Kurs: Sjøfolk med særlige sikringsplikter.
Lofoten maritime kurs- og sikkerhetssenter