Kurs: Webinar: Bruk animasjoner i Microsoft PowerPoint
Universitetet i Stavanger // UiS-IKT Kurs & Kompetanse