Alle kategorier
Du har valgt: Miljø- og naturvern
Nullstill
Filter
Ferdig

-

11 treff i Miljø- og naturvern
 

5 dager 15 490 kr
Gir kompetanse til å vurdere utslippsreduksjoner og til å fungere som bedriftens saksbehandler innen ytre miljø [+]
Kurset skal gi deg kunnskap om ulike miljøutfordringer særlig knyttet til forurensning og bistå virksomheter med å redusere avfallsmengder, øke gjenvinningsgrad og redusere kostnader til avfallshåndtering. Mål Du skal etter kurset kjenne til hovedprinsippene i miljøregelverket ha oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og prinsipper for reduksjon av forurensning ha kunnskap om saksbehandling i forbindelse med utslippstillatelser kjenne til grunnleggende økologiske sammenhenger og aktuelle miljøutfordringer ha kunnskap om ulike miljøaspekter; avfall, støy, energibruk og innkjøp ha kjennskap til hvilke miljøpåvirkninger avfall kan representer ha kjennskap til avfall som ressurs og ulike metoder for sluttbehandling av avfall kjenne til metoder for analyse og styring av avfallsstrømmer i virksomheter beregne virksomhetens utgifter forbundet med avfallsproduksjonen   For mer informasjon og datoer, klikk her [-]
Les mer
Kursene for deg som skal bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2015. [+]
Er din bedrift sertifisert iht. ISO 14001 eller har planer om å implementere standarden? Vi har kursene for deg som skal bygge opp, implementere og drifte et miljøstyringssystem iht. ISO 14001:2015. Miljøstyring aktualiseres inn i både offentlig og privat sektor, og krav om miljøstyringssystemer blir mer og mer fremtredende for å opprettholde konkurranseevnen i forhold til andre bransjeaktører. Dette krever at du som miljøansvarlig aktivt videreutvikler deg, både miljøfaglig og ledelsesrelatert for å møte både interne og eksterne krav til miljøledelse. Derfor har Teknologisk Institutt utviklet Miljølederskolen - som fører fram til en personlig sertifisering som miljøleder for deg som ønsker det. Sertifiseringsorganet QMCe er ansvarlig for eksamen og påfølgende sertifisering. Sertifiseringen er godkjent av Norsk Akkreditering. Flere valgmuligheter Skolen er inndelt i moduler, hvor hver modul går over to + to dager. Etter å ha gjennomført de tre obligatoriske modulene kan du velge en eller to valgfrie moduler og skreddersy din egen kompetanse. Modulene kan også tas som enkeltstående kurs. Se Miljølederskolen Målsetting Gjennom Miljølederskolen får du dokumentert din kompetanse. Vi har fokus på «hands-on»-prinsipper og overføring av gode verktøy, eksempler og teknikker for etablering og drifting av et miljøstyringssystem slik at du, etter fullført skole, har en god helhetsforståelse for miljøledelse. Høy grad av egenaktivitet Vi blander teori, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser for å gi deg best mulig læringseffekt. I flere av modulene bruker vi også opplæringsfilmer innen ulik tematikk for å visualisere stoffet. Ved å trene gjennom praktiske øvelser øker sjansen for at modulen gir deg direkte tilbakeføringsverdi til eget virke, og gjør arbeidshverdagen din lettere og bedre. Hvem går på skolen hos oss? Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med miljørelatert arbeid innen privat eller offentlig sektor. Utdanningen passer også godt for deg som jobber i en organisasjon, sektor eller departement der miljøfokuset er en del av den daglige agenda, og hvor man planlegger implementering av et miljøstyringssystem. Basert på det utdanningsløpet du velger får du tittel som enten Miljøkoordinator TI eller Miljøleder TI. I tillegg danner skolen, avhengig av modulene du velger, grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager.   [-]
Les mer
5 dager
Kunne lede og gjennomføre en prosess med innføring av styringssystemer for arbeidsmiljø og/eller ytre miljø iht NS-EN ISO 14001:2006 og SN-BS OHSAS 18001:2008 [+]
Har du ansvar for å forbedre HMS-arbeidet i bedrifter? Ønsker du å ta HMS-arbeidet til nye høyder, da vil dette kurset gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre. Lær deg hvordan systematisere HMS-arbeidet slik at det tilfredsstiller kravene til sertifisering. Ett kurs – to standarder: Spesielt for dette kurset er at du får innsikt i to standarder: Arbeidsmiljø – OHSAS 18001 Ytre miljø – ISO 14001 Kombinasjonen gir deg bredere og mer allsidig kompetanse. Det betyr at når du skal etablere og implementere nye HMS-systemer, kan du ivareta begge standardene.   For mer informasjon og datoer, klikk her [-]
Les mer
4 dager 14 490 kr
Få kunnskap om miljøutfordringer knyttet til det ytre miljø og bli i stand til å forstå og forbedre bedriftens miljøprestasjoner [+]
Dette kurset er en del av Miljølederskolen, men kan også tas som enkeltstående kurs. Få kunnskap om miljøutfordringer knyttet til det ytre miljø og bli i stand til å forstå og forbedre bedriftens miljøprestasjoner i et helhetlig livsløpsperspektiv. Kurset passer for deg som er ansvarlig for bedriftens styringssystem innen miljø (ISO 14001). Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Hvem passer kurs i miljøpåvirkning for? Personer som deltar i, eller er ansvarlig for ledelse og administrasjon av bedriftens miljøstyringssystem For deg som jobber med kvalitetsledelse og HMS og ønsker å utvide ditt fagfelt Personer som vurderer en karriere som miljøleder For deg som planlegger å bli sertifisert Environmental Systems Manager For deg som planlegger sertifisering iht. ISO 14001:2015 Ledere Hva lærer du? Grunnleggende kunnskap om hvordan man vurderer virksomhetens påvirkning av det ytre miljø Hvordan man bruker et miljøstyringssystem til økt verdiskapning Hvordan man minimerer virksomhetens fotavtrykk på det ytre miljøet Hvordan gjennomføre livsløpsvurdering av virksomhetens tjenester og produkter Hva får du igjen for kurset? Bli tryggere som ansvarlig for bedriftens miljø- og kvalitetsstyringssystem Bli i stand til å finne gode og lønnsomme miljøtiltak i din bedrift Bli i stand til å redusere bedriftens miljøpåvirkning Bli i stand til å forbedre bedriftens omdømme Hvorfor velge oss? Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging og revisjon av styringssystemer innen miljø. Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante bedrifts-caser og kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs Relevante standarder ISO 14000-familien ISO 26000 (samfunnsansvar) ISO 31000 (risikostyring) ISO 50001 (energiledelse) ISO 19011 (revisjon) [-]
Les mer
4 dager 14 490 kr
Få grunnleggende kunnskap om hvordan lede arbeidet med miljøstyring og utvikling av miljøstyringssystem i egen organisasjon, og bruke dette til å forbedre virksomhete... [+]
Kurset er en del av Miljølederskolen men kan også tas som enkeltstående kurs. Få grunnleggende kunnskap om hvordan lede arbeidet med miljøstyring og utvikling av miljøstyringssystem i egen organisasjon og bruke dette til å forbedre virksomhetens miljøprestasjon. Kurset passer for deg som er ansvarlig for bedriftens styringssystem innen miljø (ISO 14001) . Kurset gjennomføres som to samlinger med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Hvem passer kurs i miljøaspekter og miljøpresentasjon for? Personer som deltar i, eller er ansvarlig for ledelse og administrasjon av bedriftens miljøstyringssystem For deg som jobber med kvalitetsledelse og HMS og ønsker å utvide ditt fagfelt Personer som vurderer en karriere som miljøleder For deg som planlegger å bli sertifisert Environmental Systems Manager For deg som planlegger sertifisering iht. ISO 14001:2015 Ledere Hva lærer du? Kunnskap om hva som ligger i de reviderte standardene for miljø og hva det betyr i praksis. ISO 14001:2015 (miljø) Hvordan de vesentlige miljøaspektene og miljøpåvirkning henger sammen og hvordan du finner disse Hvordan påvirke bedriftens miljøpåvirkning gjennom kontroll på prosesser og prosedyrer. Kjenne kravene til bedriftens styringssystem mht. ISO14001:2015 sertifisering Hva får du igjen for kurset? God kjennskap til ISO 14001:2015 og bli i stand til å integrere denne i eksisterende styringssystem Bli i stand til å lede arbeid med styringssystem og forbedring av miljøprestasjon Bli i stand til å hjelpe din egen bedrift til ISO sertifisering innen miljø Bli tryggere som ansvarlig for bedriftens miljø- og kvalitetsstyringssystem Hvorfor velge oss? Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging og revisjon av styringssystemer innen miljø. Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante bedrifts-caser og kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs Relevante standarder ISO 14000-familien ISO 26000 (samfunnsansvar) ISO 31000 (risikostyring) ISO 50001 (energiledelse) ISO 19011 (revisjon) [-]
Les mer
9 timer
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsst... [+]
MålsettingEtter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte. EmnelisteInnledning Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer Petroleumsregelverket Sjøfartsdirektoratets regelverk Fysiske miljøfaktorer Støy Belysning Klima Kjemiske miljøfaktorer Ergonomi Psykososiale arbeidsmiljø Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid Vernetjenesten EksamenAvslutningsprøveTeoretisk prøveKompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
4 dager 14 895 kr
Bli i stand til å kartlegge miljørisiko og bygge opp nødvendig beredskap til å håndtere risiko på en god måte. [+]
Kurset er en valgfri modul i Miljølederskolen, men kan også tas som enkeltstående kurs. Modulen må være gjennomført som tillegg til modulene MO1-MO3 for å kunne gå opp til eksamen EOQ European Organization for Quality m/sertifikat: Environmental System Manager. Bli i stand til å kartlegge miljørisiko og bygge opp nødvendig beredskap til å håndtere risiko på en god måte. Kurset passer for deg som er ansvarlig for bedriftens styringssystem innen miljø (ISO 14001). Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Hvem passer kurs i miljørisiko og beredskap for? Personer som deltar i, eller er ansvarlig for ledelse og administrasjon av bedriftens miljøstyringssystem For deg som jobber med kvalitetsledelse og HMS og ønsker å utvide ditt fagfelt Personer som vurderer en karriere som miljøleder For deg som planlegger å bli sertifisert Environmental Systems Manager For deg som planlegger sertifisering iht. ISO 14001:2015 Ledere Hva lærer du? Grunnleggende kunnskap om miljørisikoanalyser Risikovurdering av mulige miljøproblemer Se risiko både som trusler og mulighet Hvordan man vurderer behovet for beredskap ut ifra en miljørisikoanalyse Hva får du igjen for kurset? Få forståelse for hvordan du kan kartlegge risiko og hvordan minske konsekvensene (beredskap) Bli tryggere som ansvarlig for bedriftens miljø- og kvalitetsstyringssystem Bli i stand til å finne gode og lønnsomme miljøtiltak i din bedrift Bli i stand til å hjelpe din egen bedrift til minsket miljøpåvirkning Hvorfor velge oss? Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging og revisjon av styringssystemer innen miljø Vår praktiske tilnærming gjør at du får relevante bedrifts-caser og kunnskap om standarder og verktøy som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs Hva lærer du? Relevante standarder ISO 14000-familien ISO 26000 (samfunnsansvar) ISO 31000 (risikostyring) ISO 50001 (energiledelse) ISO 19011 (revisjon) [-]
Les mer
Bedriftsintern
På forespørsel
Kurset kjøres i form av 2-3 samlinger der man innfører miljøledelse mellom samlingene via 30 steg. [+]
EcoEasy - en smartere og mer kostnadseffektiv vei til miljøledelse. Nå er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 og/eller EMAS via 30 steg. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, EMAS Easy - en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å innføre miljøledelse.   Et sentralt element i EMAS Easy-metodikken er EcoMapping, som er en visuell og lettfattelig måte å kartlegge kritiske miljøområdene i virksomheten. EMAS Easy fører virksomheten raskere frem til sertifisering og er derfor også mer kostnadseffektiv enn en vanlig sertifiseringsprosess. EcoTeam har rådgivere som kan hjelpe norske virksomheter med å innføre miljøledelse i henhold til EMAS Easy-metodikken.   Gjennom en kombinasjon av fellessamlinger og individuell rådgivning, reduserer vi timeforbruket for den enkelte virksomhet. Vi er fleksible og tilbyr både et ferdig utviklet kurs- og rådgivningsopplegg og et mer skreddersydd opplegg for bedrifter som selv ønsker å arbeide sammen i 'clusters', det være seg på grunn av geografisk nærhet eller beslektet produksjon. Dette opplegget vil også kunne egne seg for konsern, der datterselskapene kan utgjøre et eget cluster. [-]
Les mer
2 dager 250 kr
  Climate change and energy shortages are amongst the greatest challenges facing us today. Pat... [+]
  Climate change and energy shortages are amongst the greatest challenges facing us today. Patents support innovation, none more so than the vital clean energy technologies which are essential to secure our planet's future. The patent, energy and climate change experts at this conference will demonstrate the role the patent system has in fostering clean energy technologies. Various conference sessions will explore how patents can provide incentives for developing new energy resources, as well as how patent information can support the energy business. This two day seminar is a joint event between The Norwegian Industrial Property Office (NIPO) and European Patent Academy.     TARGET GROUPS Staff of the national offices of the EPO member states PATLIB centres Interested public CONTENT Session I: Presentation of the joint study on patents and CET (EPO, UNEP, ICSTD) and its key findings Rationale and objectives of the joint study on patents and CET Sources and concepts of data retrieval Technology trends Markets and business strategies Drivers of CET innovation and global diffusion - the role and potential of the patent system Session II: The perspective of industry Stage of development and challenges in the fields of CET Reports from industries in different fields of CET Patent management in collaboration and licensing (use and experiences from different CET-industries, large companies & SMEs) Session III: The EPO's new classification system for CET patents - access key to technology and commercial information The new classification structure, status and future development How to use the new system - interactive presentations Analysing CET, developments and trends Retrieving CET - commercial information CET in the Northern European countries Conclusions, required actions Visit www.patentstyret.no for more info.     [-]
Les mer
9 timer 4 kr
Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøstyring, ISO 14001. [+]
Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et miljøstyrings-system og sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø. Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav i standarden: Hvordan ISO 14001 passer inn i den store sammenhengen Hvordan et styringssystem for ytre miljø kan forbedre din bedrift 7 viktige miljøtemaer som bedrifters kunder er opptatt av Hvordan identifisere risiko Formål og krav - bli kjent med standarden Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.       [-]
Les mer
1 dag 3 700 kr
BEDRIFTSOPPLÆRINGSKURS. Enøk som bedriftsverktøy gir deg gode råd tips, så vel organisatoriske som tekniske til ditt daglige arbeid med å redusere energibruken. [+]
Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen relevante og spennede område som økonomi, innkjøp, kvalitet og kuldeteknikk. De enkele kursemner kan lett kombineres etter kundens behov og ønsker. Vi har 10 års erfaring fra kursvirksomhet, og satser nå på bedriftsopplæring i all hovedsak. Enøk som bedriftsverktøy har som hovedfokus å gi deg gode råd og påfyll i ditt daglige arbeid med å redusere energibruken i bedriften. Kurset gir deg økt kompetanse og insentiver til å satse mer på ENØK i din bedrift.Vi belyser nødvendigheten av å få forankret ENØK i toppledelsen, tildele nødvendige ressurser til arbeidet og ikke minst utarbeide strategi og mål.Videre ser vi på eksempler på enkle tiltak som gir umiddelbar virkning på strømforbruket, og vi drøfter mulige større investeringer som kan gi positiv innvirkning over tid. Det hele dreier seg om å optimalisere forbruket, ikke å redusere kostnader for enhver pris, da dette kan føre galt avsted. Det er mange utfordringer knyttet til å sikre varige gevinster for bedriften, og vi ser på følgende hovedpunkter i kurset: - Hva skal til for å få en varig fokus på ENØK i bedriften - Hvilke enkle tiltak gir umiddelbare virkning på strømforbruket - Hvilke store tiltak er aktuelle å gjennomføre- Hvordan skille lønnsomme- fra de ulønnsomme tiltak - Fra prosjekt til drift, gjør det riktig fra begynnelsen - Støtteordninger kan øke lønnsomheten           [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;