Kurs: Meditasjons og mindfulness instruktør utdanning
Norsk meditasjonsskole ved Zen Consulting AS