Kurs: Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering 10t (STCW)
Bodin vgs. Sikkerhetssenteret