Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere - oppdatering 20t (STCW)
Lofoten maritime kurs- og sikkerhetssenter