Oversikt over alle kurs innen MVA - Merverdiavgift

Velg Kategori

Fant 23 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

MVA - uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis

1 dag 3 100 kr
Kurset omhandler to krevende emner innenfor merverdiavgiftens område. Les mer

MVA - Bruk av utenlandske underleverandører

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår reglene for registreringsplikt (MVA) i Norge, herunder aktuelle dommer. Les mer

E-kurs: Fradragsrett for tap på fordringer

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Les mer

MVA for konsern

Oslo 6 995 kr
Lær sikker håndtering av MVA i konsern. 1-dags kurset gir deg praktisk vinkling på kjente problemstillinger&utfordringer med MVA i konsern. Les mer

MVA 2016 – ofte stilte spørsmål og nyheter

1 dag 3 100 kr
Kursets innhold er basert på ulike spørsmål om MVA som rettes til Regnskap Norges fagsupport, og dekker således mange aktuelle områder innen MVA-faget. Les mer

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Oslo 1 dag 4 950 kr
Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom. Store kostnadsbesparelser ved riktig håndtering av mva. og eie... Les mer

MVA - Salg av tjenester til utenlandsk mottaker

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår definisjonen av de ulike tjenestetypene, og redegjør for forståelsen av vilkår for avgiftsfritak. Les mer

E-kurs: Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Les mer

MVA - utleie av næringseiendom

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom,herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. Les mer

MVA bokettersyn – en guide til riktig håndtering

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset går gjennom bokettersyn med fokus på MVA og hvilke rettigheter og plikter den næringsdrivende har. Les mer

E-kurs: Merverdiavgift ved viderefakturering

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering. Les mer

MVA - praktisk anvendt merverdiavgift

1 dag 3 100 kr
Kurset vil gi innblikk i sentrale deler av merverdiavgiftssystemet. Les mer

MVA - omorganisering av virksomhet

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset går gjennom avgiftsmessige konsekvenser ved ulike former for omorganisering, herunder innmatsalg, fusjon/fisjon, salg av AS etc. Les mer

E-kurs: Fradragsrett for inngående mva

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres Les mer

MVA over landegrensene

Nettbasert kurs 1 dag 3 000 kr
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Les mer