Kurs: Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. E-læring og praktisk del
Kursavdelingen - Nordkapp