Kurs: Bærekraftsrapportering i praksis (dagskurs 5 timer)
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer