Kurs: Ledelse og kommunikasjon
Bibelskolen i Grimstad