Annet - Landbruk

Velg Kategori

Fant 7 kurs!

Profesjonsstudium i fiskehelse

Bergen 5 år 0 kr
  Gjennom forskingsbasert undervisning skal du lære om biologien til akvatiske organisma... Les mer

Masterprogram i marinbiologi - Fiskebiologi

Bergen 2 år 0 kr
Målet med programmet er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskebiologi. Les mer

Bioenergi – gardsanlegg og nye næringsmuligheter

Nettbasert kurs 8 timer 1 250 kr
Dette er et kurs for skogeieren som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsingsområde – og til andre som ønsker en innføring i dette fago... Les mer

Naturbruk

Ålesund 2 år 0 kr
Vg1 Naturbruk, blå variant, er for den som er glad i natur og friluftsliv, og som samtidig ønsker ei utdanning knytt til fiske og fangst eller oppdrett av fisk og skall... Les mer

Landbruksøkonomi og leiing

Nettbasert kurs 2 år 18 kr
Studiet rettar seg mot landbruket og andre bygdenæringar. Les mer

Masterprogram i fiskeribiologi og forvalting

Bergen 2 år 0 kr
Målet med programmet er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi, med vekt på korleis utnytting og andre ytre faktorar verkar på dei levande res... Les mer

Naturbruk

Råde 3 år 0 kr
På TOMB vil det være mulig å velge en profil innenfor programfagene: Hest, Friluftsliv eller Landbruk/agronomi Les mer