Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (imo 50) STCW
RS Sjøredningsskolen