Administrasjon og HR
Kurs i HR og personalkurs
Du har valgt: HR og personaladministrasjon
Nullstill
Filter
Ferdig

-

12 treff i HR og personaladministrasjon
 

1 år
Huldt & Lillevik AS samarbeider med Høgskolen i Lillehammer om kompetansegivende etter- og videreutdanning på høyskolenivå i form av et deltidsstudium i Lønns- og p... [+]
Høgskolestudium på deltid Lønns- og personalarbeid - 30 studiepoeng Unik kombinasjon Huldt & Lillevik AS samarbeider med Høgskolen i Lillehammer om kompetansegivende etter- og videreutdanning på høgskolenivå i form av et deltidsstudium  i Lønns- og personalarbeid. Dette kombinerte utdanningstilbudet gir deg samtidig studiepoengsgivende kvalifisering innenfor både: lønnsarbeid, med vekt på regnskapsfaglige og skatterettslige problemstillinger og personalarbeid, med vekt på personal, arbeids- og trygderettslige problemstillinger,og er det eneste i sitt slag i Norge. Hvem er studiet utviklet for? Hva gir det? Studiet er utviklet for medarbeidere som arbeider med eller sikter seg inn mot oppgaver innenfor lønns- og personalområdet. Studiet gir en unik kombinasjon av faglige og praktiske tilnærminger som er svært jobb-relevante! Studiet innebærer en anerkjennelse av at lønns- og personalarbeid inneholder kompetansekrevende oppgaver som fortjener egen høyskoleutdanning. Studiet gir et solid faglig grunnlag for å jobbe med lønns- og personalarbeid - du får reell kompetanse innenfor fagområdet. I tillegg gir det formell kompetanse tilsvarende en halvårsenhet (30 studiepoeng) på høyskolenivå. Formalisering og dokumentasjon av kompetanse er viktig for jobbmuligheter og lønns- og karriereutvikling. Studiet kan også inngå i utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.   Mer informasjon om studiet Kontaktpersoner Kontaktpersoner ved Høgskolen i Lillehammer: Faglig koordinator Christian Krogh (61 28 80 00/61 28 83 02) For fakturaspørsmål, kontakt regnskapsavdelingen i Huldt & Lillevik AS: Tlf 09102 Søknadsfrist høstsemesteret; 15. aprilFor søkere med realkompetanse: 1. mars Søknadsfrist vårsemesteret; 1. november  [-]
Les mer
2 dager 10 200 kr
Strategisk HR vektlegger mer praktisk trening og ferdigheter til å utvikle en tydelig HR-strategi. [+]
Å jobbe strategisk med HR innebærer å forstå virksomhetens mål og strategier, for å sikre at HR-arbeidet understøtter dette og bidrar til virksomhetens suksess. Dette kurset gir deg praktisk trening og ferdigheter til å utvikle en HR-strategi, som er integrert i virksomhetsstrategien, og dermed bidrar til virksomhetens verdiskapning. Du vil få kunnskap om implementering av strategien og hvordan du håndterer utfordringer. Kurset dekker blant annet: Hvordan identifisere virksomhetens forretningskritiske behov? Hvordan tilrettelegge for en strategiprosess som sikrer en HR-strategi som understøtter virksomhetsstrategien? Verktøy som hjelper deg å prioritere aktiviteter og fokusområder Hvordan kan HR-arbeidet organiseres og kobles mot lederne, slik at den bidrar til virksomhetens verdiskapning? Sentrale trender for HR-arbeidet   Gjennom kurset får du trent på praktiske eksempler og case. Du får verktøy som du kan bruke i egen organisasjon og eget strategiarbeid. Forberedelser til kurset vil være å sette seg inn i strategi- og forretningsplaner for egen virksomhet. Disse må gjerne tas med på kurset, hvis mulig. Etter kurset kan du som medlem i HR Norge gratis kontakte kursholder for råd og veiledning knyttet til implementering i egen virksomhet. For å få best mulig utbytte av kunnskap og ferdigheter i det praktiske arbeidet, anbefaler vi videre påbygning gjennom kurset Måling og analyse. [-]
Les mer
Tromsø Oslo 4 timer 2 900 kr
23 Nov
06 Dec
Strengere krav til behandling av personopplysninger, start forberedelsene nå! [+]
Nye personvernregler - hva betyr dette for din virksomhet? Snart kommer nye regler om personvern som stiller strenge og omfattende krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan medføre høye bøter. For å unngå dette, må du starte med forberedelsene nå!   Strengere krav til behandling av personopplysninger EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene. Det vil medføre mye arbeid å få dette på plass i tide!   Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Må din bedrift ha personvernombud? Hvordan ligger du an med internkontrollen? Er du klar til å gjennomføre risikovurdering?   Vi har også et tilsvarende kurs spesielt rettet mot regnskapsførere i regnskapsbyrå, se Nye personvernregler - hva betyr dette for ditt regnskapsbyrå? Innhold Innføring personvern Hva blir nytt med ny personvernforordning? Behandling av personopplysninger Bruk av databehandler Overføring av personopplysninger til utlandet Krav til sikring av personopplysninger Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering Utlevering av personopplysninger Bruk av kundeprofiler Personvernombud   Autorisasjon 4 timer under fagområdet Rettslære   Kursholder(e) Ranveig Fjellheim Tunaal og Suzanne Brattheim       [-]
Les mer
1 dag 4 400 kr
I en jungel av lover og regler, trenger man ofte hjelp til å orientere seg. På "Personaldagen - 2017", får du en oppdatering på regelverket innenfor flere temaer på ... [+]
Har du personalansvar eller jobber innen HR? Er du tillitsvalgt, leder eller mellomleder? Jobber du med revisjon eller regnskap? Da er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og at du har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.  I en jungel av lover og regler, trenger man ofte hjelp til å orientere seg. På "Personaldagen - 2017", får du en oppdatering på regelverket innenfor flere temaer på personalområdet. Hva er lønn og hva bør stå om lønn i arbeidskontrakten?  Krav til minstelønn? Hva er full lønn? Refusjon av lønn fra NAV Bonusavtaler, provisjonsordninger og endringsadgang Oppfølging av sykmeldte - hvilken styringsrett har arbeidsgiver? Lovpålagte plikter for arbeidsgiver  Arbeidstakers medvirkningsplikt - påvirker retten til sykepenger Gradert sykmelding - hvem bestemmer hvordan dette håndteres, f.eks. Når arbeidstaker skal være på jobb Oppsigelsesvern - Hva skjer etter ett års sykefravær? Korrekt rapportering i A-melding Når kan det lovlig brukes midlertidig ansatte? Vilkår og konsekvenser ved brudd på bestemmelsene Når blir en midlertidig ansatt en fast ansatt? Ferie og fravær  Ferie eller avspasering? Syk før og etter ferien - rett til ny ferie og hva med sykepengene? Ferie når man avvikler foreldrepermisjon Ferie og feriepenger ved militærtjeneste  Ferie ved permittering og oppsigelse Arbeidstid og varsling - nye regler Alminnelig arbeidstid Fleksibel arbeidstid - nye regler Overtid Arbeidsgiver styringsrett Varsling - nye regler Rutiner Innleide arbeidstakere Varsling til offentlige myndigheter Ofte stilte spørsmål - personalquiz Gjennomgang av “mest spurte regelspørsmål” til supportavdelingen [-]
Les mer
På forespørsel
Karriereveiledning og rådgiving i forbindelse ved nedbemanning. [+]
Hva er viktig for de som forlater virksomheten   -Økonomisk trygghet i jobbbsøkeperioden - Bevare selvrespekten og troen på verdien av egen kompetanse og erfaring - Bevisstgjøre egen jobbsøkeprosess og presentasjon - Sikre en grundig analyse av nye muligheter - Sikre rask overgang til ny riktig jobb   Hva kan Medvind tilby - Individuell rådgivning for profesjonalisering av jobbsøket - Avslutte forholdet til virksomheten og sikre gode referanser - Avklare sluttårsak - Etablere en egen markedsplan med fokus mot egen utvikling og ny karriere- Kompetansekartlegging - Bevisstgjøring og tydeliggjøring av personlige egenskaper - Personprofilanalyse- Etablere en målrettet CV og Søknad - Egenpresentasjon og intervjutrening - Presentasjon og bruk av nettverkskontakter   - Bruk av rekrutteringsbyråer, headhuntere og jobbdatabaser - Vurdering av reelle jobbtilbud og ansettelsesavtaler - Vurdering av oppstart av egen virksomhet - Plan for ” de første 100 dagene” i ny jobb   Slik fungerer programmet og rådgivningen - Hver person får en egen rådgiver som følger opp frem mot ny riktig jobb - Tilgang til kontor og PC/internett- Ukentlige temamøter i grupper og workshops - Grundig vurdering av kompetanse, egenskaper og ferdigheter - Analyse av potensielle virksomheter for forberedelse av CV/søknad og intervju- Bruk av anerkjente personprofilanalyser (OPQ og SPGR)Trygghet for ny riktig jobb   KarrieresenterVed større nedbemanninger kan vi etablere et karrieresenter hos bedriften hvor de ansatte kan få karriereveiledning, hjelp til å skrive cv, søknad, intervjutrening samt å få låne en pc.   OutplacementVed outplacment har den som har blitt nedbemannet anledning til å få en kontorplass hos oss. Vi tar i mot grupper og enkeltpersoner for karriereveiledning på vårt hyggelige kontor i Josefinesgate. Inkludert i prisen er blant annet tilgang til pc, internetttilgang, skriver og kopimaskin.    Økonomisk rådgivingHvordan vil en sluttpakke påvirke min økonomi eller pensjon?En rådgivingstime med en av våre økonomiske rådgivere vil gi deg svaret.   SamtaleterapeutNedbemanning kan frigjøre mange følelser og er en viktig prosess påveien til et nytt ståsted. Vi jobber med erfarne terapeuter som kanbistå den enkelte eller bedriften ved behov og kan sette opp timer påkort tid. [-]
Les mer
Dagens bedrifter og organisasjoner er i stadig endring. De må kunne forholde seg til raske endringer i markedet og endrede rammebetingelser i samfunnet [+]
Endringskompetanse er derfor i ferd med å bli et viktig konkurransefortrinn, enten det gjelder innføring av teknologi, nye målkrav, ny strategi eller behov for bedre samarbeid. Endrings- og omstillingsprosesser stiller store krav både til bedrift; organisasjon og arbeidstaker.   For den enkelte kan en omstilling være skremmende, men samtidig gi mulighet for nye utfordringer og bruk av ”gjemte” ressurser og kunnskap. For å få til en vellykket omstillingsprosess for den enkelte medarbeider er det viktig at bedriften skaper eierskap til endringsposessene. Av bedriften vil en slik prosess kreve fokus på retning, kommunikasjon og oversikt over ansattes faktiske kompetanse slik at de menneskelige ressursene blir utnyttet best mulig.   Vi har god erfaring og kompetanse i å veilede omstilling av enkeltpersoner, team og bedriften som helhet. Vi skreddersyr programmer for bedriften, organisasjonen eller teamet for å redusere usikkerheten og for å få optimal energi ut av omstillingen.   [-]
Les mer
Medvind kan bistå når arbeidstakere er sykemeldte [+]
Vi deltar ved behov på møter hos NAV trygd og arbeid og evt. hos lege / behandler. Vi utarbeider individuelle løp for hver enkelt arbeidstaker. Medvind deltar også i attføringsutvalg i flere bedrifter. Flere av de ansatte i Medvind har erfaring fra NAV arbeid og sosial.   Veiledning til oppfølging av sykemeldte:     * Arbeidsgivere bør utarbeide en oppfølgingsplan når en ansatt har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i seks uker.    * Planen skal sendes NAV innen 12 ukers sykefravær.    * Oppfølgingsplanene skal danne grunnlag for arbeidsgivers møte med ansatte ved 12 ukers fravær og møte med NAV ved 6 måneders fravær.   Minimumskrav til planen:     * Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og evner    * Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi    * Aktuelle tiltak med bistand    * Plan for videre oppfølging NAV har virkemidler og tiltak som kan støtte opp under tilretteleggingsarbeidet som gjøres på arbeidsplassen.   [-]
Les mer
Bedriftsintern
Habberstad har her en base av kurs relatert til typiske HR-prosesser. Noen holdes som korte kurs mens andre er preget av prosesstyring hvor Habberstad styrer kunden gjenn... [+]
  Etterfølgerplanlegging Evaluering av medarbeidere Hvordan sette SMARTe mål Medarbeidersamtalen Oppfølging i hverdagen Utvikling av mål og handlingsplan. Kompetansekartlegging og kompetansebehov [-]
Les mer
Nettbasert kurs
MSc in HRM vil hjelpe deg som jobber med menneskelige ressurser til å utvikle den strategiske, funksjonelle og personlige kompetansen som er nødvendig for å møte en s... [+]
Dette studiet vil hjelpe så vel erfarne som uerfarne personer med å utvikle den strategiske, funksjonelle og personlige kompetansen som kreves for å fylle de stadig mer krevende rollene som HR-forretningspartner og teknisk ekspert, i enhver organisatorisk og nasjonal sammenheng. HR-medarbeidere blir i økende grad bedt om å bli strategiske forretningspartnere og frontfigurer for endringsledelse. Dette i tillegg til å fungere som tekniske eksperter innenfor de mer tradisjonelle oppgavene knyttet til rekruttering og utvelgelse, utvikling av menneskelige ressurser, prestasjonsstyring og belønning, samt arbeidstakerforhold og HR-administrasjon. Utviklingen av HR-rollen krever en omstilling, og MSc in Human Resource Management gir deg den nødvendige kunnskapen ved å ta utgangspunkt i de nyeste trendene for retningslinjer og praksis innen HR-administrasjonen. Studiet er bygd opp rundt HR-medarbeiderens nøkkelroller: Strategisk partner: en som arbeider for å tilpasse menneskelige ressurser til bedriftens forretningsstrategier   Endringsagent: en som administrerer endringsprosesser for å gjøre organisasjonen mer effektiv   Administrativ ekspert: en som arbeider for å forbedre organisatoriske prosesser og levere grunnleggende HR-tjenester   Forkjemper for de ansatte: en som lytter til og ivaretar deansattes behov   Studiet tar også for seg de stadig mer viktige grensesnittene mellom HR og andre sentrale forretningsfunksjoner, som markedsføring og kommunikasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunnskapsstyring. Når du lykkes med å administrere på tvers av disse grensesnittene, kan du oppfylle organisasjonens viktigste strategiske målsettinger. MSc-graden består av fem obligatoriske kjernefag og fire valgfag. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 26 000 kr
Lønns- og personalmedarbeider gir deg kompetanse på de viktigste områdene for å kunne jobbe operativt med lønns- og personalsaker. Kursene dekker arbeidsrett, lønn,... [+]
Lønns- og personalmedarbeider gir deg kompetanse på de viktigste områdene for å kunne jobbe operativt med lønns- og personalsaker. Kursene dekker arbeidsrett, lønn, personalarbeid, service, økonomi og IT-basert lønnsarbeid. Innhold Lønns- og personalmedarbeiderutdanningen består av seks kurs: Aktørene i arbeidslivet Aktørene i arbeidslivet tar for seg samspillet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Det blir lagt spesiell vekt på sentrale forhandlinger og lønnsoppgjør, samtidig som vi følger aktørenes aktivitet ute i den enkelte virksomhet. Jus i arbeidslivet Jus i arbeidslivet gir deg en innføring i de mest sentrale lovene knyttet til lønns- og personalområdet. Det blir lagt vekt på sentrale lovhjemler og formaliteter som ligger til grunn for personalforvaltningen. Praktisk lønns- og personalarbeid Praktisk lønns- og personalarbeid tar opp hvordan vi skal håndtere og følge opp medarbeidere i ulike situasjoner. Hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i personalfunksjonen blir behandlet, og hvem som bør gjøre hva. Service og kommunikasjon Service og kommunikasjon tar for seg servicebegrepet og knytter det til den ansatte som servicemedarbeider. Mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon står sentralt, sammen med møteledelse og forhandlings- og presentasjonsteknikk. Økonomi – Lønn – Budsjettering Økonomi – Lønn - Budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark. IT–basert lønnsarbeid IT-basert lønnsarbeid lærer deg å bruke programmet Mamut Enterprise E5. Du lærer å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i . Bilagsregistrering,   [-]
Les mer
Sluttpakke er en økonomisk kompensasjon for å frivillig fratre sin stilling i selskapet. Mange bedrifter tilbyr en sluttpakke for å gi den ansatte noe utover ren oppsi... [+]
Innholdet i sluttpakkene varierer. Det er to former for trygghet som de fleste arbeidstakere ser etter: Økonomisk trygghet og hjelp til å komme seg raskt over i en ny stilling (aktiv sluttpakke). Hvis det klart fremgår at arbeidstakeren er overtallig uansett, slipper arbeidstakeren å miste dagpenger ved en sluttpakke.   En sluttpakke kan eksempelvis innholde:   - 3 til 6 måneders etterlønn i tillegg til oppsigelsestiden.   - Arbeidsfritak i oppsigelsestiden Hvis ikke annet avtales vil det ikke bli utbetalt feriepenger når en ikke utfører lønnet arbeis.   - Karriererådgiving De aller fleste har behov for å ha noen å snakke med etter at de av forskjellige grunner har sluttet. Her bygger vi selvtillig og profesjonaliserer jobbsøket.   - Økonomisk rådgiving Få en gjennomgang av hvilke økonomiske konsekvenser sluttpakken. Ikke glem at den også kan påvirke pensjonen.   - Beholde mobil, pc og forsikringer ut oppsigelsestiden Mange bedrifter lar de ansatte for kjøpe mobil og pc for en billig penge. Men vær forberedt på at de ønsker å rense den for firmainformasjon.   Det er selvfølgelig mange andre ting en sluttpakke kan innholde. Hver enkelt må vurdere sluttpakkens innhold nøye.   En vel planlagt og gjennomført nedbemanning sammen med en godt sammensatt sluttpakke, blir til en startpakke.   [-]
Les mer
Nettstudier 40 300 kr
En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å anskaffe og beholde de riktige menneskene i organisasjonen, og å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. Denne... [+]
Studiet i HRM og personalledelse sørger for at du får en praktisk og teoretisk forståelse og kompetanse innenfor HR-området. Med dette studiet vil du få kunnskap på tvers av fagområdene, og oppfylle behovet om å være en forretningsorientert HR-medarbeider.   HRM og personalledelse  består av følgende kurs: Leder og talentutvikling (7,5 studiepoeng) Rekrutering og prestasjonsutvikling (7,5 studiepoeng) Internkommunikasjon og merkebygging (7,5 studiepoeng) Personalledelse(7,5 studiepoeng)   Etter gjennomført studie vil du forstå viktigheten og utfordringene som forbinder menneskelige ressurser og bedriftens merkevarebygging. Studiet gir deg kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for rekruttering- og prestasjonsutviklingsprosessen. Gjennom studiet skal du utvikle et bevisst forhold til hva som fremmer læring og utvikling hos mennesker, og du skal etter avsluttet kurs være i stand til å benytte denne kunnskapen i praktiske arbeidssituasjoner. Gjennomføring Gjennomføringen av kurset er basert på arbeid med fagstoff, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele kurset tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;