Oversikt over alle kurs innen MVA - Merverdiavgift

Velg Kategori

Fant 20 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

MVA – generelle fradragsregler

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset går gjennom reglene om fradragsrett for inngående MVA, herunder hvilke anskaffelser det ikke er fradragsrett for. Les mer

E-kurs: Fradragsrett for tap på fordringer

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Les mer

MVA - utleie av næringseiendom

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom,herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. Les mer

MVA for konsern

Oslo 6 995 kr
Lær sikker håndtering av MVA i konsern. 1-dags kurset gir deg praktisk vinkling på kjente problemstillinger&utfordringer med MVA i konsern. Les mer

MVA - Salg av tjenester til utenlandsk mottaker

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår definisjonen av de ulike tjenestetypene, og redegjør for forståelsen av vilkår for avgiftsfritak. Les mer

E-kurs: Merverdiavgift ved viderefakturering

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering. Les mer

MVA - omorganisering av virksomhet

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset går gjennom avgiftsmessige konsekvenser ved ulike former for omorganisering, herunder innmatsalg, fusjon/fisjon, salg av AS etc. Les mer

Bokføring og avstemming av ny MVA-melding

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen. Kurset omhandler kr... Les mer

E-kurs: Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Les mer

E-kurs: Fradragsrett for inngående mva

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres Les mer

MVA - Bruk av utenlandske underleverandører

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår reglene for registreringsplikt (MVA) i Norge, herunder aktuelle dommer. Les mer

E-kurs - Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Nettbasert kurs 7 timer 1 995 kr
Hvordan oppnår du fradrag for de store kostnadene og hvordan beholder du fradragsretten gjennom både vanlig drift og omorganiseringer? Les mer

Merverdiavgift - hva er nytt fra 1. januar 2017?

Oslo Trondheim Bergen 4 timer 2 900 kr
Sett av en halv dag til å bli oppdatert på de nye mva.-reglene ved innførsel og ny skattemelding som trer i kraft 1. januar 2017. Les mer

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Oslo 1 dag 4 100 kr
Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom. Les mer

Ny MVA-melding - ny hverdag

Nettbasert kurs 1 700 kr
Den nye MVA-meldingen som kommer i 2017 er mer oppdelt enn omsetningsoppgaven vi kjenner i dag, og inneholder en rekke nye poster. Les mer