Kurs: Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter