervisning i teoridelen som inngår i fagprøven.   For de som allerede har Helse- og oppvekstfag vg1: se Helsefagarbeider 1sem Andre semester - Helsearbeiderfag vg2, programfagene undervisning våren  2017:  start 09.01.17 – slutt 24.04.17 mandager kl. 17.00 – 20.30 Kursavgift kr. 12.000,- kan deles i 4 månedlige avdrag, kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.   For de som ikke har Helse- og oppvekstfag vg1: Første semester -  Helse- og oppvekstfag vg1, programfagene undervisning våren 2017: start 10.01.17 – slutt 27.04.17 tirsdager og torsdager kl. 17.00 – 20.30 Andre semester - Helsearbeiderfag vg2, programfagene undervisning høsten  2017:  start 31.08.17 – slutt 30.11.17 torsdager kl. 17.00 – 20.30 I tillegg til kveldsundervisning får deltakerne tildelt forelesninger på alle tema som inngår i kurset og dette kan benyttes til enhver tid. Kursavgift: kr. 12.000,- pr. semester kan deles i 4 månedlige avdrag pr. semester med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.   Fellesinformasjon: Sted:          Oslo Lånekassen:  Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen Eksamen:     Teoretisk del av fagprøven. Privatisteksamen etter gjeldende regler.  Første påmeldingsfrist for våren 2017 er 15.12.2016.  Andre påmeldingsfrist for våren 2017 er 01.01.2017 om det er ledige plasser.     Påmelding gjøres elektronisk på hjemmesiden eller ved å ringe tlf. 91358038.   Eksamensform  Kurset er eksamensforberedende og fører frem til fagbrev. Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding til privatisteksamen er elektronisk: www.privatistweb.no   Fagprøven som praksiskandidat: Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.  Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.  For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.   Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger): Har du allmennfagene/fellesfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve. Om du ønsker ytterligere informasjon kurset eller om du har spørsmål om regelverk og eksamen - ring 91358038.   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Bergen 2 år 0 kr
17 Sep
Videreutdanning for personer med fagbrev innen helse- og oppvekstsfag [+]
Etter fullført utdanning kan kompetansen din brukes innan: Kommunal helse- og sosialteneste som til dømes heimebasert omsorg, sjukeheim, bukollektiv og andre institusjonar Grunnskule, barnehage, SFO, vaksenopplæring og vidaregåande skule Rehabiliteringssenter og andre liknande institusjonar Psykisk helsevern og andre spesialisttenester og det statlege pedagogiske støttesystem NAV, og i tillegg vil ein ha kompetanse til å vera personleg koordinator i individuelle planprosessar   Søknad om opptak gjøres på www.vigo.no innen 15. april. [-]
Les mer
Oslo 100 timer 23 500 kr
Trives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen form... [+]
Bli barne- og ungdomsarbeider - en spennende og utfordrende jobb!  VIKTIG! Som medlem i forbund registrer inn denne koden : BUA 2017 i notatfeltet når du registrerer deg, så får du medlempris på kr 18500 på kursavgiften. Ved spørsmål kontakt Hilde Moshølen AOF.   Trives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider det rette valget for deg!   Barn og unges oppvekstvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen. Gode pedagogiske tilbud til barn og unge er en forutsetning for å lykkes med integrering og gode utviklingsmuligheter for alle i et mangfoldig samfunn.   Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er:   •planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge •tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon •anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid •kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status •samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere •grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell   Det er ingen krav til faglige forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har noen års erfaring fra yrket. Kurset skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (hovedfokus). Deltagere som ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i  Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er  Barne- og ungdomsarbeider. Utøvelsen av barne- og ungdomsarbeiderfaget faget krever derimot politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.   Hovedområder innen Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget er:   Helsefremmende arbeid: Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.   Kommunikasjon og samhandling: Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også. Yrkesutøvelse: Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.    Veien til fagbrev:  1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset. 2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no 3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat/          Finansiering   Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.   Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.    [-]
Les mer
Oslo 80 timer 23 500 kr
Om kurset : Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veiled... [+]
Informasjon Jobber du på sykehjem eller med annet omsorgsarbeid?Da er fagbrev i helsearbeiderfaget det rette for deg!   Om kurset :  Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.    Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.  Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.    Sentrale oppgaver i helsearbeiderfaget Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum   Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak   Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren   Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper   Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk   Journalføring, dokumentasjon og rapportering  Gjennomføring Kurset går over to semestre med undervisning en kveld i uken, samt selvstudie.    Voksen målgruppe Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen helse og omsorg  som vil forberede seg til teoretisk eksamen.   Veien til fagbrev:  1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset. 2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no 3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat/ (Merk at i høyremenyen finner du også også oppmeldingsskjema og utregning av praksis)     Ved å fullføre disse trinnene får du fagbrev, og kan kalle deg selv Helsefagarbeider.     Finansiering Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.   Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.    Få papir på det du kan hos AOF Oslo og Akershus   [-]
Les mer
Trondheim 0 kr
05 Sep
NTNU tilbyr videreutdanning for ledere i barnevernet. Foto: alenkasm - yayimages.com ... [+]
NTNU tilbyr videreutdanning for ledere i barnevernet. Foto: alenkasm - yayimages.com Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet. Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.Hele studiet på 30 studiepoeng går over tre semester og har fire hovedtema: Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten Personal- og økonomiledelse; arbeidsmiljø- og personalarbeid, ressurs- og økonomistyring Fagledelse; fag- og utviklingsarbeid Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid Hva lærer du? Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på: Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse. Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet. Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller. Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil  sees ut fra tre hovedperspektiv: Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon. Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team. Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå   Klikk for å lese læringsmål   Undervisningform Studiet er samlingsbasert med ni samlinger à to eller tre dager over tre semester. Du må møte på minst 80 % av samlingene.  Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis.  Undervisningen er kunnskapsbasert, og du får anledning til å forholde deg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.   Studiet går over tre semester med studiestart 5. september 2017.  Samlinger høsten 2017: Første samling: 5. - 7. september 2017. Organisasjonsforståelse, ledelsesformer og lederskap i barnevernet (modul 1) Andre samling: 17. - 19. oktober 2017. Temaledelse, temautvikling og organisasjonskultur i barnevernet (modul 1) Tredje samling: 21. - 23. november 2017. Personalledelse i barnevernet; ressurs og økonomistyring (modul 2) Samlinger våren 2018: Fjerde samling: 9. - 11. januar 2018. Lederkommunikasjon, beslutningsprosesser og konflikthåndtering (modul 2) Femte samling: 20. - 21. mars 2018. Kunnskapsforståelse og utvikling av barnevernet som lærende organisasjon (modul 3) Sjette samling: 29. - 30. mai 2018. Endringsledelse og implementering av barnevernets kvalitetsmål og forsvarlighetskrav (modul 3)  Samlinger høsten 2018: Sjuende samling -  studietur til Stocholm: 11. - 12 september 2018. Strategisk utviklingsarbeid og endringsledelse (modul 4) Åttende samling: 17. - 19. oktober 2018. Gjennomgang av strategiske tema – beslutningsprosesser og skjønnsutøvelse (modul 4) Niende samling: 21. - 23. november 2018. Ledelse av samarbeid på ulike forvaltningsnivå, ledelse i og av nettverk (modul 4) Samlingene varer fra kl. 10.00 -17.00 første dag i hver samling, resterende samlingsdager varer fra kl. 09.00 til kl. 15.45.  [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
31 Aug
Kurset er obligatorisk i videreutdanning/mastergradsfordypning innen spe- og småbarns psykiske hels... [+]
Kurset er obligatorisk i videreutdanning/mastergradsfordypning innen spe- og småbarns psykiske helse og utgjør et viktig grunnlag for emner i ulike intervensjonsmetoder for spe- og småbarnsalderen.Kursinnhold Kurset gir en bred innsikt i hvordan relasjoner tidlig i livet kan være bestemmende for utvikling og psykisk helse. Etter fullført kurs skal studenten ha oppnådd kunnskap innen ulike områder relatert til utvikling og psykisk helse:  Sosio-emosjonell utvikling - kunnskap om tilknytningens relevans for sosio-emosjonell utvikling. Utrygg tilknytning - kunnskap om hvordan utrygg tilknytning forsterker andre risikofaktorer i barnets omgivelser. Beskyttelsesfaktorer - kunnskap om de faktorer ved foreldre-barn samspillet som utgjør en beskyttelse eller risiko for psykiske helseplager hos barnet. Foreldrekunnskaper - kunnskap om hvordan belastninger hos foreldre, som psykiske lidelser, rus og personlighetsforstyrrelser virker inn på deres foreldreferdigheter. Kulturelle og etniske forskjeller - foreldres holdninger og praksis i omgang med sped- og småbarn. Neglisjering, mighandling og overgrep- Forståelse av virkninger ulike former for neglisjering, og emosjonell så vel som fysisk mishandling, seksuelle overgrep og incest. Tiltak og intervensjoner - kunnskap om hva som egner seg best på de ulike tjenestenivå for samspillsproblemer i barnefamilier. «Den vanskelige foreldresamtalen» - Ferdigheter i å kunne fange opp utrygg tilknytning hos barn, identifisere problemer i et foreldre-barn samspill og gjennomføre «den vanskelige foreldresamtalen»   Undervisning Forelesninger, gruppearbeid og emneoppgaver. 12 obligatoriske samlingsdager ved RKBU i Trondheim. Obligatoriske skriftlige innleveringer, hjemmeeksamen våren 2018.   Videreutdanning  og masterprogram i barn og unges psykiske helse: Kurset er obligatorisk i videreutdanning innen spe- og småbarns psykiske helse.  Seks samlinger fordelt på høst 2017 og vår 2018. Tre samlinger á to dager høsten 2017. Første samling: 31. august - 1. septemberAndre samling:   5. - 6. oktoberTredje samling: 26. - 27. oktober   Tre samlinger á to dager våren 2018, datoer ikke fastsatt. Alle samlingene er obligatoriske og finner sted i Trondheim. [-]
Les mer
Oslo 80 timer 23 500 kr
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du so... [+]
Informasjon Jobber du på sykehjem eller med annet omsorgsarbeid?Da er fagbrev i helsearbeiderfaget det rette for deg!   Om kurset :  Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.    Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.  Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.    Sentrale oppgaver i helsearbeiderfaget Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum   Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak   Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren   Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper   Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk   Journalføring, dokumentasjon og rapportering  Gjennomføring Kurset går over to semestre med undervisning en kveld i uken, samt selvstudie.    Voksen målgruppe Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen helse og omsorg  som vil forberede seg til teoretisk eksamen.   Veien til fagbrev:  1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset. 2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no 3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat/ (Merk at i høyremenyen finner du også også oppmeldingsskjema og utregning av praksis)     Ved å fullføre disse trinnene får du fagbrev, og kan kalle deg selv Helsefagarbeider.     Finansiering Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.   Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.    Få papir på det du kan hos AOF Oslo og Akershus   [-]
Les mer
Oslo 80 timer 23 500 kr
13 Sep
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du so... [+]
Informasjon Jobber du på sykehjem eller med annet omsorgsarbeid?Da er fagbrev i helsearbeiderfaget det rette for deg!   Om kurset :  Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.    Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.  Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.    Sentrale oppgaver i helsearbeiderfaget Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum   Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak   Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren   Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper   Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk   Journalføring, dokumentasjon og rapportering Gjennomføring Kurset går over to semestre med undervisning en kveld i uken, samt selvstudie.    Voksen målgruppe Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen helse og omsorg  som vil forberede seg til teoretisk eksamen.   Veien til fagbrev:  1.     Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset. 2.     Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no 3.     Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. 4.     Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat/ (Merk at i høyremenyen finner du også også oppmeldingsskjema og utregning av praksis)     Ved å fullføre disse trinnene får du fagbrev, og kan kalle deg selv Helsefagarbeider.     Finansiering   Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.   Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.    Få papir på det du kan hos AOF Oslo og Akershus   [-]
Les mer
Oslo 120 timer 25 000 kr
Fagbrev for Portør - Nytt fra 2015 Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. [+]
Informasjon Fagbrev for Portør - Nytt fra 2015 Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.   Mål for kurset Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold. Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.   Hovedområdet / Innhold Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse   Emner i hovedområdene     Pasient-, og brukerforløp Identifisering av fysiske og psykiske behov hos pasienten under transport, forflytning og sikring Medisinskfaglig veiledning og instruks fra annet helsepersonell Forebygging av smittespredning og ivaretaking av hygiene i samsvar med gjeldende regelverk Helsefaglige støttefunksjoner Brann og ulykker på arbeidsplassen, forebyggende HMS-tiltak Profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende Kommunikasjon og samhandling med kollegaer og andre profesjoner, verbalt og digitalt for å bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp Etikk, taushetsplikt og personvern Forflytting og transportering av pasient på en profesjonell og omsorgsfull måte. Transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer HMS, førstehjelp og rutiner for varsling Brannvern og smittevern Tiltak overfor aggressive og truende personer i samarbeid med annet helsepersonell Faglig veiledning   Gjennomføring Kurset går over 2 semestre, med undervisning 1 kveld i uken.   Målgruppe Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist. Opplæringen i portørfaget bygger på læreplanen for Vg2 ambulansefaget, Vg2 helsearbeiderfaget og VG2 helseservicefaget. Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene.   Veien til fagbrev: Teorikurs hos AOF Oslo/Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig skoleeksamen. Eksamen avlegges som privatist på videregående skole og avvikles 2 ganger årlig i begynnelsen av juni og desember. Du må ha fem år med variert og godkjent praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Etter bestått eksamen og godkjent praksis kan du melde deg opp til fagprøven.   Finansiering Fagorganiserte kan søke stipend. Ta kontakt med AOF eller din fagforening. Vi hjelper gjerne til med søknaden! [-]
Les mer
Oslo 3 dager 4 250 kr
31 May
Lær en kombinasjon av muskelmassasje og myk healing som er dypt avslappende og gir ro og balanse. [+]
Healingmassasje er en kombinasjon av muskelmassasje og myk healing, som er dypt avslappende og skaper ro og balanse i både kropp og sjel.    Hans Axelson, grunnlegger av Axelsons, har i mer enn 20 år, ofte kombinert sine behandlinger i klassisk massasje med healing, først og fremst ved rygg- og nakkebehandlinger men også ved behandling av ansikt, skuldre og mage. "Jeg benytter meg av Healingmassasje for å oppnå større dyp i massasjen og for å aktivere kroppens energier, forteller Hans Axelson og legger til at nettopp kombinasjonen av healing og massasje, løser opp både muskulære og emosjonelle spenninger". Healingmassasjen gjenoppretter balansen i kroppens energiflyt og kroppen frigjøres fra stress og får tilbake sin energi. Det fører til et forbedret immunforsvar og styrker kroppens evne til selvleging samtidig som klienten kan oppleve en forløsende effekt emosjonelt.   Hvordan gjøres dette? "En behandling i Healingmassasje starter med at man benytter utvalgte, rolige massasjegrep først og fremst på musklene. Deretter går behandlingen over i rolig healing på de muskler som er mest spente og man blir i posisjonen i 5 – 15 minutter. I denne posisjonen opplever terapeuten dype pulsasjoner og følger disse med sine hender, uten noen form for bevegelse og klienten vil komme inn i en dyp avslapping".   Selv personer som normalt har vanskelig for å slappe av, kan oppleve dyp avslapping meget raskt og selv korte behandlinger på 15-20 minutter kan gi gode resultater.   Hva kan man behandle med Healingmassasje? "Healingmassasje fungerer meget bra ved stress, muskelspenninger og muskelsmerter, nakke- og ryggproblemer, stiv brystkasse og pusteproblemer".   Hvem har behov for Healingmassasje? "Healingmassasje passer utmerket som behandlingsmetode ved nakke- og ryggproblemer, for stressede personer som trenger ro i kropp og tanker og for de som føler seg ille til mote eller gjennomgår personlige kriser.   Healingmassasjen gir en umiddelbar effekt og en skjønn følelse av velvære. Takket være muligheten for korte behandlingstider kan en terapeut ha tid til å behandle flere klienter".   Kursfakta Kurssted: Oslo (Akersgt. 28, inngang 2, Egerbygget) Kurset arrangeres i Oslo og Stockholm   Omfatter: 3 dager   Litteratur: Inkludert   Kursbevis: Kursbevis mottas etter fullført og godkjent kurs. [-]
Les mer
Oslo 8 måneder 21 000 kr
22 Apr
Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamenen i barne- og ungdomsarbeiderfaget for praksiskandidater. Passer for deg med noen års arbeidserfaring med barn og unge. [+]
Har du arbeidserfaring med barn og unge?Ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget - få mer trygghet og høyere lønn! Fagbrevkurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Helsfyr i OsloHelgesamlinger - oppstart over påske, eksamen i desember   Hvorfor fagbrev? - Fagbrevet bekrefter det du kan Fagbrev viser arbeidsgivere at du har evnen til å lære og utvikle deg. Du kan tilby arbeidsgiver oppdatert kunnskap om barns utvikling, kosthold og helse, og dermed få mer ansvar i jobben. Fagbrev gir deg høyere lønn Med fagbrev blir du lønnet som fagarbeider.Garantilønnen er høyere, og du stiger også mer i lønn per år med ansiennitet. Fagbrev gir faglig tyngde Janne Ågotnes tok fagbrevet i 2015: - Det å bli fagarbeider er med på å gi oss en større faglig tyngde. Det høres litt bedre ut å være fagarbeider enn assistent. Det er også fint å ha dokumentasjon på hva vi faktisk kan, sier hun. Du kan ta fagbrev som privatist Som privatist slipper du å ta alle fagene på videregående for å få fagbrev. Fem års erfaring i faget blir godkjent som realkompetanse. I tillegg må du bestå en teoretisk og en praktisk prøve.   Utfordringen er å forberede seg til den teoretiske eksamenen. - Det hjelper dette kurset deg med!  Meld deg på: Kurs i teorien til renholdsoperatørfagetbarne- og ungdomsarbeiderfaget På kurset lærer du alt du kan bli prøvet i på eksamen,du lærer effektive måter å lære på ogdu lærer å skrive en god eksamensoppgave. Både faglærer og norsklærer To faglærere vil stå for opplæringen i læringsmålene til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Begge har lang erfaring fra barnehage, ungdomsskole, videregående og ungdomsarbeid. Begge har pedagogisk utdanning og erfaring. En er også sensor i fagets praktiske prøve.I tillegg vil det være noen timer med norsklærer på kurset. Norsklæreren underviser i det å lese for å lære og ulike lesestrategier og notatteknikker man kan bruke.I tillegg lærer norsklæreren deg hvordan du disponerer skrivingen din, og hvilke prosesser som inngår i det å skrive en fagoppgave, nemlig planlegge, produsere og revidere.Å skrive en fagoppgave kan være en ny øvelse for mange - særlig det å drøfte. Kurset lar seg kombinere med full jobb Kurset går i helger, 6 timer lørdag og 6 timer søndag. Som oftest fra kl. 9-15, noen ganger fra kl. 10-16. Første samling er 22. og 23. april. Deretter 6. og 7. mai og 10. og 11. juni. Eksamen er i desember.   Oppstart over påske   Fri i påskeferien og sommerferien. Eksamen i desember. Pris: Kr 21 000,- Finansieringsmuligheter: Stipend fra Delta: Inntil kr. 15 000,- Stipend fra Fagforbundet: halvparten av kursavgiften inntil kr. 12 000,- Stipend fra NTL: Ulike muligheter, kontakt NTL for mer info. Kanskje har arbeidsgiver mulighet til å støtte utdanningen? NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til slik utdanning. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
04 Sep
Du vil utvikle kunnskaper om audiopedagogisk rådgivningsarbeid lære å anvende observasjon som... [+]
Du vil utvikle kunnskaper om audiopedagogisk rådgivningsarbeid lære å anvende observasjon som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning lære å anvende video i observasjon og egenvurdering utvikle kunnskaper om tester og utredningsverktøy lære å dele spesialpedagogisk kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess Innhold Kurset gir oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid relatert til hørselsvansker. Innholdet organiseres i følgende temaer: • Kartlegging  og utredning i audiopedagogisk arbeid • Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker • Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger   Læringsformer og aktiviteter   Tre obligatoriske samlinger (4 dager x 3)    Praksis 3 uker, inkludert for- og etterabeid. Prakisen er tredelt: hvorav ca 1 uke ligger i arbeid på samlingene. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Praksis kan fordeles over flere uker. Praksisen skal være knyttet til et førskolebarn, en skoleelev, eller en voksen person med hørselsvansker.    Praksis 1: Observasjonspraksis 1 uke: Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte observasjon og evt. annen kartlegging. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av observasjonen. Etter avsluttet observasjonspraksis leveres praksisrapport: Vurderes som godkjent/Ikke godkjent.    Praksis 2: Rådgivningspraksis 1 uke: Studenten skal gjennomføre rådgivning ut og vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen gjennom videopptak av rådgivningen. Individuell veiledning underveis blir gitt på bakgrunn av innsendte videoopptak og studentens notater fra analyse av egen rådgivning.   Læringsmål Kunnskaper Etter fullført kurs skal deltakeren ha tilegnet seg kunnskaper om: sentrale kartleggings- og utredningsverktøy som kan anvendes i forbindelse med hørselsvansker rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger rådgivning som vekstfremmende prosesser Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren kunne bruke resultater fra målrettet observasjon, eventuell annen kartleggeing og relevante bakgrunnsopplysninger som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning anvende video i observasjon og egenvurdering planlegge og gjennomføre rådgivningsarbeidet knyttet til audiopedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap mellom rådgiver og rådsøker reflektere kritisk rundt egen kompetanse og rolle i rådgivningsarbeidet kunne dokumentere kunnskapene sine skriftlig Generell kompetanse   Etter fullført kurs skal deltakeren  se rådgivning som en vekstfremmende prosess, hvor endring skjer gjennom partnerskap mellom rådgiver og rådsøker se rådsøker som ressurs i rådgivningen kjenne seg selv og sin rolle som rådgiver Kan inngå i masterprogram Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Kurset arrangeres høsten 2017. Tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim. Første samling:  Uke 36 - 04. - 07. septemberAndre samling:   Uke 42 - 16. - 19. oktoberTredje samling:  Uke 47 - 20. - 23. november [-]
Les mer
Oslo 1 semester 12 000 kr
29 Aug
Barne- og ungdomsarbeider 1sem [+]
Barne- og ungdomsarbeider består av undervisning i programfagene for Helse- og oppvekstfag vg1 første semester i tillegg til Barne- og ungdomsarbeider vg2 andre semester. Programfagene for vg1 og for vg2 er: Helsefremmende arbeid – Kommunikasjon og samhandling – Yrkesutøvelse. Undervisning i teoridelen som inngår i fagprøven. For de som allerede har Helse- og oppvekstfag vg1: Andre semester - Barne- og ungdomsarbeider vg2, programfagene undervisning våren  2017:  start 11.01.17 – slutt 26.04.17 onsdager kl. 17.00 – 20.30 Kursavgift kr. 12.000,- kan deles i 4 månedlige avdrag, kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.   For de som ikke har Helse- og oppvekstfag vg1: se Barne- og ungdomsarbeider 2sem Første semester -  Helse- og oppvekstfag vg1, programfagene undervisning våren 2017: start 10.01.17 – slutt 27.04.17 tirsdager og torsdager kl. 17.00 – 20.30 Andre semester - Barne- og ungdomsarbeider vg2, programfagene undervisning høsten  2017:  start 29.08.17 – slutt 28.11.17 tirsdager kl. 17.00 – 20.30 I tillegg til kveldsundervisning får deltakerne tildelt forelesninger på alle tema som inngår i kurset og dette kan benyttes til enhver tid. Kursavgift: kr. 12.000,- pr. semester kan deles i 4 månedlige avdrag pr. semester med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag. Fellesinformasjon: Sted:          Oslo Lånekassen:  Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen Eksamen:     Teoretisk del av fagprøven. Privatisteksamen etter gjeldende regler.  Første påmeldingsfrist for våren 2017 er 15.12.2016.  Andre påmeldingsfrist for våren 2017 er 01.01.2017 om det er ledige plasser.   Påmelding gjøres elektronisk på hjemmesiden eller ved å ringe tlf. 91358038. Skriv i merknadsfeltet om du skal ha både vg1 og vg2 eller om du skal ha bare vg2.   Eksamensform  Kurset er eksamensforberedende og fører frem til fagbrev. Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding til privatisteksamen er elektronisk: www.privatistweb.no   Fagprøven som praksiskandidat: Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.  Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.  For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.   Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger): Har du allmennfagene/fellesfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve. Om du ønsker ytterligere informasjon kurset eller om du har spørsmål om regelverk og eksamen - ring 91358038. [-]
Les mer
Hele landet 15 timer 5 000 kr
27 Mar
10 Apr
24 Apr
Obligatorisk kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell som også er godkjent som klinisk emnekurs i akuttmedisin for leger som skal ha spesialisering eller re-sertifiseri... [+]
Siden 2007 har et obligatorisk akuttmedisinkurs vært del av den kommunale turnustjenesten for leger, og siden 2012 har det vært krav til at leger som skal spesialiseres eller som skal resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin må ha gjennomført et 15 timers klinisk emnekurs i akuttmedisin. Som en følge av Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin på oppdrag for Helsedirektoratet utarbeidet en felles rammeplan for kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell som beskrevet i forskriftens §8 og §9. Kurset består av et nettbasert forkurs på 6-8 timer samt en oppmøtebasert kurs på 15 timer og det er etablert en overgangsordning som setter en frist til at forskriftens krav skal være oppfylt innen 1. mai 2020. [-]
Les mer
10 000 kr
Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger. [+]
Kurset passer for: deg som skal bli: apotektekniker – helsesekretær - tannhelsesekretær deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1. Kursets innhold er: Felles programfag: Helsefremmende arbeid • Kommunikasjon og samhandling • Yrkesutøvelse

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Felles programfag: Helsefremmende arbeid • Kommunikasjon og samhandling • Yrkesutøvelse

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Start:          Når du selv ønskerOmfang:      En innlevering for hvert fag – i alt 3Pris:            Felles programfag: Kr. 10.000,- ekskl. lærebøker og eksamensavgift                    (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdragTidsplan Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke. Innleveringer En innlevering for hvert fag – i alt 3. Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål. Det følger med ulike nettressurser som du kan benytte så mye og så ofte du vil.Lånekassen  Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å få lån omgjort til stipend kreves det at deltaker avlegger privatisteksamen i samtlige fag som utgjør 4 eksamener.Eksamensform  Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding elektronisk: www.privatistweb.no Fører frem til fagbrev. Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. [-]
Les mer