IT-kurs
Systemutvikling
Du har valgt: C#(sharp) programmering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 dager 20 900 kr
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. [+]
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. The .NET Framework offers an incredibly rich and diverse set of APIs that cover all aspects of contemporary development. This course takes a detailed look at the areas of C# and .NET that have particular resonance to developers today, including asynchrony, creating decoupled and adaptable systems, and test-driven development. What you will learn: Asynchronous programming techniques Parallelization and concurrency Debugging multithreaded code Reflection and metadata Using CodeDom and dynamic code Dynamic programming Dependency injection Test-driven development About Andy Olsen - the author of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Asynchronous Programming: Creating tasks; Designing task-based APIs; Continuations; Nested tasks  Managing Tasks: Quick recap of async and await; A closer look at the Task class; Working with TaskCompletionSource; Task scheduling Parallel Programming: Task-based and data-based parallelism; Using the Parallel class; Using PLINQ; TPL DataFlow Debugging Multithreaded Code: Types of bugs; Visual Studio debugging techniques; Going beyond Visual Studio Reflection and Metadata: Metadata storage; Loading assemblies; Examining types using reflection; Creating instances using reflection; Late binding; Assembly metadata; Defining and accessing custom attributes Integrating with Unmanaged Code: The dynamic keyword; Using The Dynamic Language Runtime CodeDom and Dynamic Code: Overview of CodeDom; Compiling code; Using interfaces effectively; Using reflection effectively; Using Reflection Emit; Creating dynamic methods; Working with builder classes Dependency Injection: DI concepts; Tools for implementing DI; Overview of Unity; Resolving dependencies; Designing for DI Test-Driven Development: TDD concepts; Tooling for TDD in .NET; Creating unit tests; Mocking; Coverage; Following a TDD approach to development [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, L... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Grunnleggende objektorientert programmering i for eksempel Java eller C++ Innleveringer: Øvinger: 8 av 11 må være godkjent.  Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 4 timer. Case-beskrivelser etc. legges ut i ItsLearning 24 timer før. (NB! Eksamensform kan bli endret under forutsetning av at ny teknologi gjør det mulig å arrangere eksamen elektronisk.) Ansvarlig: Grethe Sandstrak Eksamensdato: 05.12.13 / 08.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for sentrale begreper innen objektorientering- kan konstruere et objektorientert C#. NET-program ut fra en gitt problemstilling- kan finne fram, sette seg inn i og anvende dokumentasjon om .NET Framework library- kjenner til ulike GUI-komponenter og hvordan de brukes i C#-programmer FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre C#. NET applikasjoner på egen pc- kan anvende klasser fra .NET Framework library- lage C#.NET program* med fordeling av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes* med grafiske brukergrensesnitt* som kommuniserer med en database via SQL* med LINQ, delegater, templates GENERELL KOMPETANSEKandidaten kan:- kommunisere om objektorientert programmering og databaser med relevant begrepsapparat Innhold:NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, LINQ, Templates, Collections.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag C#.NET 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
3 dager 18 900 kr
.NET has evolved quite a lot. From a framework which we could use to build Windows and WebForms, it has evolved into an ecosystem that we can use to build modern, respons... [+]
.NET has evolved quite a lot. From a framework which we could use to build Windows and WebForms, it has evolved into an ecosystem that we can use to build modern, responsive and cloud-ready systems for enterprises. Right at the center is Visual Studio and C#. Visual Studio is the tool that allows us to build all the different types of applications, ranging from web applications to cross-platform mobile applications to cloud-based applications. C# is the language that is used by most .NET developers and it's actively maintained and extended. Learning and understanding Visual Studio, .NET and C# can be a daunting task for developers. In this course, we will take you on a whirlwind tour of the framework, language and tools to get you up to speed about the most important aspect of the ecosystem. After taking this course, developers will have an understanding of the C# language, Visual Studio and the most important building blocks of the framework. Prerequisites During this training, we will teach you about the .NET framework and C#. No C# knowledge is required however previous programming experience is expected (Java, C++…) since we aren't covering the basics of programming. Course contents Day 1: C# and Visual Studio 2017 C# is the most popular language to build .NET applications with. It's actively maintained and new features are continuously added to the language. Visual Studio 2017 is the most advanced IDE to build all types of .NET applications with, varying from web, desktop, cloud and mobile apps. In this first day of the training, you'll get acquainted with the C# language as well as Visual Studio. Topics C# language Visual Studio 2017 Day 2: More C# and frameworks for web and client development On the second day of the training, we'll take you on a trip to more advanced features of the C# language as well as make you more productive in VS2017. You'll learn the tricks of the IDE that you'll need to get up to speed. Next, we'll use the newly gathered C# knowledge to explore how we can build desktop applications with WPF and modern web applications with ASP.NET Core MVC. Topics Advanced C# WPF ASP.NET MVC Day 3: Mobile and Cloud development In the final day of the course, we'll explore how we can build mobile applications with C# using Xamarin. Next, we'll take a look at how the Azure cloud can be used in all types of .NET development. Topics Xamarin Azure for .NET developers [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 semester 5 250 kr
29 Jan
NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, L... [+]
Studieår: 2018-2019   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Anbefalt forkunnskap: Grunnleggende objektorientert programmering i for eksempel Java eller C++ Innleveringer: Øvinger: 8 av 11 må være godkjent for å gå opp til eksamen.  Personlig veileder: ja Vurderingsform: 4-timers skriftlig eksamen, individuell.  Ansvarlig: Grethe Sandstrak         Faglig innhold: NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, LINQ, Templates, Collections. Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for sentrale begreper innen objektorientering- kan konstruere et objektorientert C#. NET-program ut fra en gitt problemstilling- kan finne fram, sette seg inn i og anvende dokumentasjon om .NET Framework library- kjenner til ulike GUI-komponenter og hvordan de brukes i C#-programmer FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre C#. NET applikasjoner på egen pc- kan anvende klasser fra .NET Framework library- lage C#.NET program:* med fordeling av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes* med grafiske brukergrensesnitt* som kommuniserer med en database via SQL* med LINQ, delegater, templates GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten kan:- kommunisere om objektorientert programmering og databaser med relevant begrepsapparat Påmeldingsfrist: 25.08.18 / 25.01.19         Velg semester:  Høst 2018    Vår 2019     Fag C#.NET 5250,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
3 dager 18 900 kr
In this course students will learn essential programming skills and techniques that are required to develop Windows 10 Universal Apps using C#. [+]
Module 1: Introduction to the Windows UWP Windows 10 Universal Apps Windows Core API CoreCLR / .NET Native Tooling Visual Studio 2015 Module 2: Creating User Interfaces using XAML XAML Basics Using Controls Programming in code behind Databinding Module 3: MVVM The MVVM design pattern ViewModels Commands & RelayCommands Event Aggregator Using MVVM Frameworks Module 4: Navigation & Menus The Application Lifecycle Navigation Creating menus AppBar Control Module 5: User Experience XAML Styling Implementing Templates Shared Resources Adaptive UI using SplitView & RelativePanel Introduction to Blend for Visual Studio 2015 Module 6: User Notifications Implementing Live Tiles The Action Center Sending Push Notifications Module 7: Background processing REST API communication Azure Mobile Services Background execution Cortana integration Module 8: Packaging & Deployment The manifest file Visual assets Creating test and store packages The Windows Application Certification Kit Module 9: Publishing to the Windows store Publishing Monetization & Advertisement In App purchases Application Insights Updating the app About Erik Van Appeldoorn - the author of the course Erik is an experienced software developer and trainer from The Netherlands. He loves software development and likes to share his knowledge and experiences with other developers. His key interests are: Software Architecture, Internal Quality, Test Driven Development and Clean Code. Erik speaks regularly about these topics at international events. [-]
Les mer
3 dager 18 900 kr
In recent years, parallel hardware has become the norm. It's not unusual to discover that one's smartphone has a multi-core CPU these days! [+]
In recent years, parallel hardware has become the norm. It's not unusual to discover that one's smartphone has a multi-core CPU these days! At the same time, making calls to remote services has become common and users have come to expect highly responsive interfaces - both of which push developers towards asynchronous programming. Thankfully, the .Net Framework and C# language have been evolving to help us cope with these new realities and expectations. Of course, there have always been threads and locks - but today, we've many, many more options: concurrent collections, parallel looping constructs, PLINQ, Tasks, the new async/await keywords in C# 5, the Reactive Extensions (Rx), the TPL Dataflow library with its Actor-based approach... Each of them are suitable for different problems. So how do you know what to use when, and how to use them effectively? That's where this course comes in. It won't just teach you how to use all of these exciting new libraries. It will also help you to understand what kind of problem each one is aimed at, so that you can pick the appropriate solution to the challenges you face. It also provides clear explanations of pertinent theory and terminology, including a dive all the way down to the hardware level, so you'll have a strong grasp on what's really going on! Labs will provide an opportunity for you to try things out for yourself.   Day 1 Classifying Concurrency Parallel vs. asynchronous Task parallel vs. data parallel CPU-bound vs. IO-bound Shared vs. thread-local data Blocking, lock-free, wait-free, and progress bounds Understanding The Hardware Why did CPUs go multi-core?How CPU caches work with multi-core, and why it matters Why therad-local storage helps Why immutability helps The problem of false sharing Building Blocks Threads How many threads? The thread pool The Task abstraction Locking Monitors, the lock keyword Multiple Reader, Single Writer locks Deadlock Lock granularity The cost of locking Avoiding locking Concurrent Collections What are the concurrent collections? Concurrent queues, stacks, bags and dictionaries The blocking collection Queues and Staged Event Driven Architecture Other use cases Performance compared to locking the non-concurrent collections The Parallel Class Parallel for Parallel foreach Flow control in parallel loops Keeping thread local state in parallel loops Exceptions and parallel loops Cancellation Parallel invoke     Day 2 Asynchronous Programming Why threads aren't ideal for blocking operations ContinueWith and CPS (Continuation Passing Style) Why CPS transforms hurt, and how async/await help Exploring the new Async methods in .Net 4.5 Task combinators More On Asynchrony Understanding synchronization contexts Cancellation Task completion sources Integrating asynchrony and parallelism Introducing Rx The Enumerable/Observable duality IObserver and IObservable Producing and consuming simple event streams Subscription and unsubscription Familiar Linq Operators, the Rx way Converting enumerables to observables, and vice versa Applying Rx Using Rx with Windows Forms Using Rx with WPF Using Rx with async/await Understanding schedulers Writing tests for Rx code Other useful Rx bits Day 3 TPL DataFlow Agents and actors: the ideas behind dataflow parallelism Sources, targets and propagators Transforming Joining Batching Schedulers Implementing custom blocks Parallel LINQ A quick LINQ refresher Using PLINQ Understanding how PLINQ parallelizes queries Order (non-)preservation Merge options Cancellation Dealing with exceptions Custom aggregation functions Atomic Operations and Lock Free Data Structures The Interlocked class Basic atomic operations Atomic Compare And Swap (CAS) How to make any data structure lock free - at a cost Livelock, and the contrast with wait freedom The A-B problem Putting It All Together Mapping problems to suitable concurrent mechanisms Integrating approaches The importance of immutability Trends so far, and how the future may look [-]
Les mer
5 dager 23 900 kr
C# 7 is new in Visual Studio 2017, and is the latest evolution of Microsofts primary programming language. [+]
C# 7 is new in Visual Studio 2017, and is the latest evolution of Microsofts primary programming language. This course covers the latest language features in C# 7 and the .NET 2017 platform. You will get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you will learn: Essential C# syntax Implementing object-oriented designs in C# Using generics, collection classes, and exceptions What is new in C# 7 and .NET 2017 Using LINQ and EF Introduction to asynchronous programming Overview of ASP.NET MVC About Andy Olsen - the author of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Introduction to C# and .NET: .NET Framework building blocks; Hello world in C#; Using Visual Studio 2017; Namespaces and assemblies Core C# Programming Constructs: Variables, operators, and statements; Reference types vs. value types; Conversions; Nullable types; Using the Console and String classes; Flow-of-control; C# 7 pattern matching; Using implicit types More C# Programming Constructs: Defining methods; Input, output, and optional parameters; C# 7 local functions; C# 7 enhancements for out and ref; Method overloading; Arrays; Structures Defining and Using Classes: Defining classes; Defining constructors and finalizers; Defining properties; Creating and disposing objects; Defining constants and read-only fields; Static members; Partial classes/methods Inheritance and Polymorphism: Defining base classes and derived classes; Overriding methods; Abstract classes; Interfaces Exception Handling: Defining Try/Catch/Finally blocks; Throwing exceptions; C# 7 throw expressions; Defining new exception classes; Defining Using blocks Creating Collections of Objects: Overview of generics; Using List collections; Using Dictionary collections Whats New in C# 6: Static using syntax; Auto-property initializers; Dictionary initializers; Exception filters; String interpolation Delegates, Events, and Lambdas: Overview; Defining simple delegates; Defining and handling events; Using lambda expressions; Expression-bodied members in C# 6 and C# 7 Additional Language Features: Operator overloading; Extension methods; Object initializers; Anonymous types; C# 7 tuples Introduction to LINQ: The role of LINQ; Simple LINQ query expressions; Using LINQ with collections; LINQ query operators Using the Entity Framework: EF classes and DbContext; Implementing relationships; Managing data; Additional techniques Introduction to Asynchronous Programming: Understanding the async and await keywords; C#7 generalized async returns; Implementing asynchronous code Overview of ASP.NET MVC: Creating an ASP.NET MVC application; Defining models, views, and controllers; Introduction to REST and Web API [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.