Kurs: Microsoft Skype for Business grunnkurs (1/2 dag)
Universitetet i Stavanger // UiS-IKT Kurs & Kompetanse