Oversikt over alle kurs innen MVA - Merverdiavgift

Velg Kategori

Fant 20 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

E-kurs: Fradragsrett for inngående mva

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres Les mer

Merverdiavgift - hva er nytt fra 1. januar 2017?

Trondheim Bergen Oslo 4 timer 2 900 kr
Sett av en halv dag til å bli oppdatert på de nye mva.-reglene ved innførsel og ny skattemelding som trer i kraft 1. januar 2017. Les mer

MVA – generelle fradragsregler

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset går gjennom reglene om fradragsrett for inngående MVA, herunder hvilke anskaffelser det ikke er fradragsrett for. Les mer

E-kurs: Merverdiavgift ved viderefakturering

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering. Les mer

MVA - Salg av tjenester til utenlandsk mottaker

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår definisjonen av de ulike tjenestetypene, og redegjør for forståelsen av vilkår for avgiftsfritak. Les mer

Bokføring og avstemming av ny MVA-melding

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen. Kurset omhandler kr... Les mer

E-kurs - Merverdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017

Nettbasert kurs 4 timer 1 490 kr
Kurset tar for seg Merdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017 Les mer

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Oslo 1 dag 4 100 kr
Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom. Les mer

MVA - omorganisering av virksomhet

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset går gjennom avgiftsmessige konsekvenser ved ulike former for omorganisering, herunder innmatsalg, fusjon/fisjon, salg av AS etc. Les mer

E-kurs: Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Les mer

MVA - Bruk av utenlandske underleverandører

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår reglene for registreringsplikt (MVA) i Norge, herunder aktuelle dommer. Les mer

E-kurs - Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Nettbasert kurs 7 timer 1 995 kr
Hvordan oppnår du fradrag for de store kostnadene og hvordan beholder du fradragsretten gjennom både vanlig drift og omorganiseringer? Les mer

MVA - utleie av næringseiendom

Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom,herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. Les mer

Ny MVA-melding - ny hverdag

Nettbasert kurs 1 700 kr
Den nye MVA-meldingen som kommer i 2017 er mer oppdelt enn omsetningsoppgaven vi kjenner i dag, og inneholder en rekke nye poster. Les mer

E-kurs: Fradragsrett for tap på fordringer

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Les mer