Kurs: Aksjonæravtaler og vedtekter – én-til-én-kurs
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer