Alle kategorier
Du har valgt: Helse- og sosialfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Helse- og sosialfag
 

Nettbasert kurs 2 år 37 650 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 er and... [+]
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 er andre året i utdanningsløpet. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.    Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - 579 - 62 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Helse- og oppvekstfag Vg1.   Studietid Du kan bruke inntil 18 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 5 Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. På Vg2 er det eksamen i alle fag. I fagene norsk, engelsk og kroppsøving omfatter eksamen også Vg1 pensum. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 37 650,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Bergen 2 dager 5 790 kr
Du får en weekend full med intensiv og praktisk kunnskap for å bli en effektiv healer inkludert 2 omfattende innvielser. [+]
Du får et webinar før seminarer som dekker mye av teorien for weekenden. Det sparer deg bensin, tid og penger i forbindelse med reise og evt. overnatting (ca 3 timer undervisning). Etter seminaret får du et webinar der vi går mer i dybden på det som ble dekket under weekenden og svarer på dine spørsmål (ca 3 timer undervisning). Du får tilgang til Pål-Esben Wanvig sitt ONLINE treningsbibliotek der du finner videoer og treninger for hvordan du kan utnytte det du har lært enda bedre. Her er noen av tingene du lærer:• Spontanhealing som gir konkrete og varige resultater på 3 - 5 minutter som alle kan lære i løpet av seminaret!:• Oppretting av skjeve hofter uten mekanisk berøring: Dine øyne vil se de fysiske forandringene umiddelbart!• Normalisering av allergier og matintoleranser• Normalisering av atlasvirvel , klikkende kjever, spenninger i det kraniosakrale system og tverrfeltmuskelen.• Alle metoder og symboler i tradisjonell Usui Reiki• Fjernbehandling nå samt tidsforskyvet frem og tilbake i tid• Karma Clearing - slett innvirkningen av belastende traumer• Innvielse i 5 spesielle Rainbow Reiki Symboler:• Styrking og utvikling av det 3. øye• Helbredelse av overfølsomhet (som er et problem mange sliter med)• Sletting av dyptliggende blokkeringer som hindrer helbredelse.• Astral Reiser, Rainbow Reiki Dusj og Krystall Programmering• Hvordan oppnå kontakt med engler og andre lysvesen• Sletting av resistente sykdomsbilder i den forlengede hjernestammenFalayna Say som vil revolusjonere din healing hverdag - Lær hvordan du i løpet av 8 minutter kan gjøre følgende samtidig:• En komplett fjernbehandling av deg selv eller andre• En spesialbehandling for ett bestemt problem• En Power Mental behandling for å slette bla. frykt og uønskede vaner på en særdeles effektiv måte.• En behandling for utvidelse og styrking av ditt Sjelelys• En behandling for å få tilgang til følelser og handlingsenergier for å kunne utføre viktige oppgaver i ditt liv.Lærere:Lisensiert Rainbow Reiki 2. dan Mester & Lærer Anne Marit Erstad & Jarle TollefsenAnne Marit Erstad er utdannet sykepleier og jordmor. I mer enn 7 år har hun jobbet med å hjelpe andre til et bedre liv gjennom Rainbowreiki. Siden 2004 har hun studert med sin mentor Pål-Esben Wanvig innen Rainbow Reiki, Tre Ståle Meditasjon, White Feather Sjamanisme og Lemurian Tantra. Anne Marit er i dag bosatt i Bergen hvor hun praktiserer som healer, astrolog og veileder av gravide og holder kurs i sammen med sin mann Jarle Tollefsen.Jarle Tollefsen er utdannet sivilingeniør og fysiker med doktorgrad i fysikk.Har i mer enn 7 år jobbet som astrolog og Rainbowreiki healer for å hjelpe andre til et bedre liv. Siden 2004 har han studert med sin mentor Pål-Esben Wanvig innen Rainbow Reiki, Tre Ståle Meditasjon, White Feather Sjamanisme. Er idag diplom astrolg etter å ha studert ved Herkules astrologiskole i 6 år. Jarle er bosatt i Bergen hvor han praktiserer som astrolog, shaman, healer og foredragsholder. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 18 måneder 37 900 kr
Utdanning innen helseservicefag kvalifiserer deg for flere spennende yrker. Helseservicefag Vg2 er det andre året i utdanningen. I Vg3 kan du velge spesialisering for å... [+]
Utdanning innen helseservicefag kvalifiserer deg for flere spennende yrker. Helseservicefag Vg2 er det andre året i utdanningen. I Vg3 kan du velge spesialisering for å oppnå autorisasjon som helsesekretær, apotektekniker eller tannhelsesekretær.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Helseservicefag Vg2 - 582 - 67 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.   Studietid Du kan bruke inntil 18 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. På Vg2 er det eksamen i alle fag. I fagene norsk, engelsk og kroppsøving omfatter eksamen også Vg1 pensum.  All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 37 900,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
25 Jan
Du vil lære å legge til rette for at barn og voksne med hørselstap kan få best mulig utbytte av ... [+]
Du vil lære å legge til rette for at barn og voksne med hørselstap kan få best mulig utbytte av sitt hørselstekniske hjelpemiddel.Barn, unge og voksne med hørselstap har gjennom teknologisk utvikling når det gjelder høreapparater og cochleaimplantater fått bedre muligheter til å anvende hørselen for talespråklig kommunikasjon. Kurset tar for seg fagområder som har relevans i den audiopedagogiske tilretteleggingen med tanke på utvikling og rehabilitering av lytteferdigheter og talespråk for barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater. Kurset kombinerer teoretisk grunnlag og praktisk metodisk arbeid når det gjelder utvikling og rehabilitering av talespråk og talespråklig kommunikasjon, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater. Studiet vil også omfatte områder som virker inn på forutsetninger for talespråklig utvikling og rehabilitering. Temaer Fonetikk Fonologi og fonologisk analyse Psykoakustikk – hvordan hørselen fungerer og hvordan hjernen tolker lyd som øret fanger opp Talespråklig habilitering/rehabilitering Faktorer som virker inn på forutsetninger for talespråklig utvikling og rehabilitering   PraksisKurset inneholder praksis tilsvarende tre uker.  Om lag én uke av praksisen legges til studiesamlingene. Les mer om arbeidskrav og praksis   Læringsmål Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren ha tilegnet seg kunnskaper om utvikling og rehabilitering av lytteferdigheter og talespråk for barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater. Herunder kjennskap til: lytting som basis utvikling og rehabilitering av talespråk og talespråklig kommunikasjon. auditiv utvikling fonetikk fonologi og fonologisk analyse relevante kartleggingsverktøy metoder og prinsipper i praktisk metodisk arbeid systemer og prosedyrer knyttet til habilitering og rehabilitering av målgruppene Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne tilegne seg praktisk metodisk kompetanse når det gjelder å legge til rette for at barn og voksne med hørselstap skal få best mulig utbytte av sitt hørselstekniske hjelpemiddel med tanke på talespråklig kommunikasjon. Herunder skal studenten kunne: analysere brukers evne til å utnytte hørselen (lytteevne) analysere talespråket gjøre vurderinger av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for videre utvikling av talespråk. anvende relevante kartleggingsverktøy utføre praktisk metodisk arbeid på et grunnleggende plan være i stand til å analyser og vurdere elementer ved eget arbeid  Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren ha reflektert over tiltak i forbindelse med habilitering og rehabilitering av målgruppene ha reflektert over egne kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med habilitering og rehabilitering av målgruppene Tre obligatoriske samlinger av fem dagers varighet i Trondheim,  våren  2018.   Første samling Fonetikk, Psykoakustikk, Fonologi og fonologisk analyse ved bruk av Norsk Fonemtest.  Andre samling Audiologisk utvikling Fonologisk analyse: Norsk fonemtest – erfaringer fra gjennomføring og skåring  Tredje samling Gjennomgang av videoopptak fra praksis Artikulasjon og artikulasjonsøvelser Utredning og rehabilitering av voksne i forbindelse med CI CI og flerfunksjonshemminger talespråklig habilitering, og rehabilitering Stemme og stemmevansker   [-]
Les mer
150 timer 25 000 kr
Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. [+]
Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.   Mål for kurset Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold. Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.   Hovedområdet / Innhold Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse   Emner i hovedområdene     Pasient-, og brukerforløp Identifisering av fysiske og psykiske behov hos pasienten under transport, forflytning og sikring Medisinskfaglig veiledning og instruks fra annet helsepersonell Forebygging av smittespredning og ivaretaking av hygiene i samsvar med gjeldende regelverk Helsefaglige støttefunksjoner Brann og ulykker på arbeidsplassen, forebyggende HMS-tiltak Profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende Kommunikasjon og samhandling med kollegaer og andre profesjoner, verbalt og digitalt for å bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp Etikk, taushetsplikt og personvern Forflytting og transportering av pasient på en profesjonell og omsorgsfull måte. Transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer HMS, førstehjelp og rutiner for varsling Brannvern og smittevern Tiltak overfor aggressive og truende personer i samarbeid med annet helsepersonell Faglig veiledning   Gjennomføring Kurset går over 2 semestre, med undervisning 1 kveld i uken.   Målgruppe Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist. Opplæringen i portørfaget bygger på læreplanen for Vg2 ambulansefaget, Vg2 helsearbeiderfaget og VG2 helseservicefaget. Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene.   Veien til fagbrev: Teorikurs hos AOF Oslo/Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig skoleeksamen. Eksamen avlegges som privatist på videregående skole og avvikles 2 ganger årlig i begynnelsen av juni og desember. Du må ha fem år med variert og godkjent praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Etter bestått eksamen og godkjent praksis kan du melde deg opp til fagprøven.   Finansiering Fagorganiserte kan søke stipend. Ta kontakt med AOF eller din fagforening. Vi hjelper gjerne til med søknaden! [-]
Les mer
120 timer 25 000 kr
Fagbrev for Portør - Nytt fra 2015 Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. [+]
Informasjon Fagbrev for Portør - Nytt fra 2015 Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev. Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.   Mål for kurset Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold. Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.   Hovedområdet / Innhold Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse   Emner i hovedområdene     Pasient-, og brukerforløp Identifisering av fysiske og psykiske behov hos pasienten under transport, forflytning og sikring Medisinskfaglig veiledning og instruks fra annet helsepersonell Forebygging av smittespredning og ivaretaking av hygiene i samsvar med gjeldende regelverk Helsefaglige støttefunksjoner Brann og ulykker på arbeidsplassen, forebyggende HMS-tiltak Profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende Kommunikasjon og samhandling med kollegaer og andre profesjoner, verbalt og digitalt for å bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp Etikk, taushetsplikt og personvern Forflytting og transportering av pasient på en profesjonell og omsorgsfull måte. Transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer HMS, førstehjelp og rutiner for varsling Brannvern og smittevern Tiltak overfor aggressive og truende personer i samarbeid med annet helsepersonell Faglig veiledning   Gjennomføring Kurset går over 2 semestre, med undervisning 1 kveld i uken.   Målgruppe Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist. Opplæringen i portørfaget bygger på læreplanen for Vg2 ambulansefaget, Vg2 helsearbeiderfaget og VG2 helseservicefaget. Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene.   Veien til fagbrev: Teorikurs hos AOF Oslo/Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig skoleeksamen. Eksamen avlegges som privatist på videregående skole og avvikles 2 ganger årlig i begynnelsen av juni og desember. Du må ha fem år med variert og godkjent praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Etter bestått eksamen og godkjent praksis kan du melde deg opp til fagprøven.   Finansiering Fagorganiserte kan søke stipend. Ta kontakt med AOF eller din fagforening. Vi hjelper gjerne til med søknaden! [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 år
Utdanningen passer for deg som har interesse for eldreomsorg og ønsker å få den nødvendige kompetansen til å arbeide med eldre og bidra til å legge til rette for en... [+]
Mål for utdanninga: Høg yrkesetisk forståing Gode evner og dugleik i kommunikasjon i samhandling med andre Brei fagleg kompetanse   Søk på www.vigo.no innen 15. april! [-]
Les mer
3 dager 4 800 kr
Kurset har som mål å gi en innføring i Vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn. Ønsker du å bli medlem i en utøverorganisasjon som krever at du har VEKS-fag? Da ... [+]
8Vitenskapsdelen Den medisinske informasjonsstrømmen er overveldende. Det publiseres både seriøs og mindre seriøs forskning. Vitenskapsdelen i VEKS setter deg bedre i stand til på egenhånd å gjøre en kritisk vurdering av vitenskapelige publikasjoner, slik at du kan gjøre deg opp din egen mening om hva du kan feste lit til, og hva som kanskje ikke er like troverdig.   Etikk Mulighetene som åpnes i kjølvannet av den moderne medisinen gir samtidig mange nye medisinske problemstillinger. Hvem skal få tilbudt den dyreste og beste kreftbehandlingen? De med utsikter til helbredelse, eller skal tilbudet gis også som livsforlengende behandling? I Etikkfaget belyser vi etiske problemstillinger, og gjennomgår forskjellige strategier som kan være nyttige å bruke i beslutningsprosessen når man står ovenfor etiske dilemma.   Kommunikasjon De fleste klagesaker mot helsepersonell i Norge i dag skyldes ikke feilbehandling, men at kommunikasjon mellom helsearbeider og klient har vært dårlig. Hvordan skal man sikre at det som er tenkt skal sies er det som faktisk oppfattes? I kommunikasjonsdelen i undervisningen får du en enkel innføring i hvordan du kan legge forholdene til rette for å sikre en god kommunikasjon.   Samfunn Selv om Norge er det landet i Europa som bruker mest penger på helse pr innbygger, er det likevel ikke lett å være bruker av trygdeordninger. Ikke bare er du syk, i tillegg må du også være i stand til å sette deg inn i regelverket og være din egen helseadvokat. Gjennom samfunnsfaget får du en innføring i ulike ordninger som er relevante for deg som terapeut.   Kursfakta Kurssted: Oslo (Akersgt. 28, inngang 2, Egerbygget)    Kursdager: 3 dager klasseromsundervisning. All undervisning foregår på skolen. Dag 1-2: 0900-1700, Dag 3: 0900-1500 Hjemmeoppgave fås tilsendt forut for undervisning.   Eksamen: Skriftlig 3 timers eksamen dag 3. OBS: Ved ikke bestått eksamen koster det kr. 300,- å ta den opp på nytt.   Forkunnskap: Ingen   Anbefalt litteratur: VEKS-faget for alternative utøver. (Markussen/Hofsløkken)   Kursavgift: 4 800,-. Ingen eksamensavgift.   Vitnemål: Ved bestått eksamen blir det utstedt et kursbevis. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 3 semester 45 000 kr
Denne utdanningen bygger videre på soneterapi del 1. Fotsoneterapi er en naturmedisinsk behandlingsmetode basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO. [+]
    Hovedutdanningen i soneterapi er for deg som ønsker å starte praksis som fotsoneterapeut. Denne utdanningen bygger videre på soneterapi del 1.Fotsoneterapi er en naturmedisinsk behandlingsmetode basert på bioholografiske prinsipper etter ECIWO (Embryo Containing Information of the Whole Organism) - biologiens vitenskapelige teori. Vår utdanning i soneterapi er basert på Ersdal-metoden. Denne skiller seg fra andre fotsoneterapiretninger ved at den benytter en mer nøyaktig punktlokalisering og mer nøyaktige kart. Metoden er utviklet av Dr. Charles Ersdal Md (Ma).   Læringsutbytte Studiet er lagt opp slik at studenten gjennom utdanningen oppnår kunnskap og ferdigheter til å utføre fotsoneterapi profesjonelt. Du lærer å diagnostisere og behandle ubalanser i indre organsystemer, hormonsystemet og lidelser i muskel- og skjelettsystemet.    Innhold Utdanningen består av to semestre med undervisning og ett praksissemester. Vi bygger videre på det du har lært i soneterapi del 1, og du vil få enda mer nøyaktig kunnskap om sonepunkter. I tillegg legger vi vekt på den patofysiologiske tilnærmingen til faget hvor du vil få en dypere forståelse av forskjellige sykdomstilstander.Temaer i utdannelsen Grunnleggende kunnskaper om soneterapi Rammebetingelser for fotsoneterapi Meridianer og sonepunkter Patofysiologi Behandlingsprinsipper i praksis Journalføring Dokumentasjon og forskning   Dato for samlinger første semesterSamling 1: 5-7 januar 2018Samling 2: 2-4 februar 2018Samling 3: 2-4 mars 2018Samling 4: 6-8 april 2018 [-]
Les mer
Nettstudier
Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med kreftsyke og... [+]
Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med kreftsyke og mennesker i livets siste fase. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse i samarbeid med pasienter og med andre yrkesutøvere. Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom denne er relevant for studiet. Denne siden gjelder for studenter som ønsker å få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet.   Du oppnår Nivå: Fagskoleutdanning Antall Fagskolepoeng 60 Program Kreftomsorg og lindrende pleie - 624 - 1076 Krav til deg Krav til forkunnskaper/praksis Kreftomsorg og lindrende pleie bygger på bestått videregående opplæring og at søkeren er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven. Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer. Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav. Søkere som ikke tilfredsstiller kravene over kan bli realkompetansevurdert. For å bli realkompetansevurdert må du ha minimum 3 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs. Opptakskrav Annet kompetansegrunnlag   Studietid Du kan bruke inntil 24 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Antall innsendinger 23 Eksamen Eksamen Informasjon om eksamen Hvert emne avsluttes med en eksamen. I alt fem eksamener. Eksamenene arrangeres normalt 2 ganger årlig. Når en eksamen er stedbasert må studenten møte opp i et eksamenslokale og gjennomføre eksamen der. En nettbasert eksamen gjennomføres via internett. Fordypningsoppgaven (prosjektoppgaven) Hvordan skal du leverer Fordypningsoppgaven (prosjektoppgaven) i emne 5? Eksamen i Fordypningsoppgaven (prosjektoppgaven) gjennomføres 4 ganger i året:01.09.15, 01.12.15, 01.04.16,01.06.16 Det er 2 ukers oppmeldingsfrist på eksamen. Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått når du leverer oppgaven. Oppmelding til eksamen skjer på vanlig måte, enten elektronisk inne på nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Du vil motta informasjon om innlevering av Fordypningsoppgaven (prosjektoppgaven) på e-post 1 uke før eksamen. Vitnemål Studenter som har fullført fagskolen i samsvar med krav fastsatt i studieplanen, får vitnemål med karakterer etter bestemmelser som fremgår av NKI Nettstudiers eksamensreglement.  All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 0,- Pris eksamen 5 eksamener á kr 0,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 år
Videreutdanning for personer med fagbrev innen helse- og oppvekstsfag [+]
Etter fullført utdanning kan kompetansen din brukes innan: Kommunal helse- og sosialteneste som til dømes heimebasert omsorg, sjukeheim, bukollektiv og andre institusjonar Grunnskule, barnehage, SFO, vaksenopplæring og vidaregåande skule Rehabiliteringssenter og andre liknande institusjonar Psykisk helsevern og andre spesialisttenester og det statlege pedagogiske støttesystem NAV, og i tillegg vil ein ha kompetanse til å vera personleg koordinator i individuelle planprosessar   Søknad om opptak gjøres på www.vigo.no innen 15. april. [-]
Les mer
Nettstudier 3 måneder 2 300 kr
Dette kurset, i samarbeid med EU BioTek, vil gi deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. [+]
Studieinformasjon En uoppdaget matintoleranse kan blokkere selv den beste behandlingsstrategi og er en vanlig årsak til at man ikke kommer videre uansett hvilke tiltak man bruker.  Matintoleranser har økt kraftig de siste årene. Tilstanden kan forårsake en lang rekke symptomer og plager som tilsynelatende ikke har noen sammenheng. Det kan være tidkrevende og omfattende med en eliminerings- og introduksjonsdiett for å kartlegge hvilke matvarer man reagerer på.  En matintoleransetest gir et konkret prøvesvar som danner et grunnlag for videre behandling. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. Du vil få en god innføring i og forståelse for årsakssammenhenger, påvirkninger på immunforsvaret, testresultater, hvordan gjennomføre en matrotasjon og hva som kan gjøres av behandlinger og tiltak.   Etter fullført og bestått kurs blir du sertifisert innen matintoleransetesting.  Læringsutbytte Etter endt kurs vil du ha god kunnskap om matintoleranse, og skal kunne hjelpe dine pasienter til å avdekke hvilke matvarer som skaper problemer samt hvordan man gjennomfører nødvendige endringer.    Innhold Tema 1: Matintoleranse Hva er proteinintoleranse? Årsaker til intoleranse Mikrobiota - symbiose eller dysbiose? Morfinpeptider Ikke-immunmediert matintoleranse Histaminintoleranse Immunoglobuliner og immunologi Allergiske kryssreaksjoner Tema 2: Testing av matintoleranse Informasjon om testen ELISA-metoden Relevant forskning Selve prøvetakingen Feilkilder og årsaker til disse Tema 3: Behandling Behandling og tiltak Symptomer på avgiftning Re-introduksjon av matvarer Etikk og kommunikasjon   [-]
Les mer
12 måneder 43 900 kr
Yrkesutdannelse til diplomert Soneterapeut/Refleksolog. Start med et innholdsrikt fire dagers grunnkurs og se om dette er noe for deg. [+]
Hele kroppen finnes under føttene På Soneterapiutdannelsen hos Axelsons lærer du å tyde og behandle ubalanser i kroppen ved hjelp av soner i blant annet foten. Disse tilsvarer aller deler av kroppen og vi kan derfor behandle hele kroppen via foten med alt fra hodepine, magesmerter men også smerter i muskler og ledd. I Norden kalles behandlingsformen Soneterapi, men internasjonalt er navnet reflexology og er en av verdens eldste legekunster. Soneterapi stimulerer kroppens eget mestringssystem eller selvhelbredelsessystem og fungerer like bra på kroniske som akutte problemer. Det er også en fin metode for å holde seg frisk og som forebyggende behandling. Når ubalanse oppstår i et organ eller i en del av kroppen, blir tilsvarende sone eller område på føttene følsomme for trykk og man kan ofte oppleve små ”krystaller”. Ved soneterapi stimuleres området med massasje og trykk for å gjenopprette balansen. En soneterapibehandling kan benyttes både for å lokalisere og behandle. Ulike former for soneterapi har vært utført av f.eks Nord-Amerikas urbefolkning. Systemet ble satt i system tidlig på 1900-tallet av den amerikanske legen William Fitzgerald og fysiologen Henry Head som blant annet utformet nøyaktige kart over soner og reflekspunkter. I Europa har vi hatt Inge Dougans og Hanne Marquart som forgrunnsfigurer. Hvor gammelt eller hvor behandlingsformen stammer fra er ikke mulig å si helt sikkert, men man vet at de gamle egypterne benyttet metoden.   På utdanningen i soneterapi lærer du en moderne soneterapi basert på de klassiske kartene og med innflytelse fra hele verden. Vårt mål med utdannelsen er å gjøre deg til en trygg og sikker soneterapeut. I tillegg til sonene på føttene vil du også lære øreakupunktur, håndsoneterapi og flere andre refleksologiske metoder.Soneterapi er en fantastisk behandlingsform som du kan utøve hvor og i hvilken form du ønsker, kunnskapen og redskapet sitter i dine egne hender. Dine lærere på utdannelsen vil være flere av de fremste ekspertene i landet innen sin terapiform.   Yrkesutdannelsen fører til at du blir diplomert Soneterapeut. Vi har også grunnkurs som er forberedende for yrkesutdannelsen, men som også er et utmerket kurs for å behandle dine nære og kjære. Kursfakta Kurssted: Oslo (Akersgata 28).   Omfatter: Soneterapi grunnkurs - 4 dager. Danner grunnlaget for yrkesutdannelsen.   Yrkesutdannelsen: Utdannelsen er delt opp i syv perioder. Hver periode omfatter både teori og praksis. Hver periode omfatter også elevpraksis med veiledning av våre dyktige lærere. Etter godkjent utdannelse samt medisinske kunnskaper tilsvarende 30 studiepoeng eller tilsvarende anatomi og fysiologikunnskaper, mottas diplom som Soneterapeut.   Grunnmedisinsk utdannelse (anatomi/fysiologi, patologi) tilsvarende 30 studiepoeng kan tilegnes før, under eller etter utdannelsen. Se Bjørknes Høyskole, Campus Ullevål, Axelsons samarbeidspartner innenfor Medisinsk Grunnstudium.   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 19 500 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider innen helseforetak, kommune eller privat virksomhet. Ambulansefag Vg2 er andre året i utdanningsl... [+]
Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider innen helseforetak — enten kommunalt eller privat. Ambulansefag Vg2 er andre året i utdanningsløpet, og programfagene er for deg som har fellesfagene fra før. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Ambulansefag Vg2, Programfag - 58B - 74 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. til 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 19 500,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 1 semester 15 000 kr
Ønsker du å lære en terapiform som stimulerer spesifikke områder i kroppen? [+]
Studieinformasjon       I soneterapi behandler man hele kroppen gjennom å påvirke punkter på foten. Soneterapi er en form for refleksologi og baserer seg på et system hvor forskjellige soner på kroppen avspeiler alle kroppens indre organer, knokler, skjelett og nervesystem. Vår utdanning fokuserer på soner under føttene, også kalt fotsoneterapi. Når sykdom utvikles eller kroppen belastes, for eksempel på grunn av et dårlig kosthold eller en usunn livsstil, opptrer ømhet i soner under føttene som korresponderer med indre organer. Dette kan skje lenge før sykdom oppstår. Derfor kan fotsoneterapi være et godt diagnoseredskap i tillegg til en utmerket behandlingsmetode.Vår utdanning er basert på det som kalles Ersdal-metoden. Denne skiller seg fra andre fotsoneterapiretninger ved at den benytter en mer nøyaktig punktlokalisering og mer nøyaktige kart. Denne metoden er utviklet av Dr. Charles Ersdal Md (Ma).Studiet er en innføring i soneterapi hvor du lærer å behandle alle organer og organsystemer etter enkle prinsipper. Ofte er dette nok for å få gode resultater. Det er også mulig å fortsette på soneterapi 2, som er en godkjent terapeututdannelse.   Læringsutbytte Studiet er lagt opp slik at studenten gjennom utdanningen oppnår kunnskap og ferdigheter til å utføre enkle behandlinger.Du lærer å diagnostisere og behandle ubalanser i indre organsystemer og lidelser i muskel- og skjelettsystemet. For å forsikre oss om at denne målsetningen oppfylles på en tilfredsstillende måte er det lagt vekt på å ta for seg de mest sentrale emnene og prinsippene innenfor faget.    Innhold Etter fullført studium vil du:  Ha kunnskap om soneterapiens historie Ha kunnskap om fotens anatomi Ha kunnskap om helhetslæren og soneterapien teorigrunnlag Kunne gjenkjenne viktige tegn på foten Ha grunnleggende kunnskap om ansiktsdiagnose Ha kunnskap om ECIWO-teorien Ha kunnskap om rammebetingelser for fotsoneterapi Ha kunnskap om meridianer og sonepunkter Ha kunnskap om patofysiologi Behandlingsprinsippene i praksis   Datoer for samlinger:Samling 1: 15-17 september 2017Samling 2: 13-15 oktober 2017Samling 3: 10-12 november 2017Samling 4: 8-10 desember 2017 Tider for helgesamlinger:Fredag kl 17:30- 21:00Lørdag kl 09:00 - 18:00Søndag kl 10:00 - 16:00 [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;