Kurs: Teknisk ansvarlig, Offshore
Kis Kompetanse AS