Kurs: Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering 10t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter