Kurs: Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering 16t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter