Kurs: Mur- og flislegger- fagbrev/svennebrev
K2 Kompetanse