Kurs: Microsoft Excel VBA makroprogrammering
Universitetet i Stavanger // UiS-IKT Kurs & Kompetanse