Kurs: Livbåtfører grunnkurs - Konvensjonell livbåt (Norsk olje og gass)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter