Alle kategorier
Du har valgt: Lager- og logistikkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i Lager- og logistikkurs
 

Nettstudier 1 semester 17 650 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Logistikkoperatør og som har lang erfaring med logistikkarbeid. Utdanningen gir deg kunnskap om helhetlig logi... [+]
Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som logistikkoperatør og som har lang erfaring med logistikkarbeid. Utdanningen gir deg kunnskap om helhetlig logistikkarbeid, og åpner for jobbmuligheter innen transportbransjen og en rekke andre bransjer.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Logistikkoperatør - 55A - 57 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Studiet er beregnet for dem som har flere års praksis (praksiskandidat). Praksis kan opparbeides mens du studerer. Har du lite praksis, må du gå som privatist. Se Service og samferdsel Vg1og Transport og logistikk Vg2.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 8 Eksamen Eksamen Eksamen i videregående skole arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 17 650,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
100 timer 14 900 kr
Fagbrevet er med på å heve kvaliteten av din kompetanse. [+]
Hvorfor fagbrev i lager og logistikk? Har du erfaring innenfor lager og logistikk, men mangler formell kompetanse? Vi tilbyr et spennende og lærerikt teorikurs i logistikkfaget. Vår erfaring er at du oppnår ny viten, ny motivasjon, samt nye redskaper til bruk i arbeidshverdagen. Og ikke minst, du får papirer på din kompetanse. Innhold i kurset Eksternlogistikk: -manuell og maskinell lasting og lossing av transportsmidler. -klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring. -enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler. -service og kundebehandling Internlogistikk og lagerhold: -lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager -produktivitet og lønnsomhet -bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og  interntransport. -helse, miljø og sikkerhet -regelverk om befordring av gods og bagasje   Finansiering: Dersom du er medlem av en fagforening, får du dekket deler av kursavgiften gjennom stipend. [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
25 Sep
Logistikkprosessene i produksjons- og handelsbedrifter, særlig planlegging, styri... [+]
Logistikkprosessene i produksjons- og handelsbedrifter, særlig planlegging, styring og IKT er tema for dette kurset. Foto Wavebreakmedia - yayimages.com Kurset handler om logistikkprosessene i og rundt produksjons- og handelsbedrifter med vekt på planlegging, styring og IKT.Kurset er spesielt rettet mot logistikkprosessene i og rundt produksjons- og handelsbedrifter med vekt på planlegging, styring og IKT. Dette inkluderer tema som bruk av moderne IKT-løsninger for bedriftens fysiske og administrative prosesser, og for styring av vare- og informasjonsstrømmer. Det fokuseres på sammenhengene mellom marked, kundekrav, kundetilfredsstillelse, tid og lønnsomhet. Temaer  Verdikjede - og produksjonsstrategier  Styringsmodeller: Prinsipper og modeller for produksjon og verdikjede Lagerstyring Struktur og nettverk Informasjon og IKT (ERP, scheduling, datafangst, etc.), informasjonsdeling Administrative og fysiske logistikkprosesser Samarbeidsmodeller UndervisningKurset gjennomføres med to samlinger. Det forventes at deltakerne stiller forberedt til samlingene. Det vil være forelesninger og case, samt demonstrasjon og prøving av ulike IKT-systemer. Mellom samlingene utføres det en semesteroppgave. Kurset avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen.   Faglærere Professor Jan Ola Strandhagen Førsteamanuensis Erlend Alfnes Forsker Marco Semini Stipendiat Natalia Iakymenko Forsker Logan Vallandingham Alle fra Institutt for maskinteknikk og produksjon.   Kan inngå i mastergradKurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.  To samlinger i Trondheim høsten 2017: Første samling: 25. - 27. september Andre samling: 13. - 14. november [-]
Les mer
Nettbasert kurs 17 650 kr
Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene i videregående skole (vgs). Transport og logistikk Vg2 er et felles studieopplegg for alle som... [+]
Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene til programfagene for utdanningsprogrammet Transport og logistikk Vg2.  Utdanningen gir kompetanse innen transport av personer og gods, samt logistikk og spedisjon ved ulike typer lager og terminaler.    Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Transport og logistikk Vg2, Programfag - 55B - 58 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Service og samferdsel Vg1/grunnkurs.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 15 Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 17 650,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
1 semester 56 700 kr
Lageradministrator passer for deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innenfor blant annet innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. [+]
Lageradministrator Lageradministratoren finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter innenfor blant annet innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. Utdanningen passer for deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse på disse områdene. Jobbmuligheter Som lageradministrator har du et godt utgangspunkt for mange jobber. Utdanningen er rettet mot personer som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innenfor lager/terminal (privat og offentlig sektor) og eksport- og importbedrifter og deres håndtering av kunder, varer og dokumenter. Lageradministratorfunksjonen finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter innenfor blant annet innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. Utdanningen er rettet mot både offentlige og private bedrifter med lagerbehov, industri- og handelsbedrifter og andre virksomheter med lager-, terminal- og logistikkvirksomhet. Utdanningens emnesammensetning skal gjøre deg i stand til å administrere lagermedarbeidere og underleverandører på en sikker måte i henhold til regelverket for arbeidslivet, bruke og nyttiggjøre deg økonomi- og lagerstyringssystem og jobbe i eller lede prosjekter. Innføring i lager og logistikk Faget er en innledning til utdanningen for å sikre overgangen fra videregående opplæring, eventuelt gjøre oppstarten på utdanningen enklere for personer som er kvalifisert gjennom realkompetansevurdering. Juridiske emner Emnet tar blant annet for seg rettsanvendelsen og når og hvordan du bruker fortolkning og skjønn. Videre vil vi gå grundig gjennom relevante lover og forskrifter som gjelder for lager, og knytte dette opp mot emnet Lager og lagerstyring. Lager- og transportøkonomi Emnet tar for seg bedriftsøkonomiske og regnskapsmessige termer som benyttes i bransjen, økonomiske prosesser som utarbeidelse av kalkyler, ulike budsjetter, regnskap og innføring i lagerstyring. Du vil også lære om miljøavgifter og returordninger. Emnet er tett knyttet til Lager og lagerstyring. Arbeidsledelse og kommunikasjon Her får du teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor områdene arbeidsledelse, kommunikasjon og service, norsk og engelsk lager- og transportterminologi. Lager og lagerstyring Et sentralt tema er samfunnets behov og ordninger for lagring, mellomlagring og transport av gods, verdikjede og vareflyt. Vi har søkelys på funksjonene i verdikjeden, krav til virksomheter og ansatte og i tillegg til hvilket ansvar, fullmakter og hovedarbeidsoppgaver en lageradministrator har. Emnet omhandler også administrasjon og organisering av lager/terminal, som organisering av ulike lager, kostnadsmodeller, dimensjonering av lager og utstyr, og logistikkprosessen med bruk av relevant informasjonsteknologi i for- og etterarbeid. Innenfor områdene produktkunnskap, emballering, lagring og godshåndtering vil du få detaljert og praktisk kunnskap du får bruk for i lageradministrasjonsfunksjonen. Vi er også innom temaet grensesnittet mot Tollvesenet. Kvalitet I dette emnet tar vi for oss begrepet kvalitet og kvalitetskravene for næringen med vekt på kvalitetssystem og ISO, kvalitetsprosesser, som kvalitetspolitikk, -mål og -plan, avviksovervåking, analyse av feil, korrigerende tiltak og vedlikehold av kvalitetssystem. Prosjekt I prosjektoppgaven skal du belyse et fritt valgt, men relevant tema. Du får undervisning i prosjektteori og innsikt i gruppedynamikk. Formålet er at du skal lære å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt samt fordype deg i et tema eller en problemstilling. Hver gruppe skal til slutt presentere sitt prosjekt for klassen. To ulike sertifiseringer (ikke inkludert) Pensumlitteraturen tilknyttet begge sertifiseringene er dekket gjennom utdanningen. Ved avsluttet utdanning kan studenten avlegge sertifiseringseksamen ved godkjent eksamensadministrator / sertifiseringsinstans. Sertifisering 1: Sikkerhetsrådgiver - farlig gods Virksomheter skal ha sertifisert sikkerhetsrådgiver for å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier ved håndtering av farlig gods. Sertifisering 2: ADR - sertifikat Dette sertifikatet dekker transport av farlig gods på vei eller jernbane. [-]
Les mer
Oslo Sarpsborg 16 500 kr
28 Aug
30 Aug
Dokumentasjon av fagkompetanse Etterspørselen etter kvalifisert personell som har kompetanse innen logistikk og transport er stor. Fagbrev er et formelt papir so... [+]
Dokumentasjon av fagkompetanse  Etterspørselen etter kvalifisert personell som har kompetanse innen logistikk og transport er stor.  Fagbrev er et formelt papir som dokumenterer vedkommendes kompetanse.  Fagbrevet er med på å heve kvaliteten på bedriften. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter- og videreutdanning med vekt på fagbrev bl.a får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift og økt trivsel blant de ansatte.  Opplæringsloven gir yrkesaktive med "lang" yrkeserfaring mulighet til å få dokumentert sin realkompetanse gjennom et fagbrev. Dette kan gi deltakerne større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver.  Totalt 100 undervisningstimer  [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Velger du denne utdanningen hos oss, vil du få en etterspurt kompetanse innenfor et stort arbeidsfelt i næringslivet. [+]
Velger du denne utdanningen hos oss, vil du få en etterspurt kompetanse innenfor et stort arbeidsfelt i næringslivet. Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Planlegging og ledelse er også en viktig del av studiet.   Som student vil du få god kontakt med både transportbransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fagseminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst gjennom hovedprosjektet i andre skoleår. Innenfor et tett miljø med høy lærerkontakt jobber du mot en framtidsrettet hverdag som mål.   Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandelsogproduksjonsbedrifter som i transportbedrifter.   Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid, eller nettstøttet.     Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Miljøfag• Elektro og automasjon• Mekanikk• Termodynamikk• Teknisk dokumentasjon• Materiallære• Logistikk• Logistikk i verdikjeden• Transportgeografi• Transportteknikk• Transportnett• Terminalteknikk• HMS- og kvalitetsledelse• Befraktning• Nyskapning og entreprenørskap Jobbmuligheter:Mellomlederstillinger innen: Organisering og ledelse av transportapparatet i privat og offentlig virksomhet, samt planlegging av ressursbehov. Logistikkarbeid knyttet til aktiviteter i produksjons- og handelsbedrifter. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;