Kurs: Eierstyring og eierdirektiv i praksis – én-til-én-kurs
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer