Kurs: DIGITALISERING FOR REISELIVET
Nordland Fagskole, Opplevelsesbasert Reiseliv